I intervjuet utdypes mer av formålet og grunntanken med Resett. Svarene er basert på spørmål i sin helhet fra Klassekampens journalist.

Annonser