Hans Andreas Limi under presentasjonen av Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2023. Foto: Annika Byrde / NTB
annonse

Frps alternative statsbudsjett omfatter store skatteletter og avgiftskutt. Samtidig går partiet inn for store utgiftskutt.

Folk flest vil få mellom 16.000 og 32.000 kroner mellom hendende, hevdet partiets finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi da han torsdag presenterte Frps alternative statsbudsjett.

Frp mener at den beste medisinen mot høye priser er å kutte i folks innbetalinger til den rike norske staten.

annonse

Samlet går Frp inn for skatte- og avgiftskutt på 57,7 milliarder kroner. De vil halvere matmomsen, innføre en makspris på strøm på 50 øre og redusere drivstoffavgiftene. Sistnevnte vil ifølge Frp bety at pumpeprisen faller med 7 kroner for diesel og 8 kroner for bensin.

Partiet motsetter seg også regjeringens foreslåtte økning av CO2-avgiften.

– Vi går mot en tredobling. Dette er svært uheldig for norske bedrifter, mener Limi.

annonse

Frp er enig i at det skal innføres en grunnrenteskatt for kraftbransjen. Men partiet vil at satsen skal være den samme som for vindkraft, 40 prosent, og er imot at dette skal ha tilbakevirkende kraft.

Som inndekning for skattekuttene, tapper Frp Statens pensjonsfond Innland for drøyt 27 milliarder kroner som et engangsuttak. Dette vil ikke ha den samme inflasjonsdrivende effekten som det å pøse inn penger fra oljefondet.

– Hovedforskjellen er at Folketrygdfondet i hovedsak investerer i norske selskaper. Når de må selge seg ned for å finansiere et uttak, vil deres aksjer bli overtatt av andre i den norske økonomien, sier han til NTB.

Kutter offentlig forbruk

Samtidig vil Frp kutte de offentlige utgiftene med over 37 milliarder kroner.

annonse

Det dreier seg blant annet om et kutt i bistanden på nærmere 11 milliarder, og et kutt i antall kvoteflyktninger fra 2.000 til 200.

I tillegg vil partiet trekke staten ut av CO2-fangst og -lagringsprosjektet «Langskip» og gjeninnføre de såkalte ostehøvelkuttene i staten, og således spare 3,5 milliarder kroner.

Derimot skal sykehusene, både offentlige og private, få 1 milliard kroner mer. I tillegg settes 1 milliard kroner av til eldreomsorgen.

Refser Høyre: – Aksepterer skattesjokk

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse