By Øyvind Holmstad - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58401383
By Øyvind Holmstad - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58401383
annonse
annonse

 

Er jeg en fremmedfiendtlig, høyrepopulistisk etnonasjonalist dersom jeg mener vi skal hjelpe innvandrere som kvalifiserer til asyl på politisk og humanitært grunnlag, men ikke økonomiske velferdsinnvandrere som burde bli værende og bidra til å bygge opp sine egne land?

  • eller dersom jeg mener at asyl ikke automatisk bør gi statsborgerskap, at utvidet familiegjenforening er en tvilsom praksis og at de som er blitt innvilget opphold bør reise tilbake og bygge opp sine hjemland så snart situasjonen der tillater det?
  • eller dersom jeg mener at de humanitære krisene som en følge av krigene og urolighetene i Midtøsten bør håndteres i nærområdet og at de rike muslimske nabolandene (som knapt løfter en finger) står vel så nærme til å hjelpe sine naboer og muslimske trosfeller?
  • eller dersom jeg mener at ethvert land av sikkerhetsmessige og administrative grunner bør ha kontroll med sine egne grenser og hvem som til enhver tid befinner seg i landet slik som de anslagsvis 30.000 illegale immigrantene i Norge?
  • eller dersom jeg mener at vi må stille samme krav til innvandrerne som til andre innbyggere i landet om at de skal innrette seg etter norsk lover og regler og at shariapraksis som går på tvers av norsk lov, universelle menneskerettigheter og etablerte demokratiske prinsipper ikke kan tolereres?
  • eller dersom jeg mener at innvandrerne må bidra etter evne (det er nok av enkle arbeidsoppgaver ved for eksempel å ta tak i det enorme vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor) i stedet for å bli gjort til livslange NAV-klienter som raskt vil undergrave den velferdsstaten det har tatt oss flere generasjoner å bygge opp?
  • eller dersom jeg mener at innvandrere som begår alvorlige kriminelle handlinger eller forberedelse til terrorhandlinger bør fratas statsborgerskapet og utvises på livstid?
  • eller dersom jeg er negativ til en totalitær, illiberal og antidemokratisk religiøs bevegelse som søker total kontroll over menneskers liv, både på det åndelige og det materielle plan, og som dikterer hva folk skal tenke, mene, spise og ha på seg og som fordømmer og legitimerer bruk av vold mot annerledes tenkende?
  • eller dersom jeg ønsker å verne om et pluralistisk, sekulært og demokratisk Norge med likestilling, religionsfrihet, ytringsfrihet og respekt for andre mennesker og kulturer?
  • eller dersom jeg mener at politi, myndigheter og media skal rapportere saklig og faktuelt om kriminalitet og andre relevante sosiale forhold knyttet til innvandring og etnisitet slik at vi kan forholde oss rasjonelt til de politiske valg vi står overfor med bakgrunn i de faktiske forhold slik forutsetningen er i et demokrati?

Er jeg en fremmedfiendtlig, høyrepopulistisk etnonasjonalist om barnetoget 17. mai og ”alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett” gir meg en klump i halsen? I så fall får det bare være slik!

annonse

Men er det jeg som er en fremmedfiendtlig, høyrepopulistisk etnonasjonalist eller er det noen som prøver å kneble min demokratiske ytringsrett ved hjelp av sterkt negativt ladede og stigmatiserende karakteristikker?

Er det egentlig sånn at den norske grasrota faktisk stort sett mener det samme som meg, men at de færreste tør gi uttrykk for det offentlig i frykt for de sosiale sanksjonene fra en liten, men meningsbærende og velartikulert politisk elite med ytringsmonopol i media? 59% av den norske befolkning mener i alle fall at ”det foreligger en fundamental konflikt mellom islam og det øvrige norske samfunnet”, i følge en undersøkelse foretatt av YouGov i juni 2017. Dersom eliten påberoper seg retten til å bestemme hva folket skal mene, er vi jo i så fall allerede langt på vei inn i et totalitært uføre som går shariastaten en høy gang.

 

 

annonse

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon