Arfan Bhatti var blant de ekstreme muslimene som demonstrerte utenfor den amerikanske ambassaden i protest mot filmen "Innocence of Muslims" i 2012. Foto: Kyrre Lien / NTB
annonse

Arfan Bhatti symboliserer alt som er galt med norsk innvandrings- og integreringspolitikk.

Han er en representant for et samfunnsskadelig virus som eksisterer i parallelle virkeligheter i Norge og Vest-Europa. De er født her, men de hater oss. De har statsborgerskap, men ingen lojalitet til landet som har tatt dem imot, beskyttet dem og gitt dem alt de trenger. De sprer et tankegods som tar livet av uskyldige borgere, og som forårsaker ekstrem undertrykkelse av alle de anser for å være mindreverdige, kvinner, homofile, annerledes tenkende, sekulære folk og religionskritikere, over hele verden.

Norske politikere burde ha gått i seg selv. De som har ivret for å ha en svært høy innvandring og mest mulig snillhet, godhet og kravløshet har voldet mye skade. Men de skjønner det nok ikke selv.

annonse

Det er viktig å ikke være for unyansert. Det er mange innvandrere av ulike bakgrunner, og deres etterkommere, som er og forblir gode medborgere, bidragsytere og delaktige i det store fellesskapet. En del av «oss». Folk vi har vokst opp med. Venner og bekjente. Familiemedlemmer. Å fremstille dette som noe svart/hvitt-scenario er skadelig for bevegelsen mot en fornuftig politikk.

Les også: Konservative studenter trosser fordommer og trusler: – Vi kan i hvert fall snakke om hva som helst (+)

Men når migrasjonen er så høy som den har vært, og når folk har fått utdelt permanent opphold og statsborgerskap uten å virkelig ha gjort seg fortjent til det, så vil Norge bli utnyttet, og offer for krefter som ikke vil oss vel. Vi kunne ha innordnet oss slik at innvandring, i moderate former, faktisk kunne ha styrket oss. Men vi har vært ukritiske og kravløse. Og det er negativt for alle lovlydige og bidragsytende borgere, uavhengig av etnisitet.

annonse

De innvandringsradikale har sagt til oss at andregenerasjonen, barna til innvandrerne fra fjerne himmelstrøk alle som en, ville bli som oss. En del har jo det. Men ikke på langt nær nok. Mange opplever et behov for å distansere seg fra storsamfunnet. Være «annerledes». Fiksert ved sin egen identitet, som separat og vidt forskjellig fra det norske og vestlige, og med et foraktfullt syn på vår livsførsel, toleranse og frihet.

Det er Arfan Bhatti et av våre fremste eksempler på. Det kommer virkelig ikke som noe sjokk at han er siktet for medvirkning til det grusomme angrepet 25. juni. Vi kunne ha hatt langt færre av hans kaliber i Norge. Men politikerne har vært for korttenkte og naive. For mange nordmenn, men også velintegrerte innvandrere, evnet ikke å se faren. Man har bare gått ut ifra at alt ville «gå seg til», ikke på grunn av empiri eller fakta, men ene og alene på tro og håp. Og det holder naturligvis ikke.

Det kommer ikke bare til å gå seg til. Vi må aktivt bekjempe muslimske fundamentalister, i tillegg til andre ekstremister – og sette klare grenser for hva vi tillater, og hvem som skal få del av Norges goder. Det er vår rett, og vår plikt.

Hør her, medie-Norge: Nazi-stempling fungerer ikke lenger

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse