Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse

Kjetil B. Alstadheim hadde en skarp penn og var morsom før da han skrev fra presselosjen i Stortinget for DN. Hans nærsynte små betraktninger om politikeres forskjellige verbale særegenheter var til tider vittige.

Men etter at han ble sparket oppover og ble politisk redaktør i Aftenposten har han åpenbart nådd sitt inkompetansenivå. Pennen er blitt sløv og politisk korrekt. Den er verken opplysende eller underholdende lenger. Forfallet har satt inn Nå løper han veldressert sammen med de andre klakkørene i lemenflokken. Trist, for fyren hadde talent.

I Aftenposten 20.9. mener han at «Listhaug fritar Putin for ansvar.» Det gjør hun ikke. Men at strømpriskrisen er Putins skyld, og ikke selvforskyldt av inkompetente politikere, er en myte som det er viktig for den politiske klasse å opprettholde slik at ikke folk skal miste troen på den nye statsreligionen i EU og Norge, det grønne skiftet.

annonse

Mandag ba Listhaug regjeringen slutte å skylde på krigen i Ukraina når det gjaldt strømpriskrisen. Det vrir Alstadheim i Aftenposten tirsdag, til at hun «fritar Russlands president Vladimir Putin for den krigføringen han driver med.» Det er ganske drøyt. For det gjør hun jo ikke. Hun fritar ikke Putin for noe som helst.

Les også: Naive europeiske politikere har gitt Putin et våpen

Men hun legger ansvaret for strømpriskrisen der det hører hjemme, hos inkompetente politikere i Tyskland og i EU som har avviklet kjernekraften og gjort seg avhengig av russisk gass, og hos norske politikere som har knyttet Norge til EUs energimarked, og gitt bort vårt viktigste komparative fortrinn ved å legge veien åpen for import av EUs strømpriser.

annonse

Så belærer Alstadheim oss om at «Russland driver krigføring på to fronter nå. Den ene er krigen med soldater, artilleri og drap på sivile i Ukraina. Den andre er energikrigen mot Europa.» Ja, monn det. Russland startet krigen mot Ukraina. Derom hersker det ingen tvil. NATO, EU og USA gjengjeldte med å sende våpen til Ukraina og innførte handelssanksjoner mot Russland. Russland svarte som forventet, med å strupe gasseksporten til Europa.

Alstadheim er åpenbart like naiv som ‘Energiwende’-politikerne i Tyskland som må ha trodd Russland ville møte den vestlige våpenstøtten til Ukraina og handelssanksjonene med åpne gasskraner. Hvor naiv går det egentlig an å bli? Det er en fullskala krig som pågår i Europa.

«Sett i ettertid er det lett å se at han (Putin) forberedte seg på det som skulle komme», skriver Alstadheim. Nei, vet du hva! Det er blitt advart mot EUs økende energiavhengighet til Russland fra en rekke sikkerhetspolitiske miljøer i en årrekke og bl.a. fra Donald Trump. Det er Tyskland og EU som ikke forberedte seg på det som måtte komme.

Men det er selvsagt lett å glemme for det passer ikke inn i det politisk korrekte narrativet, at tyskerne, EU-parlamentet og EU-kommisjonen kunne være så dumme og at Donald Trump skulle få rett i utenrikspolitikken nok en gang. Han advarte også mot naive europeiske NATO-land, inklusive Norge, som ikke vil ta sin del av forsvarsutgiftene i alliansen.

Frp har klart sine energisvin på skogen. Partiet løp sammen med lemenflokken da Frp selv satt i regjering og stemte for ACER-avtalen og kablene. Men Listhaug kan vanskelig beskyldes for å gå Putins ærend. Dette har dumme tyskere klart å stille i stand selv. Det er en skitten politisk stråmann Alstadheim her prøver å stable på beina.

annonse

Dagbladet gjør forresten akkurat det samme. De virker samsnakket. Skulle nesten tro de var koordinerte og delaktige i en felles informasjonsoperasjon styrt av SMK? Eller er det bare det grønne narrativet de er så monomant opptatt av å vedlikeholde at de gladelig kaster all presseetikk over bord?

Listhaug og Frp fortjener heller ros for å ha innrømmet sine feiltrinn og evnet å slå retrett. Sammen med Bjørnar Moxnes i Rødt er de faktisk de eneste på Stortinget som tør tale energifundamentalistene i Høyre og Arbeiderpartiet, etterdilterne i Senterpartiet og yppersteprestene for ‘det grønne skiftet’ i MDG og SV midt imot.

Alstadheim burde ta sine nærsynte briller med seg tilbake til presselosjen i Stortinget og tegne små politikerportretter igjen. Det var han god til. Sikkerhetspolitikk og energipolitikk har han åpenbart ikke greie på. Og som politisk agitator blir han for lett å gjennomskue.

Kraftig tilbakegang for deler av handelstanden: – I verste fall må vi forvente oppsigelser og konkurser (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse