Illustrasjonsfoto: AFP / NTB Scanpix
Foto: RODGER BOSCH / AFP.
annonse

Norge har den tredje største forekomsten av thorium i verden og kan i teorien erstatte all norsk energiproduksjon i 2000 år.

– Vi kommer aldri å klare det grønne skifte uten kjernekraft. – Vi må ta kjernekraftdebatten nå, sier professor ved NTNU, Jan Emblemsvåg, til NRK.

Han mener at vi nå må tørre å ta en reell diskusjon om kjernekraft i Norge som en del av den grønne omstillingen.

annonse

– Vi må få vekk fra all synsingen. Skal vi nå Norges klimamål må vi diskutere kjernekraft, så enkelt er det, sier Emblemsvåg.

Konkret tenker professoren på saltsmeltereaktorer basert på grunnstoffet thorium.

Norge har den tredje største forekomsten av thorium i verden og kan i teorien erstatte all norsk energiproduksjon i 2000 år.

annonse

Aldri mer aktuelt

For å kunne fortsette å forbruke som vi gjør, samtidig som klimagassutslippene må reduseres, trenger verden alternative energikilder.

Debatten om kjernekraft er har aldri slått røtter i Norge, tross for at temaet aldri har vært mer aktuelt enn nå.

Krig i Europa, klimagassutslipp, høye strømpriser og mangel på kraft aktualiserer igjen kjernekraft som en løsning.

Utfordringene med dagens kjernekraft er at det dannes atomavfall, som må håndteres og lagres. Og mange er bekymret for konsekvensene hvis noe går galt.

Professor Emblemsvåg mener derfor at saltsmeltereaktorer basert på grunnstoffet thorium er svaret. Han mener at denne teknologien vil gjøre det negative med kjernekraft til ikke-eksisterende problem.

Erna tar feil – thorium er fremtiden

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse