Illustrasjon: Sperrebånd med politi logo og politibil. Foto: Gorm Kallestad / NTB
annonse

Det er noen mennesker med makt som ikke vil at folk skal trekke «ubeleilige» konklusjoner om innvandring.

Oslo-politiet ønsker ikke å opplyse folk om realiteten hva gjelder overfallsvoldtekter. I Nordland presterer politiet å spre misvisende informasjon om at voldtektssiktede personer med innvandrerbakgrunn er nordlendinger. Er dette to enkeltstående eksempler, eller er det et mønster her, som vi bør plukke fra hverandre? Jeg tror for min del at vi har med et mønster å gjøre.

Her holder politiet, som har som sin fremste oppgave å sikre trygghet og frihet for landets borgere, tilbake informasjon som er helt vesentlig å få ut i offentligheten. Folk må ha kunnskap for å kunne ta opplyste valg. Det er helt essensielt i et fungerende liberalt demokrati. Vi vil jo ikke bli styrt av en uvitende og uopplyst majoritet.

annonse

Vi må altså vite hva som skjer. Vi må vite hvilke kriminelle handlinger som begås, og hvem som begår dem. Det ruster folk til å fatte gode beslutninger i sin egen hverdag, og til å fatte opplyste valg når borgerplikten skal utføres. Derfor er dette viktig å ta tak i.

Saken fra Nordland er spesielt grov. Fire menn er siktet for grov voldtekt i et busskur. Og politiet prøver seg på en slags finte, der de oppgir «tilhørighet i Nordland» som beskrivende bakgrunnsinformasjon. Dette er er rett og slett triksing med språk. Det er åpenbart at man forsøker å holde noe tilbake.

Det er naturligvis umulig å slå fast at politiet ønsker å legge skjul på innvandringsrelatert problematikk. Man kan ikke vite hva som foregår i de indre gemakker, og hva som skjer i hodene til de som tar disse avgjørelsene. Men det er nærliggende å mistenke nettopp et innvandringspolitisk motiv.

annonse

Les også: Rawdah Mohamed er ikke alene om sitt farlige hat

Det er mye tall og statistikk som punkterer innvandringsradikale myter og forestillinger. Det er mye som stikker hull på myten om et slags multikulturelt paradis. Vi vet at innvandrere er svært overrepresentert når det kommer til overfallsvoldtekter. Folk skjønner, ofte bedre enn media og myndigheter, at dette har et aspekt ved seg som kan kobles direkte til innvandring.

Altfor mye innvandring av unge menn fra kvinnehatende kulturer har rett og slett ført til at kvinner ikke har den samme tryggheten i det offentlige rom som man har hatt før.

At også noen norske menn voldtar, det vet vi. Men det dreier seg ikke om overfallsvoldtekter. Ofte dreier det seg om nære relasjoner. Det er ikke noe bedre med denne typen voldtekt. All voldtekt er grusomt, og må straffes knallhardt. Og selvfølgelig må ingen uimotsagt få påstå at alle eller de fleste utenlandske menn er voldtektsmenn. Men vi kan ikke gjemme oss for realiteter som kan kobles til et annet kvinnesyn, og syn på sex og vold i andre kulturer som står fjernt fra norsk kultur. 

Vi må konstatere at den innvandrede voldtektskriminaliteten er av en slik art at den fratar kvinner trygghet i det offentlige rom. Det forandrer Norge, som har vært et veldig trygt, tillitsfullt og homogent samfunn i generasjoner, på helt grunnleggende vis. Opplevelsen av trygghet i det offentlige rom forsvinner. Hadde vi hatt en betydelig strengere innvandrings- og flyktningpolitikk, så hadde det vært færre overfallsvoldtekter. Og nettopp her er det nærliggende å tenke at det ligger en hund begravet. Det er noen mennesker i Norge som bekler viktige posisjoner, som ikke vil at folk skal trekke disse konklusjonene.

annonse

Uansett er det helt uakseptabelt om politiet holder tilbake informasjon, og om de i tillegg har innvandringspolitiske motiver, så er det dobbelt ille.

Norge er et samfunn som bygger på tillit, og den tilliten er viktig. Men myndighetene må først være tilliten verdig. Det politiet presterer her, innbyr ikke til tillit i det hele tatt. Politiet skal sikre trygghet, og de må selvsagt oppgi korrekt og utfyllende informasjon – ikke oppføre seg som et politisk parti på ytre venstre.

Hør her, medie-Norge: Nazi-stempling fungerer ikke lenger

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse