På dette bildet fra 2010 ser vi utvinning av sjeldne jordarter (rare-earth metals) i Ganxian i Jiangxi-provinsen, Kina. Foto: Chinatopix / AP / NTB
annonse

Professoren mener at det grønne skiftet fører til økt internasjonal politisk sårbarhet i våre energi- og transportsystemer.

Vi snakker her om et grønt skifte avhengig av en kombinasjon av sterk konsentrasjon av markedsmakt og ustabile, totalitære og korrupte stater, skriver professor Arne Nygaard ved Høyskolen Kristiania og UIT i Forskersonen, og fortsetter:

– Produksjonen skjer i korrupte, ustabile og totalitære stater som Kina og den Demokratiske Republikken Congo (DRC). Disse landene dominerer produksjonen av såkalte grønne mineraler som kobber, nikkel, kobolt, litium og REE.

annonse

Nygaard sier at mineralene omtales som grønne fordi de er avgjørende for å utvikle grønn teknologi, som for eksempel solceller, elbiler eller vindmøller. Eksempelvis trenger en elektrisk bil tre ganger så mye kobber som en tilsvarende konvensjonell bil. Mineralene er nødvendige for økt elektrifisering av transportsektoren, og de trengs i stadig større mengder.

Saken fortsetter.

annonse

 

– Den strategiske usikkerheten knyttet til det grønne skiftet kan derfor øke de kommende årene. For makten i forsyningskjedene har forskjøvet seg dramatisk i takt med økende internasjonal handel og distribusjon de siste tretti årene. Kritisk viktige mineraler, som vi er helt avhengige av i det grønne skiftet, er intet unntak, skriver professoren, og kaller det en strategisk usikkerhet.

Saken fortsetter.

 

annonse

– Avhengighet og begrensede kortsiktige alternativer til kritiske mineraler fører til nye former for usikkerhet. Det verste vi kan gjøre er å ignorere denne strategiske usikkerheten i det grønne skiftet.

Vil satse stort på «gigabatterifabrikker» – skal dekke kraftbehovet med havvind (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse