Foto: Gorm Kallestad / NTB
annonse

Er det virkelig uungåelig at flere blir fattige i Norge?

Overalt høres bare bortforklaringer og ansvarsfraskrivelser. Styrende politikere mener at de må bli flinkere til å kommunisere om politikken sin, altså flinkere til å få folk til å tro at alt de gjør er fint og flott, i stedet for å faktisk ta tak i den voksende fattigdomskrisen.

Det er faktisk veldig få som forstår bæret av hvorfor et land som Norge, med den avsindige statlige rikdommen, og et overskudd på tusenvis av milliarder på ett eneste år, må få flere fattige. At det liksom er uunngåelig, som følge av situasjonen utenfor Norge.

annonse

I grunnen er det bra at staten i Norge har mye penger. Det er en luksus man ikke har i andre land, at staten i krisetider kan steppe inn, hjelpe og holde hjulene i gang, slik man så under finanskrisen og under pandemien, uten å pådra seg masse gjeld. Økende statsgjeld er en skummel trend som skaper store bekymringer i mange post-industrialiserte land. I Norge har vi en komfortabel fallskjerm. Så lenge vi ivaretar et liberalt demokrati med en sterk rettsstat og sivile friheter og rettigheter, og et transparent, lite korrupt statsapparat, kan den offentlige velstanden komme folk til gode og være en trygghet for Norge i årevis fremover.

Om vi da ikke greier å sløse bort pengene likevel. Om vi greier å velge politikere som faktisk prioriterer å ivareta en sterk middelklasse, gode vilkår for de som skaper arbeid til andre, og helt sentrale velferdsoppgaver.

Les også: Høyeste prisvekst på 40 år

annonse

Veldig mye annet har imidlertid stått på agendaen i årevis. Vekslende regjeringen har for eksempel brukt veldig mye penger på bistand. Da den sittende regjeringen valgte å ikke oppfylle «kravet» om å bruke 1 prosent av BNI på bistand, så ble det ramaskrik fra organisasjoner som tjener på bistand, avdankede politikere som river i perlekjedene sine og hysterisk postulerer at Norge er «egoistisk», all den tid regjeringen fortsatt setter av hele 41,7 milliarder kroner til bistand – bare litt mindre enn de 44,9 milliardene man satte av i revidert budsjett for i år.

Og mens dette skjer så blir det bare flere og flere fattige i Norge. En av ti nordmenn er fattige, og det blir enda flere nå når alt blir dyrere. Mange barn vokser opp i fattigdom, og vi har minstepensjonister som lever under EUs fattigdomsgrense. Jeg skjønner at Fredrik Solvang tar til tårene. Matkøene eksploderer. Folk må faktisk fryse. Dette skjer i vårt eget land, mens staten er veldig generøs når formålet er å hjelpe fattige som ikke bor i Norge.

Prisstigningen på 7,5 prosent totalt reflekteres ikke i statsbudsjettet og ordningene for de som har minst – tvert imot. Det usosiale avgiftstrykket i Norge opprettholdes og forsvares. Mantraet er at man ikke kan hjelpe de som nå sliter, de som allerede har slitt med å klare seg på lavinntekt før inflasjonskrisen, fordi man er redd for press på renten og enda høyere inflasjon, og det er nok riktig å være nøktern i pengebruken nå. Men det samme mantraet er fraværende når det er snakk om å splitte opp fylker, øke administrasjonskostnadene, betale en milliard overpris for et skogbruk, øke fagforeningsfradraget, og betale ut støtte til alskens organisasjoner, middelmådige kunstnere og mye annet som ikke gagner den jevne skattebetaler.

Ingen skjønner noe av hvorfor det angivelig er umulig å gjøre livet litt rimeligere for de som har minst, i verdens rikeste stat, som tar seg råd til så mye annet. Så nå er tiden kommet for å granske nettopp dette nærmere. Jeg tror at «Sløseriombudsmannen» Are Søberg har rett, når han sier til Resett at vi har politikere som sløser, fordi velgerne ikke har vært så opptatt av å begrense unødvendig offentlig forbruk. Å prioritere fornuftig har ikke vært en valgvinnersak i Norge. Det er på tide å gjøre noe med det.

En søkkrik stat er en fattig trøst for folk som sliter med å få endene til å møtes.

annonse

Har skrevet bok om inflasjon: – Brukes bevisst for å øke makten til de rike og staten (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse