Hardangerfjorden. Foto: Wikipedia.
annonse

Demokratene vil stoppe og reversere alle avtaler som ødelegger Norge, vår norske kultur, våre verdier, vår selvråderett, vår frihet og vårt demokrati.

Denne kampen vil vi kjempe for folk og fedreland. Demokratene vil trygge Norge ved å videreutvikle og opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av norske innbyggere.

Alle som følger litt med i politikken, vet at statsminister Jonas Gahr Støre, Høyres leder Erna Solberg og Venstre ønsker norsk medlemskap i EU. Tro meg, de ligger ikke på latsiden, og de har overhodet ikke tenkt å gi opp kampen om norsk medlemskap i EU.

annonse

De har utviklet en strategi for å gjøre Norge mest mulig avhengig av EU ved å integrere vårt samfunn tettest mulig inntil det indre marked i EU, samtidig som de godtar direktiver og traktater mellom Norge og EU.

Under dekke av at Norge er avhengig av EU og EØS for å få solgt varene våre, tilpasses Norge stadig nærmere EU. Denne tilpasningen går hurtigere og hurtigere. Fagbevegelsens og norske arbeideres uro over EUs vikarbyrå-direktiv, ble avfeid av AP — og det samme ble ACER.

Videre ble datalagringsdirektivet implementert uten hensyn til hva faginstanser, andre partier, eller den norske befolkningen mente om disse sakene. Et nei er aldri et nei, bare en omvei for statsminister Jonas Gahr Støre, Høyre og Venstre. Det er først ved et ja at det aldri åpnes for omkamper.

annonse

Demokratene er et klart Nei til EU-parti, og vi er også imot:

Migrasjonsavtalen (GCM)

EU & EØS

Særordninger for utlendinger

ACER

annonse

Verdensrekord i ukritisk U-hjelp og bistand

Klimahysteri

Avvikling av norsk oljeindustri

Økonomisk støtte til muslimske trossamfunn

Trygdeeksport til utlendinger

Schengen og TISA / TTIP.

Vi trenger full norsk kontroll og selvråderett over eget fedreland og våre naturressurser til lands og til vanns. Her må det det ryddes opp.

Demokratene vil selvsagt stoppe og motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser. Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning.

Ved å ta kysten, byene og distriktene i bruk, vil vi sikre retten til våre havområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø, natur og norsk kultur. Demokratene vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig selvforsyning, utvikling og høsting.

annonse

Ved å styrke lokaldemokratiet vil Demokratene styrke et mangfoldig og livskraftig samfunn i hele vårt vakre Norge.

Desentralisering av makt og mer direktedemokrati er etter min mening særdeles viktig for å gi det norske folk bedre muligheter til å være med på å bestemme over Norges og vår egen fremtid.

Dette er bare litt av hva Demokratene vil gjøre ved alltid å sette Norge først!

Nå må Stortinget sette Norge først  

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse