Tiltalt for å vaske traileren sin i helgen – nå er dommen klar

  Illustrasjonsbilde. Foto: Torstein Bøe / NTB.
  annonse

  – Nå er jeg først og fremst veldig glad for at fornuften seiret og at de riktige faktaene kom på bordet, forteller Vegard Kåsa til Lastebil.no.  

  Lastebilsjåføren Vegard Kåsa fra Notodden fikk i fjor høst fikk et forelegg på 20.000 kroner av politiet for å flytte bilen på lukket område uten kort i skriveren. Statens vegvesen mente var brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Saken gikk tilslutt til retten og nå er dommen klar er at partene møttes i Follo og Nordre Østfold tingrett den 15. november.

  Etter rettsmøtet den 15. November, håpet både Kåsa, og hans advokat, Robert Aksnes i advokatfirmaet Vectio, at fornuften skulle seire.

  annonse

  Kåsa forklarte i retten at han de aktuelle dagene hadde registrert at han hadde avsluttet arbeidsdagen, og at vask og poleringen av lastebilen var frivillig og noe Kåsa initierte selv. Han argumenterte med at han brukte utstyr han selv hadde kjøpt inn og fikk følgelig ikke betalt for arbeidet som ble gjennomført.

  De aktuelle helgene ble lastebilen vasket og polert ettersom bilen skulle stilles ut på en messe. Messen som Kåsa deltok på, var også i privat regi.

  Full frifinnelse

  annonse

  Tingretten har konkludert med at kjøring på lukket område, ikke krever sjåførkort. I tillegg er de like klare på at den vaskingen og poleringen som arbeidstaker i dette tilfellet har utført, er å anse som fritid, og ikke arbeidstid.

  – Jeg mener at forklaringen som Kåsa ga til kontrollørene på kontrolltidspunktet, og som senere også er kommet frem i artikler i Tungt, burde ha ført til at saken ikke ble anmeldt, eller at anmeldelsen og tiltalen burde ha vært trukket før saken gikk så langt som til tingretten, kommenterer Aksnes.

  I domsuttalelsen heter det at:  

  «Retten viser til at Kåsa utelukkende har kjørt på privat område tilhørende hans arbeidsgiver Kaasa Transport AS. Området er markert som privat, og sperret av med sperrebånd og/eller kjegler. Det er følgelig ikke tale om kjøring på offentlig vei. Retten vil også bemerke at kjøringen uansett ikke kan anses for å være (person- eller godstransport. Ut fra forklaringene til Kåsa, har kjøringen utelukkende bestått av å flytte lastebilen fra en ende av terminalbygget til en annen for å få tilgang til vannuttaket – samt parkering. Kjøringen er dermed heller ikke foretatt i forbindelse med og omfattes ikke av fartsskriverforordningen. Det kan derfor ikke stilles krav om at Kåsa skulle anvendt sjåførkortet og han kan følgelig ikke straffes for dette». 

  Vasket traileren sin i helgen – nå er han tiltalt

  Setter du pris på Resett?

  VIPPS 124526
  BANK 1503.94.12826
  SMS “Resett” (200,- en gang) eller
  SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

  annonse
  annonse