Det økonomiske handlingsrommet minker

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Regjeringen har kuttet skattene med milliarder de fire siste årene. De varsler ytterligere kutt for neste periode. De økonomiske prioriteringene kommer imidlertid, etter alt å dømme, til å bli mye tøffere.

Solbergregjeringen har øket oljepengebruken med 20 milliarder kroner årlig. Nå anslår Finansdepartementet at pengebruken kun kan økes med 2-3 milliarder årlig.

Rektor ved Norges Handelshøyskole, Øystein Thøgersen, sier politikerne kommer til å måtte ta noen valg de ikke er så vante med.

– En er ikke lenger i den luksussituasjonen, der en kan si ja takk begge deler, sier Thøgersen.

NRK 30.08.17


Publisert: aug 31, 2017 @ 8:05 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.