Resett Talkshow søndag kl. 21:00

Resett talkshow livestream #1, 14. januar