Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har i samarbeid med SENTIO gjennomført en undersøkelse om utenrikspolitikkens betydning for partivalg. Meningsmålingen viser at utenrikspolitiske saker spiller en viktig rolle for partivalget til rundt 850.000 av velgerne.

annonse

Nordmenn flest er mest opptatt av rikspolitikk, men ganske mange er også mest opptatt av lokal politikk og internasjonal politikk.

15 prosent av velgerne oppgir at de er mest opptatt av internasjonal politikk.

1 av 3 velgere ønsker at utenrikspolitikken skal spille en sterkere rolle i valgkampen.

For 2 av 3 velgere spiller utenrikspolitikken en rolle for partivalg. For 1 av 4 spiller det en viktig rolle.

Unge er mer opptatt av internasjonal politikk enn eldre. Frps og Sps velgere er minst opptatt, mens interessen for utenrikspolitiske spørsmål er høyest hos Rødt, MDG og Venstre.

De med høy utdanning er spesielt opptatt av utenrikspolitikk.

Ulik troverdighet

Undersøkelsen viser også at ulike partier har ulik troverdighet i utenrikspolitikken.

Høyre og Arbeiderpartiet framstår med høyest troverdighet i utenrikspolitikken, deretter følger Frp, Sp og KrF. Partiene med minst troverdighet er MDG og SV.

Undersøkelsen viser også at velgerne er ganske tilfredse med egne parti. Generelt vurderer partiene på høyresiden i politikken de andre partiene som lite troverdige og omvendt.

Ifølge NUPI har dette endret seg siden en tilsvarende undersøkelse i 2013, da AP og H hadde ganske stor troverdighet i utenrikspolitikken også blant sine politiske motstandere.

I valgåret 2017 er det særlig ytterpunktene i høyre-/venstreskalaen som anser hverandre som lite troverdige.

Blokkspenninger

NUPI peker også på at det er tendenser til spenninger innad i de politiske blokkene. Det er for eksempel få av Aps velgere som mener at Sp har høy troverdighet i utenrikspolitikken, men enda færre Sp-velgere mener at Ap har høy troverdighet.

KrFs velgere mener Frp har svært lav troverdighet. Det samme mener Frps velgere om KrF, og i enda større grad om Venstre.

NTB
(©NTB)

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.