Dagsrevyens emblem fra 1980. Arkiv:NRK
annonse

NRK er en statskanal finansiert av allmenn lisensavgift. Hele folket betaler. Dermed skulle en også tro at man ville få en nyhetsformidler som holder seg strengt til journalistiske regler om objektiv nyhetsformidling – noe som i mine øyne betyr at man gjengir etterprøvde fakta, og overlater til seerne og lytterne å gjøre seg opp sin egen mening.
Det er imidlertid svært lenge siden NRK har operert etter disse retningslinjene. Så langt tilbake jeg kan huske – og det begynner å bli en stund nå – har NRK ikke bare vært selektiv i sin nyhetsprioritering, men også hatt en klar slagside i måten de presenteres på.
Slagsiden er dessverre ikke blitt mindre med årene, og slik jeg ser det, er NRK nå farlig nær ved å kantre. Politiske og samfunnsmessige nyheter blir nesten aldri presenterte uten at det samtidig blir synset om dem. Målet er åpenbart å få seerne og lytterne til å oppfatte og forstå nyhetene slik NRK selv ønsker. Og deres politiske briller er ikke til å ta feil av. De er jevnt over rimelig røde.
Hvem husker ikke NRK-journalistenes sjokk og forferdelse da Trump ble valgt til president?

Skjermbilde fra NRK

Og hvem kan ha unnlatt å høre både under- og overtonene i samtlige kommentarer om presidenten, både fra korrespondentene selv og innbudte gjester? Alle kritiserer Trump. Ingen som forsvarer ham får sette sin fot i NRK-studio på Marienlyst, med mindre de kan oppfylle en slags rolle som kuriositet, slik Lysglimt ble da han ytret sin støtte til Trump.
Terrordekningen er et annet kapittel. NRK har, i likhet med TV2, gjort den terrordømte Lars Gule til «ekspert» på terror, noe han ikke er. Men det gjelder å få satt terroren inn i det «riktige» bildet, og det er åpenbart Gules. Også andre «eksperter» gjør det de kan for å bortforklare koblingen til islam. (bilde) Dette trass i at terroristene tilhører Islams stat og roper «allahu akhbar» formelig rett inn i ørene på oss. «Hørte ikke?» klinger imidlertid svaret fra NRK og deres eksperter, som i stedet vrir det hele til å dreie seg om såkalt islamofobi og «muslimhat». Det er så mye enklere å forholde seg til – ikke minst følelsesmessig. For her skal følelser overstyre fornuften. Nå må vi ta vare på muslimene, som visstnok er en utsatt minoritet som lider sterkt under den muslimske terroren, som altså ikke har noe med islam å gjøre. Hvem sa at logikk spiller noen rolle?

Skjermbilde fra NRK

Samme taktikk ser vi brukt i den hjemlige hijab-debatten, enten det nå gjelder diskusjonen om barnehijab eller om at en av NRKs programledere iført dette religiøse plagget skal lede et program om politikk. Forskjellsbehandlingen med nyhetsankeret som ikke fikk bære kors er udiskutabel, samtidig som man her forsvarer bruk av et høyst omstridt plagg som av mange ses på som Det islamske brorskapets uniform. Når folk protesterer, kalles det imidlertid hat, mens det når muslimer protesterer, alltid er en reaksjon på hat. For det er alltid vi (underforstått «vi hvite») som hater.

annonse

NRKs dekning av flyktningskrisen føyer seg inn i det felles europeiske narrativet om at alle som kommer er flyktninger som har flyktet fra krig og død. Den som hevder noe annet, fremstilles som umennesker uten hjerte. Jeg var selv i Flensburg i 2015 da flyktningestrømmen sto på som verst, og så med egne øyne hordene som skulle med tog til Danmark og Sverige. De aller fleste var unge, sterke menn som allerede befant seg i trygghet i Tyskland. Men det var ikke bra nok. Sverige var drømmelandet. Jeg har aldri sett NRK problematisere dette. I stedet hanket de den gang, som nå, inn ledere for Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen osv. osv  til å forklare flyktningestrømmen for oss.
Jeg har aldri sett folk fra disse organisasjonene delta i noen nyhetssendinger på noen kanal i noe land. I diskusjonsprogrammer med flere deltakere, ja, men aldri i nyhetssendinger. Men i NRK Dagsrevyen har de frikort til å gjengi virkeligheten slik de ønsker å se den, og slik de og NRK ønsker at vi skal se den. Slagsiden er iblant dramatisk.

Forleden dag skulle NRK Dagsrevyen omtale innvandrings- og integreringsministers Listhaugs utsagn om at vi kanskje burde se på hvorvidt dagens menneskerettighetslover var anvendelige i alle henseende i forbindelse med at asylsøkere uten kjent identitet gikk løs i det norske samfunnet. Det var snakk om mennesker som hadde kastet sine pass, som løy om sin identitet og trosset vedtaket om utvisning. Alt på bakgrunn av at asylsøkere hadde terrordrept folk i Europa. Først hanket NRK inn en bistandsprofitør Njål Høstmælingen  som raskt brukte nazikortet mot Sylvi Listhaug. Deretter valgt NRK å sende bilder av flyktende familier med barn for å illustrere saken, og hadde et megetsigende bilde av høye piggtrådgjerder og mennesker på flukt som bakgrunn for samtalen med kommentator Magnus Takvam om at Erna Solberg avviste Listhaugs forslag.

Skjermbilde fra NRK

Slik manipulerer NRK og forleder bevisst sine seere til å trekke konklusjoner det ikke er grunnlag for. Bildet var selvfølgelig ikke tilfeldig. Det hadde sin misjon, akkurat som andre bilder NRK bruker. Vi skal heller ikke glemme bildene NRK ikke viser, men som man finner på alternative nyhetssider på internett.
Det er klart at flere tiår med vinklede og selektive nyheter setter sine spor. Jeg har selv merket det på ellers oppegående mennesker som er fanget av NRKs virkelighetsgjengivelse, hvor sinnelagsetikken er totalt dominerende, og hvor folk er redde for ikke å være «gode» om de f.eks. stemmer på noe annet enn de «snille».
Derfor er det viktigere enn noensinne å få alternative, slagkraftige nyhetsmedier på beina som kan være en motvekt mot misjonerende nyhetsspredere som NRK. I første omgang nye nettaviser, men med tiden også en egen TV-nyhetskanal.
Det er lov å drømme.

 

 

1 kommentar

Comments are closed.