Anti-abort-aktivister protester ved Høyesterett under høring for Mississippi-abortsak, Washington, USA - 1. desember 2021. Foto: Allison Bailey/NurPhoto/Shutterstock
annonse

Kristendommen i USA har vært avtagende siden 1990-tallet, ettersom mange voksne omfavner identiteter som ateist, agnostiker eller «ingenting spesielt».

I en ny studie fra Pew Research Center, kommer det frem at USAs kristne majoritet har sunket i årevis, og hvis trenden fortsetter, kan kristne utgjøre mindre enn halvparten av den amerikanske befolkningen innen ti år.

Studien fant så sent som for 50 år siden at kristne utgjorde rundt 90 prosent av befolkningen, men fra 2020 hadde dette tallet sunket til rundt 64 prosent.

annonse

– Hvis nyere trender med tanke på å endre religiøs tilhørighet fortsetter, anslår vi at kristne kan utgjøre mellom 35 prosent og 46 prosent av den amerikanske befolkningen i 2070, sa Stephanie Kramer, seniorforskeren som ledet studien.

I samme periode vil personer med «ingen tilhørighet» stige fra dagens 30 prosent til et sted mellom 34 prosent og 52 prosent av den amerikanske befolkningen.

Selv om studien ikke tar tak i spørsmålet om hvorfor kristne i større og større grad går vekk fra religionen sin, forklarte Kramer at noen teorier forsøker å forklare dette fenomenet:

annonse

– Noen forskere sier at det bare er en uunngåelig konsekvens av samfunnsutviklingen å sekularisere. Når det først finnes sterke sekulære institusjoner, når folks grunnleggende behov er dekket, er det mindre behov for religion, sa hun og fortsatte:

– Andre påpeker at tilhørigheten virkelig begynte å synke på 90-tallet. Og det er kanskje ikke tilfeldig at dette sammenfaller med fremveksten av den religiøse høyresiden og flere assosiasjoner mellom kristendom og konservativ politisk ideologi.

Troløs majoritet

Ved siden av at antallet kristne i USA gikk ned, fant Pew-studien også at prosentandelen av mennesker som identifiserer seg som «ikke-religiøst tilknyttet» øker, og en dag kan de troløse være i flertall.

– Det er dit majoriteten av bevegelsen går. Vi ser ikke mange mennesker som forlater kristendommen for en ikke-kristen religion, sa Kramer og forklarte nærmere:

– Viktigere, «ikke-religiøst tilknyttet» er ikke synonymt med ateist, ettersom begrepet også inkluderer de som identifiserer seg som «agnostiske», «åndelige» eller «ingenting spesielt».

I alle scenariene, selv om ingen bytter religiøs tilhørighet i løpet av de kommende tiårene, antas det at antallet ikke-religiøst tilknyttede individer vil nærme seg eller overstige antallet kristne innen 2070, ifølge Pew-rapporten.

Ingen av modellene tar høyde for at antallet kristne øker, ifølge forskerne, ettersom de er basert på «dynamikk som for tiden former det religiøse landskapet».

annonse

Likevel kan dramatiske hendelser, som væpnede konflikter eller sosiale bevegelser utløse sosiale og religiøse omveltninger, konkluderer studien.

Meningsmåling: Anti-Kina-stemningen i USA gjennom taket

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse