Foto: (AP Photo/Darko Bandic)
annonse

Befolkningen i Nord-Afrika var på 171,9 millioner i 2000. Det er ventet å stige til 282,4 millioner i 2030. I det overveiende muslimske Midtøsten vil befolkningen stige fra 185 millioner i 2000 til 321,6 millioner i 2030. Fra 2015 til 2030 vil befolkning i Nord-Afrika og Midtøsten til sammen stige med 125 millioner mennesker.

«De raskt økende befolkningene i disse landene vil bli dominert av unge mennesker under 30 år i mange år fremover. De kommer til å starte familier og kreve jobber, utdanning og økonomisk fremgang i samfunn som allerede har høy arbeidsledighet. Under press fra en slik voldsom befolkningsøkning blir det vanskelig å unngå økende arbeidsledighet og påfølgende sosial uro, med store mengder immigranter som vasker over de rikere delene av verden.»

Det er tidligere utenriksminister i Danmark, Per Stig Møller, som skriver dette i artikkelen Europa through a crystal ball, som er publisert i Danish Foreign Policy Handbook 2017.