- Resett - https://resett.no -

Hvalrossen Freya er avlivet

Hvalrossen Freya ble søndag morgen avlivet, opplyser Fiskeridirektoratet, som peker på at gjentatte farlige situasjoner den siste tiden ble en utløsende faktor.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom fram til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding [1].

Avlivingen ble gjort av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, opplyser direktoratet.

annonse

– Godt trent personell gjennomførte aksjonen etter gjeldende rutiner for avliving av sjøpattedyr. Aksjonen forløp uten dramatikk, sier Bakke-Jensen.

Flytting ble for komplisert

– En eventuell flytteoperasjon ville vært svært komplisert og forbundet med høy risiko, slik at dette alternativet ble valgt bort, sier Bakke-Jensen.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak svært grundig. Vi kom fram til at vi ikke hadde anledning til å ivareta dyrevelferden på en god nok måte med andre tiltak, sier han.

annonse

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant. Hvalrossen er nå overlevert til videre håndtering av veterinærer.

Flere farlige situasjoner

Freya dukket opp i Oslo i midten av juli etter å ha beveget seg stadig lenger nord oppover i Oslofjorden de siste månedene.

Hun tiltrakk seg mange skuelystne, som ønsket å få et glimt av den sjeldne gjesten fra Arktis. Den voldsomme oppmerksomheten førte imidlertid til at hvalrossen ikke fikk tilstrekkelig med ro, ifølge ekspertene. Både Fiskeridirektoratet og mange andre oppfordret gjentatte ganger til å holde god avstand til dyret, skriver NTB.

– Den siste uken har Fiskeridirektoratet gjennom egne observasjoner konkludert med at risikoen for farlige situasjoner for mennesker og dyr var svært høy. Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger, skriver Fiskeridirektoratet.

– Freya har vært en berikelse for alle oss som har sansen for ville dyr, så dette er bare uendelig trist, sier en biolog om avlivingen av hvalrossen Freya.

annonse
Rune Aae er doktorgradsstipendiat og har fulgt spesielt med på hvalrossen Freya over lang tid. Her fra Frognerkilen i Oslo, hvor Freya tilbragte mye tid i juli. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Fallitterklæring
Aae er doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og har fulgt spesielt med på hvalrossen Freya over lang tid.

– Det oppleves uendelig trist at de valgte å avlive et så flott dyr bare fordi vi ikke greide å oppføre oss skikkelig rundt henne, skriver biolog Rune Aae i en melding til NTB.

Han kaller det en fallitterklæring at man ikke greide å håndtere situasjonen bedre, og han hadde håpet på en flytting før avliving.

Også dyrevernorganisasjonen Noah er sterkt kritisk til håndteringen. De ønsket heller å bøtelegge folk som inne holdt avstand til dyret.

– Situasjonen nå er at ingen som har plaget eller vært for nærgående mot Freya, har fått noen konsekvenser av det – men Freya har derimot bøtet med sitt liv, sier Noah-leder Siri Martinsen i en pressemelding.

Fakta om hvalrossen Freya

* Freya var en hvalross, som er en arktisk art av seler innenfor hvalrossfamilien. Hun ble søndag 14. august avlivet av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, opplyser direktoratet.

* Direktoratet begrunner avgjørelsen med at de gjennom egne observasjoner har konkludert med at risikoen for farlige situasjoner for mennesker og dyr var svært høy. «Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger», skriver Fiskeridirektoratet.

* Etter over 50 år med fredning er bestanden av hvalross fortsatt lav, og arten er å finne på den norske rødlisten over truede dyrearter.

* Hvalrosser har en forventet levealder på opptil 40 år. Freya antas å ha vært rundt fem år gammel, og ifølge eksperter kom hun trolig bort fra moren sin da hun var liten.

annonse

* Hvalrosshanner kan veie godt over 1,5 tonn, mens hunnene kan veie mer enn 850 kilo. Freya veide rundt 600 kilo.

* Freya har tidligere blitt observert i Nederland og Storbritannia, og et kart over hennes bevegelser viser at hun tok turen fra Danmark via Sverige i mars.

* De siste månedene ble hun observert både på øst- og vestsiden av Ytre Oslofjord.

* Hun ble observert i Kragerø 12. april, og hun ble for alvor kjendis et par måneder senere da hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter.

* 17. juli ankom hun Oslo. Der skapte hun stor ståhei da hun tilbrakte flere dager i båthavnen i Frognerkilen, hvor store mengder skuelystne møtte opp både på lands og til vanns.

(Kilde: NTB, Norsk polarinstitutt, Fiskeridirektoratet)

Internasjonal kjendis: Freya i nyhetsbildet fra India til USA [2]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474