Et eksemplar av Statsbudsjettet 2023. Foto: Hanna Johre / NTB
annonse

Regjeringens reduksjon av øremerkede tilskuddsmottagere i statsbudsjettet er et skritt i riktig retning. Men kraftigere lut kreves på tilskuddsområdet.

Regjeringen Støre gjør ikke mye rett. Men regjeringens signaliserte endring vekk fra malpraksisen med øremerkede tilskudd til politisk utvalgte mottagere til fordel for søknadsbaserte ordninger, er et skritt i riktig retning. For det fortjener regjeringen ros. 

Den siste tiden har det vært debatt om at regjeringen kutter støtten til både dyrevernsorganisasjonen Noah, på beskjedne 730.000 kroner i året, og til barnehospicet Andreas Hus i Kristiansand, på langt mindre beskjedne 30 millioner kroner i året — som siden har havnet i overskriftene på grunn av anklager om tvilsom pengebruk. I fjor skapte det rabalder da Solberg-regjeringen kuttet statsstøtten til HRS, som i mange år var en politisk het potet.

annonse

Debattene om hvem som fortjener statstøtte eller ikke overskygger dog den mer prinsipielle debatten om hvordan tilskudd skal fordeles, og i det hele tatt om staten skal dele ut støtte til alskens organisasjoner. 

Les også: Se, her er noe som IKKE kuttes i statsbudsjettet

Ifølge NRK finnes det minst 891 tilskudd på tilsammen 12,8 milliarder kroner gjemt rundt omkring i statsbudsjettet. Tilskuddsforvaltningen skal være transparent, etterprøvbar og effektiv. Men er i realiteten det motsatte. Som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skriver, finnes det ingen samlet oversikt over statlige tilskudd. For både søkere og forvaltere er det utfordrende å få oversikt over området

annonse

Det har i årevis vært en ukontrollert vekst i tilskuddsbevilgninger som øremerkes til navngitte mottagere over statsbudsjettet. Det til tross for at det er et unntak fra hovedregelen om at tilskuddsmidler skal lyses ut fra tilskuddsordninger. Det er et demokratisk underskudd. 

Det er derfor bra at regjeringen Støre i statsbudsjettet for neste år har redusert antall enkeltstående tilskudd med i overkant av 100, fra om lag 900 i saldert budsjett for 2022 til om lag 800. Det løser selvsagt ikke hele problemet, men er et skritt i riktig retning. 

I statbudsjettet kan en lese at DFØ har gjennomført en områdegjennomgang av praksis for å navngi tilskuddsmottakere i statsbudsjettet. Funnene er ikke oppløftende:

Les også: Økt formuesskatt og enda mer utbytteskatt er ikke nok. Nå vil hun også ha…

«DFØ vurderer at omfanget av navngitte tilskudd er stort både i antall tilskudd og beløp, selv om dette er et unntak i regelverket. Det er store variasjoner mellom departementene både i omfang og måten unntaksbestemmelsen brukes. Dette skyldes til en viss grad forskjeller mellom sektorer og mottakergrupper. Flere av departementene har store porteføljer av enkeltstående tilskudd og det synes ifølge DFØ å være en for lav terskel for å navngi tilskuddsmottakere. Navngivning av tilskuddsmottakere er et unntak som bør begrenses.» 

annonse

Regjeringen vedkjenner at det «på enkelte områder vil det ta noe tid å etablere nye søknadsbaserte ordninger». Motstanden vil trolig være betydelig. Det er derfor viktig at regjeringen presser på denne fronten, helt til gjennomslag og ikke bare lar det bli med løftene. Det er kanskje for mye å forvente av en svak statsminister som kjemper på flere fronter, men man må gi ham fordelen av tvilen. 

Så hører det så absolutt med til saken at de borgerlige partiene ikke har vært det grann bedre enn de rødgrønne. Solberg, Siv Jensen og Sylvi Listhaug er alle vel så skyldige i at tildelingen av tilskudd til politiske favorittprosjekter over statsbudsjettet har gått helt av skaftet. Det er sørgelig å si, men de borgerlige partiene har vært helt prinsippløse. 

For eksempel har de 90 millioner kronene i støtte til skandaliserte Andreas hus (i tillegg til 60 millioner kroner fra Kristiansand kommune), Listhaugs fingeravtrykk. Tilskudd som ble tildelt stikk i strid med anbefalningene fra alle relevante fagmiljøer. Det er ingen god måte å drive en stat på. 

Les også: Sophie Elise, matministeren og Noah i budsjettdrama

Natasha Pedersen, grunnlegger av Andreas hus, var helt i harnisk på Debatten med Fredrik Solvang over at millionstøtten til barnehospicet hennes ikke videreføres fra neste år. Men å bli fast inventar på statsbudsjettet og motta støtte i mangemillionersklassen år etter år, er ingen rettighet for noen. Og bør heller ikke anses som det, uansett hvor nobelt formålet måtte være. 

Private helsetilbud ved siden av det offentlige kan være et gode. Men det er en pervertert form for privatisering å la private aktører drive for statens regning. Det er enda verre at det offentlige finansierer private helsetilbud som ikke harmoniserer med det offentlige tilbudet forøvrig, hverken med tanke på behandlingstilbud eller geografisk plassering. Aller verst er det når støtte gis subjektivt og vilkårlig — med en sterk eim av politisk lobbyisme  — istedenfor å bli tildelt etter transparente og objektive kriterier i åpne søknadsprosesser. 

At regjeringen Solberg lot situasjonen på tilskuddsområdet komme helt ut av kontroll var en forspilt mulighet til å stå opp for ansvarlig forvaltning av statlige tilskuddsmidler, som regjeringen Støre har grepet. Tilskuddsområdet er ett av mange områder i norsk politikk som krever radikal reform. Regjeringen har staket ut en lovende ny retning. Vi venter spent på fortsettelsen.

EU-kommisjonens mann i Norge

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse