Norge, Sverige og Finland signerer forsvarsavtale

  Oslo 20221122. F.v.: Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram, Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen og Sveriges forsvarsminister Pål Jonson signeringerer en samarbeidsavtalen mellom Finland, Sverige og Norge på Grand hotel i Oslo tirsdag. Foto: Annika Byrde / NTB
  annonse

  De norske, svenske og finske forsvarsministerne har undertegnet oppdatert avtale om styrket operativt samarbeid i lys av finsk og svensk NATO-medlemskap.

  – Finsk og svensk inntreden i NATO gir nye samarbeidsmuligheter som kan styrke sikkerheten i våre tre land. Med denne oppdateringen kan vi koordinere militære operasjoner i krise og konflikt som om Finland og Sverige er NATO-medlemmer. Dette er et viktig steg i vårt nordiske samarbeid, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), melder Regjeringen.

  Avtalen, som ble signert tirsdag, er en oppdatering av en avtale fra 2020 og tilrettelegger for samarbeid om operativt planverk mellom de tre landene med sikte på koordinering av operasjoner på Nordkalotten.

  annonse

  Avtalen ble undertegnet av Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen, Sveriges forsvarsminister Pål Johnson og Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram i forbindelse med nordisk forsvarsministermøte i Oslo.

  Se avtalen her.

  Nordisk støtte til Ukraina

  annonse

  De nordiske landene lovte videre støtte til Ukrainas kamp for sin selvstendighet i en felles uttalelse i form av donasjoner av våpen og materiell.

  «Vi vil ikke la oss stoppe av Russlands kjernevåpenretorikk eller andre former for aggressive trusler. Russlands invasjon har påført det ukrainske folk ufattelige lidelser og dramatisk endret europeisk og global sikkerhet,» skriver de nordiske forsvarsministrene.

  Til sammen har de nordiske landene så langt donert støtte til Ukraina for en verdi rundt 1,7 milliarder euro. Dette inkluderer sivil, humanitær og militær støtte.

  Finland går til innkjøp av flere tunge haubitser grunnet trusselen fra Russland

  Setter du pris på Resett?

  VIPPS 124526
  BANK 1503.94.12826
  SMS “Resett” (200,- en gang) eller
  SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

  annonse