Stortinget. Foto: Wikipedia.
annonse

I 40 år har jeg både vært politiker og et vanlig menneske, som de store gutta har begynt å kalle oss, som holder poteten varm.

Og i de 40 årene har jeg sett med vantro hvordan Storting og diverse regjeringer trekker landet Norge mer og mer ned i søla. Samtidig er jeg overrasket over hvor lett det norske folk lar seg lure av slagord og løgner.

Det norske statsbudsjettet er på svimlende 1 550 milliarder (2022) fordelt over en befolkning på bare 5,3 millioner. På tross av denne svimlende summen, lider Norge av en akutt mangel på nær sagt alt som innbyggerne etterspør. Veier er så elendige at post- og melkebilene nekter å kjøre strekningene. Vi har en akutt krise i helsesektoren slik at pasientene må reise utenlands for å bli friske med bruk av sine egne eller innsamlede penger. Ja, lista kunne blitt svært lang om jeg ville nevne alt norske politikere gjør galt, skapt av det øverste organ Stortinget og godtatt av det norske folk.

annonse

Man skulle jo tro at de folkevalgte hadde bedre vett på økonomi enn mannen i gata, men om vi sammenligner andre land med Norge, blir norske politikere avkledd ganske fort.

Bare ta en titt på det finske statsbudsjettet. Alle levekårsundersøkelser viser at Finland har samme levestandard som Norge. Men Finland har 200 000 flere innbyggere å ta vare på, samtidig som de har et statsbudsjett på «bare» 670 milliarder (2022). Det vil si at Norge bruker 800 milliarder på oppgaver som er de samme som i Finland. Hvorfor?

Sagt med andre ord: Det norske Storting sløser bort 800 milliarder. Det burde få mange bjeller til å ringe i norske hjem.

annonse

Norge bruker 240 000 pr. innbygger, mens Finland bruker 98 000. Likevel har Finland samme levestandard som Norge. Finland regnes blant annet for å ha en av de beste skolene i verden, mens undersøkelser viser at norske elever ligger 2 til 3 år etter medelever ute i den store verden. Samtidig har Finland mye bedre infrastruktur enn Norge, og det uten en eneste bompengeinntekt. Aller ferjer er også gratis. I Norge er gjennomsnittsprisen for bompenger kr. 3 500. For mange er denne summen mangedoblet, så man burde jo funnet plass til denne utgiften på budsjettet istedenfor å sløse bort 800 milliarder. Dette ville ha utgjort en dråpe i havet.

Og hva skal vi si når vi ser det svenske budsjettet på 1 137 milliarder, dvs. 400 milliarder mindre og med dobbelt så mange mennesker å ta vare på? Tror nordmenn at svensker lever i fattigdom av den grunn? Sverige har 37 ferjestrekninger, og kun på to av disse betaler man en liten avgift.  De har heller ikke skodd seg på bompenger, én i Stockholm og én i Gøteborg. Og ikke glem at i disse to stasjonene betales det ikke bompenger i feriemåneden juli samt helger og bevegelige helligdager. I Norge bedriver man denne galskapen så langt at man tillater bomstasjoner på terrassen til private hjem.

Hva driver politikerne med?

Hva driver egentlig norske politikere med? Hva tenker de? Hva vil skje med Norge når vi har en politisk elite med så dårlig forståelse for andres penger? «Problemet med sosialisme er når andres penger tar slutt», sa Margaret Thatcher så fortreffelig en gang. Og det ser vi veldig tydelig skje nå i budsjettet for 2023.

Mye av pengebruken går til utlandet, til å «imponere» store internasjonale organisasjoner som FN og EU, noe som gjør det mulig for norske byråkrater og politikere å få flotte jobber i de samme organisasjonene. Alle jobbene har selvsagt skattefrie lønninger, og da er det godt å være sosialdemokrat med slagordet «Betal din skatt med glede» slik Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, Torbjørn Jagland og Erik Solheim har predikert til det norske folk.

annonse

De fleste partiene på Stortinget er dominert av globalister som er mer lojale mot FN og EU enn de er mot sine egne norske velgere. Slike politikere har ingen skrupler mot å la deg og meg betale skyhøye skatter og avgifter bare de får leve ut sine egne ønsker om å være storkar, eller spise kirsebær med de store på andres bekostning.

Bare se på de svimlende bistandsbudsjettene. Ingen land i verden er i nærheten av samme dumskap som Norge. Beløpene er nesten like store som alle avgifter på energi.  Mitt spørsmål blir: Har et land som produserer mindre enn sitt forbruk, råd til å gi bort penger? Svaret er: Nei, Nei, Nei.

Økonomisk forståelse

Jeg tviler på om det norske folk vet hva BNP er for noe. Ganske enkelt sagt er BNP omsetningen i et land, men ingen kan leve av omsetning, jeg lever av overskudd og fortjeneste i motsetning til hva våre politikere tror de gjør. For eksempel: Om du selger huset ditt til naboen for 1 million, og din nabo selger sitt hus til deg for 1 million, stiger BNP med 2 millioner.  Men har naboen og jeg blitt noe rikere? Nei, ingen av oss har fått noe bedre råd av salget.

Det vi trenger er foroverlente politikere på Stortinget, ikke politikere som hverken kan regne, lese eller skrive, de må i det minste forstå tall og økonomi. Vi kan jo tenke på hvordan det ville gått9 med en bedrift med en slik regnskapsføring. Et sunt land styres etter samme mønster som en sunn arbeidsplass om man vil ha et sunt og godt land for innbyggerne.

De fleste av dagens stortingspolitikere styres mest av følelser, og mindre av fornuftig realisme. Vår tids grønne skifte har svekket og ødelagt Norges økonomi på en måte få ser ut til å forstå. Ved neste stortingsvalg burde langt flere forstå Norges pengebruk. Det holder å se til Finland og Sverige for å skjønne hva slags politikere Norge har. Det er nok ikke bare Covid-19 som blåser over landet Norge, og man kan jo lure på om bompenger kan være symptomet på Stortingets manglende forståelse for økonomi og kostnadsnivå her til lands. Det blir våre etterkommere som må betale for en fordervet pengepolitikk.

Mener Norge er grådig – og får så hatten passer: – Den som er grådig her er Dagfinn

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse