Linda Noor fra Minotenk. Foto: Håkon Mosvold
annonse

Norge har hatt en handlingsplan mot rasisme og diskriminering siden 2019. Nå skal regjeringen lage en ny. Men Linda Noor, daglig leder ved Minotenk mener den kan virke mot sin hensikt.

Solberg- regjeringen kom i 2019 med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på bakgrunn av etnisitet og religion. Noor sier at tiltakene i handlingsplanene ofte er for diffuse og mangler styringsmål, som gjør det vanskelig å måle effekten. Nå som handlingsplanen skal fornyes, mener Noor at mye må endres.

Les også: Konvertitt Linda Noor anklager Mahmoud Farahmand for konspirasjonsteorier og direkte usannheter

annonse

– I handlingsplanene går mange av tiltakene ut på å innhente mer kunnskap, og det er selvsagt viktig at politiske tiltak bygger på faktiske forhold, men det blir også en hvilepute for å faktisk få til endringer som kan måles, sier hun til Dagsavisen, og legger til:

– Handlingsplanene består av alt for mange fine ord som i realiteten blir liggende i skuffen.

Les også: Linda Noor: Frp fisker i «stinkende farvann»

annonse

Hun sier at dessverre viser Minotenks gjennomgang at det i liten grad følger konkrete bevilgninger til forskning og kunnskap.

– I delsetningen her står det at «de vil vurdere å styrke kunnskapsgrunnlaget». Dette tiltaket er helt umulig å ettergå, hvis det i det hele tatt kan kalles et tiltak, når det kun er snakk om å vurdere å styrke kunnskapsgrunnlaget om barn og unges erfaringer med rasisme og diskriminering, sier hun.

Les også: Linda Noor: Gjenger kommer av sosioøkonomiske årsaker

Det samme gjelder tiltaket som handler om bolig.

Illustrasjonsfoto: Beate Oma Dahle / NTB

«Det er behov for oppdatert og økt kunnskap om både diskriminering på boligmarkedet og hvilke tiltak som kan bøte på dette. I tilknytning til den kommende stortingsmeldingen om boligsosial politikk, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøke omfanget og vurdere mulige tiltak for å motvirke diskriminering på boligmarkedet.»

annonse

– Dette er igjen, veldig hårete. Hva skal gjøres og når? Og igjen er dette umulig å ettergå, sier Linda Noor.

 

Innvandrer: – Den verste formen for rasisme i Norge er den blant innvandrere (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse