- Resett - https://resett.no -

Nok en næring sliter med kostnadene: – Vi treffes hardt

Fremover kan det bli enda mer utfordrende for fiskere og forbrukere.

– Prisen på fisk har i hovedtrekk gått opp over mange år –  jevnt og trutt siden 2013. Prisene som fiskerne oppnår er avhengig av etterspørsel og markedsforhold, og for de artene vi er en markedsplass for, har pilene pekt opp over flere år. Det oppnås gode priser nå om dagen, sier Thor E. Kalsaas til Resett

Kalsaas er informasjonsleder i Norges Råfisklag. Fiskerne som omsetter sine fangster gjennom Råfisklaget har opplevd økende og høye drivstoffutgifter, som ellers i samfunnet. Slik sett er det positivt for fiskerne at det har vært gode fiskepriser som for de fleste har gitt rom for fortjeneste, men i enkelte fiskerier er de høye drivstoffutgiftene krevende, og mer krevende kan det bli.

annonse

Les også: Anleggsdiesel har blitt over 80 prosent dyrere – frykter konkurser (+) [1]

Han forteller at det ligger an til en nedgang i kvotene for torsk, som han beskriver som den viktigste arten for fiskerne, og med høye drivstoffutgifter kan det gå mot tøffere tider, særlig om prisene som oppnås på fisken vil svinge og kan gå noe ned.

Med dagens krevende forhold i markedene ute i verden, Europa spesielt, er en prisnedgang og redusert betalingsvillighet noe man kan forvente. Det blir med en kvotenedgang uansett færre kilo for fiskerne å fordele drivstoffkostnadene på. Derfor er det i næringen stor oppmerksomhet knyttet til kvotestørrelser, fordeling mellom flåtegrupper, drivstoffutgifter og generelle markedsforhold.

Lofoten: Andøy og Hamnøy (bakerst) sett fra Reine i Lofoten med Moskenesøya i bakgrunnen t.v. I forgrunnen tomme fiskehjeller. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX
annonse

– Sjømat er etterspurt og viktig for verdens befolkning, og vi forventer fortsatt stor interesse og etterspørsel, selv om prisbildet naturlig vil svinge år om annet, avslutter Kalsaas.

Les også: Statssekretær frykter politisk ustabilitet: – Kombinasjonen av høye matpriser og høye energipriser er krevende (+) [2]

Rammes hardt

Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag er primært oppdatert på det som skjer frem til fiskerne har levert fangsten på kaia. Deretter tar dynamikken i markedet over.

Han kan imidlertid opplyse at det er grunn til bekymring.

annonse

 – Ja, vi treffes hardt, av prisoppgangen på drivstoff. Selv om det for en del av flåten jevnes noe ut gjennom ulike grader av prisoppgang på fisk og fiskeprodukter. Men – og det er viktig, det er svært stor forskjell på de ulike delene av flåtens utgifter knyttet til marin gassolje, sier han, og legger til:

Les også: Hans Andreas Limi (FrP): – Vi ønsker en «krisepakke» for vanlige folk (+) [3]

– Det vi kjenner til i en viss grad som en mulig dynamikk for kommende sesong – er blant annet at vi antar at prisene på torsk kommer til å gå opp som følge av at det blir en markert nedgang i kvotene neste år. I hvor stor grad dette vil kompensere for volumnedgang er vanskelig å spå.

Indrestrand opplyser videre at detaljer om kvotestørrelsen avklares utover høsten. Normalt sett ville fastsettelsen av kvotene bli gjort i den norsk/russiske fiskerikommisjonen i deres faste sesjon i oktober-november, men usikkert hvordan dette blir løst i år. 

Strømpriser og renteheving – hva skjer da i boligmarkedet? (+) [4]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474