Folk står ved siden av et skilt som indikerer et valglokale ved Swissvale, under det amerikanske mellomvalget i 2022, i Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 8. november 2022. Foto: REUTERS/Quinn Glabicki
annonse

Mange kommentatorer har beskrevet dette amerikanske mellomvalget som et skjebnevalg. Faktisk ser det ut til å være intet mindre enn en avstemning om det amerikanske demokratiet som helhet.

Den typiske historien er at Republikanerne, og Trump-fløyen av partiet i særdeleshet, eksplisitt ønsker å avskaffe det amerikanske demokratiet. Riktignok er det mange som er mer nøkterne, skjønt i mediene og akademia går det som oftest en vei. For å underbygge dette, siterer man republikanere og høyreorienterte på deres mest partiske. Man sikter til tvilen rundt det forrige valget (som alltid hevdes å være fullstendig ubegrunnet), man referer til forskjellige utsagn om hvor forferdelige demokratene er, og man refererer til et par forholdsvis marginale teoretikere som har fått litt gehør i republikanske kretser i det siste. Videre er det mye snakk om republikanernes forsøk på å begrense hvem som har tilgang til stemmeurnene. 

Men når man leser ting skrevet av republikanere selv, er den typiske historien nesten helt motsatt. I deres øyne er det demokratene som er «trusselen mot demokratiet». Deres argumenter er knyttet til innflytelsen ikke-statlige, ikke-demokratiske organisasjoner som pressen, universiteter, fagforeninger, det permanente byråkratiet (ofte kalt «den dype staten»), og i økende grad korporasjoner, utøver, som begrenser handlingsrommet til valgte politikere og i økende grad ser ut til å ha en eksplisitt progressiv agenda. Sett fra deres perspektiv er også demokratenes tendens til å sørge for at «alle skal stemme» et forsøk på å undergrave demokratiet, siden republikanere fortsatt oppfatter demokrati som noe partikulært, i dette tilfelle knyttet til statsborgerskapet. Om folk som ikke er borgere (f.eks. ulovlige innvandrere) tillates å stemme, utvanner dette demokratiet, ved at folk som ikke har noen tilknytning til samfunnet får medbestemmelse. 

annonse

Jeg vil ikke i denne teksten gå inn på hvilken side som har mest rett i sine påstander om den andre siden. Det er egentlig et underordnet problem. Det grunnleggende problemet er at begge sider oppfatter den andre siden som illegitim, at bare deres side er «demokratisk». Med andre ord finnes det ikke lengre i folks øyne noen «lojal opposisjon», for å låne et begrep fra England. Dette henger også selvsagt sammen med påstander om at den andre siden jukser. En kan ta for seg alle valgene av ny president dette årtusenet for å illustrere dette. Al Gore taper i 2000, men med en komplisert opptelling i Florida, som av enkelte på demokratenes side blir tolket som juks. Dette ble ofte tatt opp i vitseprogrammer, men forble også der etter innsettelsen. I 2008 var det mange republikanere som hevdet Barack Obama var illegitim, og dette ble stående sterkere i medieverdenen. Flere private søksmål ble gjennomført, det mest kjente på vegne av Donald Trump, men det forble knyttet til på den tiden mer marginale stemmer. Få politikere i kongressen tok det alvorlig. I 2016 kom fortellingen om Russland-samarbeid på banen, og denne gangen ble det til en lengre kongress-etterforskning som på den ene eller andre måten hang over Trump i alle hans fire år som president. Jeg trenger vel ikke gå inn på valget i 2020, det «sikreste valget i republikkens historie». 

Dette burde illustrere problemet, uten å gå inn i bestemte påstander og deres troverdighet. Amerikanerne har ingen tillit til opposisjonen, det er gruppe-identiteter og venn/fiende distinksjoner hele veien. Bør man under slike omstendigheter si at demokratiet er truet, eller at det allerede er tapt? Mitt syn er at demokrati er avhengig av store mengder gjensidig tillit for å fungere. Når den er borte, er argumenter om hvem som startet det, eller hvem som er egentlig verst, ikke veldig interessante. Folk vil knytte seg til «sitt team», noe som etter alt å dømme kommer til å fortsette i statene i overskuelig fremtid. Vi kan bare håpe noe vil skje som bryter mønsteret. Det vil nok ikke skje i forbindelse med dette mellomvalget. 

Resett på NatCon 2022: – Målet er å skape en samlende base for konservative krefter i Vesten

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse