- Resett - https://resett.no -

Naive europeiske politikere har gitt Putin et våpen

Norske og europeiske politikere bruker Putins invasjon av Ukraina som et beleilig påskudd for å fraskrive seg ansvaret for energipriskrisen som rammer Europa.

Det er først og fremst europeiske politikeres naive energipolitikk de siste tiårene som har skyld i energipriskrisen. Angela Merkels «Energiwende» i Tyskland har ført til en storstilt overgang fra forutsigbar og regulerbar gass- og kullkraft til ustabil og væravhengig sol- og vindkraft. Tsunamien i Fukushima i 2011 medførte at Merkel i Tyskland og Hollande i Frankrike iverksatte en nedskalering og nedstenging av kjernekraftproduksjonen.

I Norge har kraftutbyggingen stått nærmest stille siden daværende statsminister Stoltenberg i sin nyttårstale i 2001 uttalte at «Vi er nå kommet dit at tiden for nye store kraftutbygginger i Norge er over». Kraftproduksjonen i Norge var i 2000 på 142,3 TWh. I 2021 hadde den steget til 157,1 TWh, den høyeste noensinne, men kun 15 TWh høyere enn den var 21 år tidligere, identisk med økningen i eksportkapasitet det siste året. Strukturen i overføringsnettet mellom de fem norske strømregionene har vært tilnærmet uforandret siden 1915. Sammenlignet med det svenske nettet er kapasiteten mellom regionene svært begrenset.

annonse

Skiftende regjeringer har økt kraftutvekslingen med Europa uten samtidig å sikre balanse i det norske markedet. Stoltenbergs andre regjering inngikk i 2012 avtale om etablering av to nye kraftutvekslingskabler med Storbritannia og Tyskland, North Sea Link og Nordlink. Det var disse kablene som ble satt i drift i 2021 og som har fått mye av skylden for prisutviklingen i Norge det siste året. Med etableringen av de to nye utenlandskablene ble utvekslingskapasiteten mer enn doblet, og priseksponeringen mot gass økte fra 19 til 28 prosent.

Les også: Strømkrisen: Nei, det er faktisk ikke bare Putins feil [1]

Prisene i de forskjellige prisregionene fastsettes etter marginalprisingsprinsippet. Marginalprising innebærer at markedsprisen settes lik variabel produksjonskostnad for den dyreste enheten som må produseres for å dekke etterspørselen i markedet. Marginalkostnaden reflekterer kostnaden for å produsere én ekstra enhet av en vare. Kapasitetsøkningen og den økte eksponeringen flytter punktet for prisfastsettelse og kobler det norske markedet tettere på det europeiske.

annonse

Summen av bevisste politiske vedtak med overgang fra regulerbar kraftproduksjon til væravhengig kraftproduksjon, og for optimistiske forventninger til værforholdene, har gjort Europa mer avhengig av importert gass fra Russland. Naive europeiske politikere har gjort gass til et våpen mot Europa i Putins krig. Det kommer på toppen av en allerede sårbar energiforsyning og tvinger prisene ytterligere opp. Det er likevel ikke nok til å frita norske og europeiske politikere for ansvar.

Ansvaret hviler først og fremst på politikere som har gjort seg avhengig av en aggressiv diktator. Kan vi stole på at politikere som skyver ansvaret over på Putin for en krise de selv har vært med på å skape kan ta ansvar for å lede oss ut av den samme krisen?

Kraftig tilbakegang for deler av handelstanden: – I verste fall må vi forvente oppsigelser og konkurser (+) [2]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474