Illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge / NTB
annonse

Hvorfor filtrerer politisk korrekte journalister ut fakta som ikke passer inn i deres verdensbilde?

Resetts lesere har sikkert observert at vinklingen i hovedstrømsmediene er det vi kaller politisk korrekt. For eksempel unnlater journalister veldig ofte å informere om gjerningsmannens etnisitet når kriminalitet begås, og de fokuserer mer på hets mot Lan Marie Berg enn hets mot Frp-politikere, selv om Faktisk.no har konkludert at Frp-politikere får mer hets enn andre politikere. Hovedstrømsjournalister fremhever saker der svarte amerikanere utsettes for vold fra hvite politioffiserer, og tegner dermed et bilde av at uskyldige svarte systematisk undertrykkes av politiet bare fordi de er svarte, uten å opplyse om hvor representative disse sakene er for politiets adferd.

Hvorfor utelater mediene fakta og perspektiver på denne måten? Forklaringen ligger i journalistenes verdensbilde, og menneskets naturlige tilbøyelighet for confirmation bias, dvs. søken etter bekreftelser på egen virkelighetsoppfatning.

annonse

Journalistenes virkelighetsoppfatning, deres grunnsyn, er kort sagt at hvite opp igjennom historien har undertrykt og utnyttet mørkhudede og blitt rike på deres bekostning. Systemet som har gitt hvite makt og privilegier til å gjøre dette, eksisterer fortsatt i dag. Denne samfunnsanalysen har fått flere navn. Tilhengere refererer gjerne til den som interseksjonalisme eller kritisk raseteori. Motstandere kaller det ofte politisk korrekthet eller kulturmarxisme. Det vesentlige er ikke hvilket navn man gir den, men å forstå verdensbildet den uttrykker: Mørkhudede er undertrykte ofre, og de hvite er del av en maktstruktur som utøver denne undertrykkelsen. Hvite er privilegerte og mørkhudede er marginaliserte.

Les også: Hva forårsaker hvit skyld og polarisering?

Om vi setter oss inn i dette grunnsynet og samtidig utgår ifra at dette er journalistens verdensbilde, blir det klarere hvorfor de vinkler artikler slik de gjør.

annonse

Hvorfor velger VG en sak med en hvit politimann som sikter våpenet sitt mot en svart mistenkt som illustrasjon? Det er fordi en slik illustrasjon reflekterer verdensbildet om at svarte er ofre for hvites makt. Journalisten mener sannsynligvis at bildet er en god illustrasjon på hvordan verden faktisk er.

Hvorfor fokuserer mediene mer på hets mot ikke-vestlige innvandrere enn hets mot Frp-politikere? Igjen kan vi ta utgangspunkt i journalistenes grunnsyn, som er at hvite har undertrykket mørkhudede gjennom historien og at systemer som gir hvite makt og privilegier fortsatt eksisterer den dag i dag.

Har man et slikt verdensbilde, vil man tenke at hets mot en ikke-vestlig innvandrer er hets mot en person som tilhører en marginalisert gruppe, mens hets mot en FrP-politiker vil anses som hets mot en person i en privilegert gruppe eller eventuelt hets mot en person som forsvarer en privilegert gruppe. Det betyr ikke at det er greit å hetse en FrP-politiker, men FrP-politikeren burde ikke i utgangspunktet forsvart de systemene i dagens samfunn som gir hvite makt og privilegier. Tolker man FrPs engasjement fra denne vinkelen, ser vi hvordan hets mot en FrP-politiker kan virke mindre alvorlig enn hets mot en ikke-vestlig innvandrer.

Hva er det som gjør at journalister vegrer seg for å ta opp kriminalitet i relasjon til innvandring? Jo, har man deres grunnsyn vil man tenke at om mediene fokuserer på dette temaet, vil det bidra til ytterligere stigmatisering av en allerede utsatt gruppe og gi næring til rasistiske og fordomsfulle krefter. De vegrer seg altså for å ta opp dette temaet fordi de vil beskytte en gruppe som de anser som ofre for rasisme og stigmatisering fra hvite.

Måten journalister forholder seg til saker som de ovennevnte, er ganske enkelt et utslag av deres verdensbilde. Tenker man at størsteparten av journalister og resten av norsk offentlighet utgår ifra dette politisk korrekte verdensbildet, vil sakene de velger å fokusere på samt den påfølgende vinklingen de velger, ikke lengre være en overraskelse, men i stedet bli forutsigbart.

annonse

En gang i de kommende ukene eller månedene vil det sannsynligvis dukke opp en voldshendelse som kan relateres til innvandring. Der vil det kanskje være slik at hovedstrømsmediene dekker saken, men utelater informasjon om gjerningsmannens etnisitet eller graden av brutalitet som ble brukt. Om du lurer på hvorfor mediene tilsynelatende dekker over slike opplysninger og ikke deler alt av tilgjengelig informasjon, kan du tenke tilbake på deres grunnsyn og verdensbilde. Da blir det forståelig hvorfor de gjør som de gjør.

Hvordan skylde på hvem man vil

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse