Hans Andreas Limi (Frp). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse

Tirsdag la Høyre frem sitt alternative budsjett tirsdag. Det overrasket Fremskrittspartiet.

Frp hadde forventet at Høyre ville komme et tydelig signal om at de er uenig i regjeringens skatteskjerpelser. Men et slikt signal kom derimot ikke.  

Regjeringen har foreslått et høyprisbidrag og økt grunnrenteskatt som til sammen vil gi staten nærmere 35 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter fra vannkraft og vindkraft i 2023. Dette beholdes i Høyres alternative opplegg.

annonse

Men hos tidligere regjeringskamerat Frp er man forundret over Høyres opplegg.

– Det er veldig overraskende at Høyre aksepterer mesteparten av regjeringens skattesjokk i statsbudsjettet, sier Hans Andres Limi, som er Frps finanspolitiske talsperson.

– Hva med økt skatt på kraftproduksjon? Er ikke det bare rimelig, når kraftprodusentene håver inn på skyhøye priser?

annonse

– Fremskrittspartiet avviser ikke at kraftbransjen skal betale mer på grunn av veldig høye kraftpriser, noe de også vil gjøre uten skatteendringer fordi utbytte til kommuner, fylkeskommuner og staten vil bli vesentlig høyere, sier Limi til Resett. 

Han fortsetter:

– Regjeringen foreslår å øke grunnrenteskatten fra 37 til 45 prosent og innføre et høyprisbidrag på 23 prosent for priser over 70 øre per kilowattime. Totalt 33 milliarder i økte skatteinntekter fra en bransje, som varsler at på grunn av skatteøkningene vil planlagte investeringer i ny eller oppgradering av eksisterende kraftproduksjon ikke bli gjennomført til tross for at Norge trenger mer kraft for å få balanse i markedet.

Basert på innspill fra bransjen foreslår Fremskrittspartiet i stedet å øke grunnrenteskatten til 40 prosent, samme nivå som vindkraft. De vil avvente endelig utforming av høyprisbidrag når saken kommer til Stortinget på vårparten.

– Vi forutsetter at regjeringen gjennomfører en grundig prosess som involverer bransjen og at endelig forslag ikke stopper planlagte og nødvendige investeringer i ny kraftproduksjon, sier Limi. 

annonse

Les også: Kraftig tilbakegang for deler av handelstanden: – I verste fall må vi forvente oppsigelser og konkurser (+)

Høyre har vært svært kritisk til de enorme skatteskjerpelsene fra regjeringen, men velger altså å beholde rundt 40 milliarder i skatteskjerpelser, sier han, og legger til:

– Jeg vil tro mange hadde forventet et tydelig skille mellom regjeringen og Høyre når det kommer til skatt, men det kom altså ikke. Dessuten viser Høyre ingen vilje til å gjøre noe med prisøkningene som vanlige folk nå møter. De legger inn betydelige skatteskjerpelser på bensin- og dieselbiler, blant annet ved å øke drivstoffavgiftene betraktelig.

Frp legger frem sitt alternative statsbudsjett torsdag 24. november klokken 10.15. 

Hans Andreas Limi (FrP): – Vi ønsker en «krisepakke» for vanlige folk (+)

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse