Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ankommer åpningen av det 167. storting 3. oktober 2022. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
annonse

I valgkampen 2021 lovet Arbeiderpartiet at skattenivået skal holdes uendret for «vanlige folk».

Etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet senere samme høst dannet regjering, ble begrepet «vanlige folk» definert som inntekt under 750.000 kroner i året.

Regjeringen har allerede skjerpet utbytte- og formuesskatten for henholdsvis aksjeeiere og personer med formue. Dette skjedde i statsbudsjettet 2022.

annonse

Nå får Aftenposten bekreftet at satsene strammes ytterligere til. Det skal dreie seg om skatt på personinntekt, skatt på formue og skatt på utbytte. Skjerpelsen vil imidlertid bare gjelde personer som har årsinntekt fra 750.000 kroner og oppover.

Les også: Regnskapsførerne roper varsko: Må doble utbyttet for å betale formuesskatt

Aftenposten har ikke fått klarhet i hvor mye satsene økes. Fra 1. januar 2022 ble effektiv utbytteskatt økt fra 31,68 til 35,2 prosent, mens skatt på nettoformue er 0,95 prosent fra 1,7 millioner kroner og 1,1 prosent fra 20 millioner kroner.

annonse

Det gav regjeringen økte skattetilganger på 3,2 milliarder fra utbytteskatt og fire milliarder fra formuesskatt. I tillegg kommer den varslede grunnskatten med mer på vannkraft, vindkraft og fiskeoppdrett, som forventes å gi 33 milliarder i statskassen.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Eigil Knutsen har tidligere sagt til Aftenposten at både formuesskatten og det generelle skattenivået skal økes. Knutsen presiserte imidlertid at skatt på utbytte ikke omfattes av partiets valgløfte.

Norske kommunister vil ha «rettferdig gjenåpning»: – Hotellkongene har fått milliarder av skattekroner (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse