Resett-plakaten

Foto: Christofer Owe/Resett
 1. Resett skal formidle og tolke nyheter
 2. Resett skal være freidig og modig i møte med makt. Det gjelder makt som utøves av enkeltpersoner, institusjoner, grupper og den makten som ligger skjult i ideologi og tenkemåter
 3. Resett skal ta parti med “mannen i gata” og gå imot makta når det trengs
 4. Resett skal kritisere alle former for politiske og religiøse dogma og verdier med ønske om å forbedre og forandre verdiene
 5. Resett skal avdekke misbruk av offentlige midler, sløsing og korrupsjon
 6. Resett skal spre kunnskap, innsikt og refleksjon
 7. Resett skal være basert på realpolitikk og realisme
 8. Resett skal kritisere for å forbedre, og vil alltid forsøke å peke på en løsning
 9. Resett skal kjempe for frihet og individets egenart
 10. Resett skal jobbe for demokrati og et liberalt samfunn basert på det beste i den vestlige kulturhistorien
 11. Resett skal tørre å ta de vanskelige og tabubelagte debattene og gi folk flest en plattform til å ytre seg
 12. Resett er partipolitisk uavhengig, men vi forbeholder oss retten til å vise våre preferanser i konkrete saker og ved valg