For første gang er andelen katolske kristne i Nord-Irland nå større enn andelen protestantiske kristne, viser en ny undersøkelse. Foto: Peter Morrison / AP / NTB
annonse

For første gang er andelen katolske kristne i Nord-Irland nå større enn andelen protestantiske kristne, viser en ny undersøkelse fra landets statistikkbyrå.

Undersøkelsen, sitert av NTB, ble gjort i 2021 og viser at 45,7 prosent av nordirene enten er katolikker eller ble oppdratt som katolikker, mens 43,5 enten er protestanter eller andre typer kristen.

1,5 prosent opplyser at de har religioner enn kristendom.

annonse

De gjenstående 9,3 prosentene av befolkningen tilhører ikke en religion eller hadde en ikke-religiøs oppdragelse.

Overgangen fra protestantisk til katolsk flertall vil trolig styrke presset om å holde en folkeavstemning om hvorvidt landet skal gjenforenes med Irland.

Samtidig viser meningsmålingen at vel 31 prosent av dem som bor der, identifiserer seg som briter, mens drøye 29 prosent identifiserer seg som irer – og nesten 20 prosent identifiserer seg som nordirer.

annonse

I 2011 var det 40 prosent som identifiserte seg som briter.

Kommer konflikten i Nord-Irland til å blusse opp igjen? (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse