- Resett - https://resett.no -

Står vi i en ny kald krig?

Nå forstår jeg hva min far opplevde i sin oppvekst.

I Ukraina er krigen selvsagt varm, og ikke kald. Men nå, med Putins siste trusler om atomvåpen, kan man begynne å snakke om en ny kald krig mellom Vesten og Russland.

Putins brudd mot folkeretten er utilgivelig, og Vesten må nå stå samlet opp for våre liberaldemokratiske verdier. Det blir stadig viktigere. Siste rest av Francis Fukuyamas tese om «the end of history» må fjernes fra mentaliteten, og med den må alt woke-tull og kulturrelativisme følge. I dens sted skal vi løfte en ny realistisk tilnærming. Den vestlige sivilisasjon, våre frihetsverdier og våre tradisjoner må til syvende og sist kunne forsvares resolutt.

annonse

«Muscular liberalism» [1], som egentlig var et begrep som britenes tidligere statsminister David Cameron brukte om en kamp mot destruktiv multikulturalisme, kan nå få en ny betydning mot de illiberale, autoritære regimene Vesten må stå imot. Vi må endre vår mentalitet. Dagens Vesten er ikke kapabelt til å forsvare seg selv, før vi får tilbake troen på oss selv, stoltheten over vår kultur, våre verdier og vår historie, og vissheten om at våre frihetsverdier må kunne forsvares med rå makt om nødvendig.

Les også: Resett intervjuer ukrainer: – Putin anerkjenner ikke Ukrainas rett til å eksistere (+) [2]

Putins siste atomutspill er kanskje ikke så sjokkerende i grunnen. Han har ymtet frempå om dette før. Men det er en tydelighet i dette siste budskapet som er ment til å skape frykt og uro. Og vi er nødt til å ta ham alvorlig.

annonse

Personlig kan jeg si at jeg nå forstår hva min far snakket om, da han fortalte om sin oppvekst i Vest-Tyskland, og hvordan man opplevde det å stå på kniveggen i det skjæringspunktet jernteppet var mellom Vesten og det autoritære øst. Den uroen og den frykten vi har blitt fortalt om, siver omsider inn her nå også. Vi kan begynne å snakke om en ny kald krig.

Det er nok ikke utenkelig at Putin kan komme til å bruke atomvåpen dersom han opplever seg trengt opp i et hjørne. Putin vil inn i historiebøkene. Han vil være den som forandrer alt. Om han, i sine øyne, ydmykes i Ukraina, er det ikke utenkelig at han gjør noe annet drastisk.

I tillegg ser vi et gryende samarbeid mellom Moskva og Beijing. To autoritære stormakter uten respekt for andre lands suverenitet og for enkeltmenneskets frihet må møtes med fast hånd.

Vi må være årvåkne. Vi kan ikke gi etter for en autoritær leder bare fordi han er troende til å gjøre noe drastisk. Vi kan ikke la oss presse. Russland er den aggressive part. Russland har invadert Ukraina. Russland og Putin har ingen respekt for sitt nabolands suverenitet. Vi skal aldri godta en verdensorden der de store land kan skalte og valte med andre land som de vil.

Russland-ekspert til Resett: – Putin har full kontroll for øyeblikket (+) [3]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse