Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
Har vi ikke kommet lenger? Hvorfor bry seg om et tøystykke? Argumentene hagler og bagatelliseringene florerer med ønske om å stilne mostand mot hijabbruken som brer om seg i våre vestlige samfunn. Mens det ekstremt iøynefallende symbolet for politisk islam var fraværende i mange muslimske land på 60- og 70-tallet etter noen tiår med modernisering, begynte islamister å ønske seg «tilbake til islam». Khomeini fikk hijaben påbudt, med politi overalt i gatene som passet på at ikke kvinnelige hårpryd forstyrret menn i deres daglige gjøremål, og i land etter land i Midtøsten tvang undertrykkelsen av kvinner seg fram igjen. I Tyrkia, Europas øyesten med tanke på håpet for muslimsk demokrati, er også Erdogan i full sving med å gjemme kvinnene bak slør.

Men i Norge – der står heldigvis kringkastingssjefen for NRK, Thor Gjermund Eriksen, fram og proklamerer at han vil bekjempe de mørke krefter som ønsker å gjemme bort unge muslimske kvinner. Alt er i sin skjønneste orden på berget, eller? Nei, de mørke kreftene som Gjermund Eriksen viser til er ikke islamistene – det er kritikerne av hijaben. De er alle dem som ønsker å gi kvinner i Norge en frihet og like forutsetninger, dem som ikke ønsker at en farlig, gammel ideologi skal få spillerom i det norske samfunnet – det er dem Gjermund Eriksen refererer til som «mørke krefter». Det er nesten ikke så man tror det man leser.

Gjermund Eriksen sier at NRK har et samfunnsoppdrag i å formidle det flerkulturelle. Javel. Inngår islamismen som en del av denne formidlingen for Gjermund Eriksen? Vi har altså i dag en kringkastingssjef hvis tanke etter å ha mottatt de første 3000 klagene på en programleder med hijab var «hva feiler det folk?». Da er det ikke lenger bare hijaben som er problemet. Han er sjef for en statskanal som skal, nettopp, representere mangfold. Alle bidrar med tvungen lisens  – men å representere en konservativ høyreside i sitt «mangfold», nei det har NRK forsømt for lengst.

Gjermund Eriksen «har et inntrykk av at et overveldende flertall i Norge synes at dette er en fin utvikling»(!). Hva er «dette»? At islamistiske symboler er grei skuring? Et flertall i Norge ønsker faktisk å begrense islams innflytelse i samfunnet, og minske muslimsk innvandring.  Norges frihet, demokrati og menneskerettigheter er tuftet på en opplysningstid og kamp mot religionens og overtroens altoverskyggende innflytelse. Islamismen representerer det motsatte. Islamistene vil at religionen skal bestemme alt, at Guds lover skal stå over demokratiets menneskeskapte lover. De klarer ikke ta avstand fra drap i Allahs navn, og de vil gjemme bort kvinner bak slør og sorte, heldekkende kledninger.

Er det i NRKs samfunnsoppdrag å likestille denne ideologien med det norske, kristne? Er forskjellene utvisket og dømmekraft forsvunnet i NRKs prising av flerkultur? Har vi ikke lenger prinsipper for hvilket mangfold vi ønsker? Det er denne manglende skjelneevnen som har blitt NRKs varemerke. Den hijabbærende kvinnen er kanskje ikke nyhetsoppleser, som Gjermund Eriksen prøver å avfeie det hele med, men hun er programleder. Det gir et skinn av aksept fra NRKs side. Det er ikke en god «fargeblindhet», men en drahjelp for krefter som ønsker å ødelegge det demokratiske samfunn hvor ytringsfriheten er en grunnsten. Det er ikke første gang at NRK tar parti i en sak de selv ikke har skjønt hverken innhold eller omfanget av.

«Gjermund Eriksen synes også at reaksjonene er overraskende i lys av at Iman Meskini brukte hijab i rollen som Sana i Skam», skriver Aftenposten. Mener han faktisk at fordi en rollefigur har brukt hijab i en TV-serie burde hijab være uproblematisk i Norge? Her har vi en kringkastingssjef som anklager folket for ikke å forstå forskjellen på en nyhetsoppleser og en programleder og så klarer han selv ikke å skille fiksjon fra virkelighet.

Man kan faktisk ikke komme bort ifra hva det iøynefallende symbolet representerer når man bruker det. At kvinner sier de velger det selv får så være. Det er uvesentlig. Det er ikke mulig å selv velge meningsinnhold i så grunnfestede, potente symboler. Prøv det samme med hakekorset, det sorte IS-flagget eller et brennende kors. Dessuten, hvor fritt er valget er når man er vokst opp med indoktrinering om at tildekking er måten å vise at man er en ærbar, from muslimsk kvinne? Det signaliserer at man ikke er tilgjengelig for ikke-muslimer og ikke minst at man tilhører det muslimske umma.

Er det slik for Gjermund Eriksen at alt som er et eget valg for individer er ønskelig å fremme på NRK? Hvorfor ser vi ikke da flere nynazister få taletid i NRKs mangfold? Hvorfor får ikke Trump-tilhengere egne valgprogrammer? Og om ikke NRK har en politisk agenda, hvorfor ansettes ikke personer fra høyresiden som programledere for Debatten? Hvorfor får Ole Torp boltre seg med sure, kritiske spørsmål til høyresiden, mens meningsfeller blir behandlet med silkehansker og smil? Hvordan kunne romkvinnesaken skje?

Kringkastingssjefens altoverskyggende poeng i hijab-debatten har vært hans egne følelser. Han ble lei seg. Men argumenter for hvorfor hijab på død og liv skal normaliseres i NRK uteblir. Hva tror kringkastingssjefen at alle dem som har rømt fra islamisters terrorregimer føler? Vi kan ikke ha en kringkastingssjef hvis valg er basert på kunnskapsløshet og et villfarent ønske om å være snill. En slik naivisme er fatal i folkeopplysningens ånd. Det er ikke snilt å gi rom for krefter som ønsker å se vårt samfunn omskapt til teokratiske, totalitære stater.

Gjermund Eriksen forsøker altså å avfeie de nå over 5000 klagene som hat, forakt og fremmedfiendtlighet. Det begrunner han med at NRK har fått noen klager som ikke lar seg referere. (Man kan spørre seg hvordan det har seg at en mann som er så kjenslevar overfor ufin språkbruk lar et nettroll som Lars Gule være gjenganger som «ekspert» i NRK).  Det uakseptable er at Gjermund Eriksen her blander sammen klager til Kringkastingsrådet, hvilke ikke er behandlet enda, og kommentarer NRK får på andre måter (kommentarfelt, kundeservice, mailer). Om Gjermund Eriksen hadde litt ydmykhet i sin stilling ville han før han uttalte seg så bastant gjennomgå de tusenvis av velbegrunnede klagene som jeg er sikker på også ligger i bunken. Hvilken funksjon og habilitet har Kringkastingsrådet når Gjermund Eriksen opptrer så uansvarlig? Akkurat det lurer Elin Ørjasæter også på, og trakk seg 25.08.17 fra rådet nettopp på grunn av Gjermund Eriksens håndtering av klagestormen.

Folk er lei av å bli avfeid som uanstendige og hatefull fordi de mener noe annet enn den politiske venstresiden. Det handler nemlig ikke bare om hijab. Det handler om tilhørighet og tillitt. Det handler om ideologien bak. Det handler om at det ikke bare er majoritetssamfunnet som skal strekke ut hånden til minoriteter, men at det også skal gå motsatt vei. Det bør forventes at muslimer viser med ord og handling at de ønsker å tilpasse seg det norske samfunn. Å ikle seg hijab er det motsatte. Viktigst av alt, muslimske kvinner og NRK må ta innover seg at hijab kun blir et ufarlig tøystykke den dagen ingen kvinner i verden blir fengslet for å ikke bære den. 

Noe er galt med dømmekraften i vår statskanal. Det tragikomiske er at Gjermund Eriksen, som Støre, klager over folket. Det et de som ikke forstår, må vite. Her har man brukt så mye penger og tid på oppdragerrollen og så har ikke folk blitt formet i Det Nye Vi, til Det sosialistiske menneske? Ikke rart Gjermund Eriksen er trist. Men han undervurderer det norske folk om han tror at han kan skufle bort problemer og få tiet forsamlingen ved å anklage dem for å være mørke krefter som ikke ønsker mangfold, et folk som ikke ønsker at andre religioner skal sees, som ikke ønsker at muslimske jenter skal få plass i offentligheten, et folk som ikke bærer godheten som ham. Det er anklager som dette som er mangel på anstendighet. Slik fordummende mistenkeliggjøring av motiv er ikke en kringkastingssjef verdig.

Når Gjermund Eriksen offentlig faktisk tør å idiotforklare en klagestorm viser det en trygghet på forankringen og støtten NRK har som sosialistenes organ som burde vekke stor bekymring. Det kan ikke fortsette. Enten må lisensen opphøre og NRK får fortsette sin propaganda som det venstrepopulistiske mediehus det er, eller så burde Gjermund Eriksen fratre sin stilling.

  • 2.7K
  •  
  •  
  •