Medaljene til oberst Eirik Johan Kristoffersen, som mottok krigskorset i 2011. Krigskorset med sverd øverst. Foto: Erlend Aas / NTB
annonse

Krigskorset er en norsk militær medalje. Det er Norges høyest rangerte utmerkelse, og rangeres foran alle andre ordener og medaljer.

VGs reportasje om tildelingen av Krigskorset med sverd til Forsvarssjef Eirik Kristoffersen for hans ledelse av en operasjon i Afghanistan hvor det siden har kommet frem at de tok feil mann, har fått bølgene til å gå høyt i kommentarfeltene.

At de tok feil mann, en stakkars murer og ikke en taliban-leder, om vi skal tro amerikanske etterretningsrapporter, får så være. I mørket er alle katter grå.

annonse

Men at han fikk Norges høyeste utmerkelse i krig, ikke for å ha utvist mot og tapperhet i kamp, men for god ledelse, kan få noen og hver til å heve øyenbrynene.

Kristoffersen satt i relativ trygghet på en fjelltopp og ledet operasjonen på avstand mens fotsoldatene fra spesialstyrkene utførte operasjonen.

Krigskorset ble innstiftet ved kongelig resolusjon av 23. mai 1941, som belønning til den som i kamp eller liknende på en særlig fremragende måte utmerket seg ved personlig tapperhet, eller ved ledelse av troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling.

annonse

Et hovedkriterium for tildeling av Krigskorset ledelse av troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling i kamp. Dette ble vektlagt ved innstilling og er en årsak til at utmerkelsen i hovedsak er blitt gitt til offiserer, og ikke til lavere befal og menige.

Les også: «Realistguru» til Resett: – Atomkrig mellom Russland og USA over Ukraina er ikke umulig (+)

Heri ligger et påfallende avvik fra andre lands tildelingspraksis.

Andre land, legger kun vekt på mot og tapperhet og vilje til å risikere eget liv «beyond the call of duty». Det gjelder både f.eks. både for Victoriakorset og Congressional Medal of Honor, som er de høyeste dekorasjonene i hhv. Storbritannia og USA.

Ledelse er ikke noe kriterium. Det innebærer at den øverste dekorasjonen i krig ikke er eksklusivt forbeholdt ledende offiserer slik som i Norge, men åpen også for lavere befal og menige som har utvist mot og tapperhet.

annonse

I Forsvarets Forum 8.11. har Kristoffersen redegjort for hans syn i saken og at Afghanistan fremstilles forenklet og unyansert nå over 15 år etter. Det har han nok rett i. Og jeg synes det er en grei redegjørelse fra Kristoffersen. Han har sikkert gjort en utmerket jobb som leder, om de tok feil mann eller ikke.

Uansett, er han både en sympatisk fyr og antakelig den best kvalifiserte Forsvarssjefen vi har hatt etter krigen. Han har i alle fall operativ erfaring og erfaring fra ledelse i krig, noe få om noen, av de alt for mange skrivebordsgeneralene vi har i det norske forsvaret, kan hevde.

Når det er sagt kan det imidlertid stilles spørsmål ved tildeltingskriteriene for dette som er vår aller høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd.

At Krigskorset tildeles for ledelse, og ikke alene for utvist mot i krig, slik tilfellet er i de fleste andre land, strider mot de flestes rettferdighetsfølelse og den almene oppfatning av hvilke handlinger det bør dekoreres for i krig.

En slik tildelingspraksis utelukker lavere befal og vanlige fotsoldater i første linje og de som ofte er mest utsatt, fra å kunne bli dekorert på samme nivå. At vår høyeste dekorasjon, skal være eksklusivt forbeholdt ledende befal er ugreit.

Det strider mot vår rettferdighetssans. Det strider mot god moral. Det underminerer samhold og stridsmoral hos fotsoldatene i første linje. Og det lager et kunstig skille mellom høyere offiserer og menig soldat som hører fortiden til.

Kristoffersen bør ikke kritiseres for å ha fått Krigskorset med sverd iht. gjeldende tildelingskriterier. Han har bare gjort jobben sin. Og han har åpenbart gjort den bra. Skyt ikke mottakeren. Om noen, skyt giveren.

Men tildelingskriteriene for Krigskorset, vår høyeste militære medalje og høyest rangerte utmerkelse, bør gjennomgås og endres. Krigskorset bør gis for mot og tapperhet, og ikke forbeholdes eksklusivt høyere offiserer.

Om det er et ønske om å kunne dekorere for god militær ledelse bør det innstiftes en annen militær orden av lavere grad.

Militærekspert til Resett: – Russerne vil sannsynligvis lide svært store tap når mobiliserte soldater settes inn (+)

annonse

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse