Telemark 20040601. Kjernefamilien er selve grunnfjellet i det norske samfunnet..... ??????? En familie med mor, far , to barn; gutt og jente på tur i den norske natur. Turer. Foto: Berit Keilen / Scanpix NB: OK modeller
annonse
annonse

Det nærmer seg valgdagen med stormskritt. Hvilken stemmeseddel du legger i urnen i dette valget vil definere fremtiden for ikke bare de neste fire år, men har også langsiktige konsekvenser. Jeg skal peke på noen områder som verdikonservative velgere bør reflektere over, og som bør gi grunn til å stemme på Partiet De Kristne ved dette valget.

Organisasjonen Styrk Heimevernet har gjort en velgerguide hvor det er to partier som peker seg ut for et styrket landforsvar, det er Senterpartiet og Partiet De Kristne (PDK). Senterpartiet er som kjent på sosialistisk side, så det eneste borgerlige alternativet for et styrket Heimevern er PDK. Alle partiene som sitter i dagens Storting har unnlatt å ville betale forsikringspremien for fremtiden. Landforsvaret er så svakt at det er mange år siden en av våre generaler Robert Mood sa at den norske hæren er stor nok til å forsvare Majorstua bydel i Oslo. Logikken tilsier at ingen av de sittende Stortingspartiene har tillit i forsvarssaken. PDK har sagt aldri mer 9.april siden vi skrev vårt første partiprogram.  Lærte dagens yrkespolitikere ingenting av krigen? Forsvaret har vært en salderingspost i 25 år, og nå er det brutalt synlig. Det haster med å styrke landforsvaret, og vi kan ikke leve med å legge ned kystkorvettene og Sjøheimvernet som forsvarer den indre skjærgård på vår langstrakte kyst. Derfor, vil du ha trygghet der du bor, og en beredskap for støtte ved krise, flom, brann, forsvunne personer i fjellet og en kontinuerlig motstandsevne i befolkningen, lytt til Styrk Heimevernet og stem PDK.

Ekteskapet som en institusjon mellom en mann og en kvinne med barns rett til mor og far, er en  helt grunnleggende buffer mot det barnemarkedet som nå presser seg frem med surrogati, sæd- og eggdonasjon og barnevernets nedtoning av de biologiske bånd i sosialistisk ånd. Det er skuffende at verken FrP, KrF , Venstre eller Høyre vil diskutere disse konsekvensene og sette politisk tyngde bak krav om å få saken opp på ny. Partiet De Kristne vil ikke gi opp denne saken, og vil fortsatt kjempe mot den mest åpenbare diskrimineringen: å strukturelt frata mennesker rett til å kjenne sin slekt, sitt opphav og sin identitet.

annonse

Men det er en velgergruppe som sitter med nøkkelen til dette valget, og det er Israels venner.  Med Israel mener jeg alle som bor der: arabere, jøder, drusere, beduiner, kristne og muslimer. En borgerlig regjering er alltid bedre enn en sosialistisk, også når det gjelder Israel. Regjeringen Erna Solberg har inngått en ny handels- og samarbeidsavtale med Israel som ikke minst vi i Norge vil nyte godt av. Israelske forskere har akkurat oppfunnet en ny medisin mot kreft. Boikottbevegelsen er farlig, ikke for Israel, men for Norge.  Utfordringen er at både KrF, FrP og Høyre gjentar to-statsløsningen som et fredsmantra, selv om tesen ”land for fred” påviselig gir mer terror. Da ”palestinerne” enda var kjent som arabere i 1947 sa araberne et rungende NEI til den to-statstenkningen som brukes som mantra i Norge. President Bill Clinton var rasende på Arafat for å ha lurt ham opp i stry. Arafat tok selv livet av Oslo-avtalen noen dager etter at den var inngått, da han dro til Johannesburg i Sør-Afrika og sverget troskap til fortsatt jihad. To israelske statsministre Ehud Barack og Ehud Olmert, var villige til å gi bort mesteparten av det man roper på skal inngå i en ny PLO-stat. Begge ganger var svaret NEI, og mer terror fulgte. Dersom man implementerer en to-statsløsning på den tilfeldige våpenhvilelinjen fra 1967, vil det på det smaleste være cirka 15 km igjen mellom denne staten og havet. Det bor millioner av mennesker på denne kyststripen. Hvem kan kalle dette sikre og trygge grenser for Israel? Jødene kaller dette for Auschwitz-grenser.

Verden trodde at bare jødene forsvant fra Gaza ville det bli fred. Okkupasjonstesen gir jo forklaringen på all ufred, krig og terror, også blant norske politikere. Resultatet ble ikke fred, men i årene siden har det sørlige Israel vært en krigssone, med titusener av raketter fra Hamas og andre terrormiljøer i Gaza. Og de som lider mest er araberne som er underlagt et ekstremt totalitært terrorregime. Har du hørt noen bry seg om skjebnen til de få kristne på Gaza? Det første som skjedde var at lederen for den kristne bokhandelen ble bortført, torturert og drept. Tilbake satt hans gravide kone og to små barn.

Partiet De Kristne vil argumentere for at det trengs et paradigmeskift i tenkningen rundt løsningen av denne konflikten. Hovedoppgaven er å i klartekst fortelle araberne at ingen stat vil bli tillatt på ruinene av Israel, og ingen plan som fratar Israel trygge og sikre grenser er aktuelt. Derfor vil en reell fredsprosess måtte inneha følgende komponenter: For det første en anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad slik Russland og Tsjekkia har gjort. Derfor vil PDK flytte den norske ambassaden til Jerusalem. For det andre må all finansiering av terror nå opphøre. Mahmoud Abbas har uttalt at så lenge han er leder vil han alltid fortsette finansieringen av terrorister.  Intifada og terror har vært regelen mer enn unntaket selv etter Oslo-avtalen som var et vegkart til to-statsløsningen, som Arafat og Holocaust-fornekteren Abbas påstår at de ville ha. Derfor vil Partiet De Kristne trekke Norge fra giverlandsgruppen og stanse norske pengeoverføringer til finansiering av terror og terrorbevegelser.  For det tredje har jødene urbefolkningsrettigheter i de såkalte territoriene. Når UNESCO fremmedgjør patriarkenes grav i Hebron og Tempelplassen i Jerusalem fra jødene og det jødiske så er det ren historierevisjonisme og en ren absurditet. Med unntak av perioden 1929-1967, hvor jødene ble massakrert og fordrevet av Muftien i Jerusalem og hans likesinnede, så har det bodd jøder og arabere side om side i Hebron siden Abrahams tid. Jødenes historiske arv er i all hovedsak på Israels fjell-linje, Tel Aviv var sanddyner for hundre år siden. Israel er ikke en okkupasjonsmakt som flytter egen befolkning til andre folks land. Her finner man røttene sine, som var kjernen i etableringen av Israel i utgangspunktet, og jødene skaper økonomi og arbeidsplasser for arabere i hele området. Det er den kunstige internasjonale pengeinnsprøytingen i terroren som er problemet. Derfor sier Partiet De Kristne et kraftig NEI til krav om flere jøderene områder som forutsetning for fred. Dette er et falskt og selvmotsigende krav. Europa har prøvd seg på ”judenrein” tidligere, det ble det en grusom krig av. Gaza har prøvd seg på å gjøre området jøderent nå, det ble det grusomheter av. PDK anerkjenner jødenes rett til å bo i Judea og Samaria i tråd med internasjonal rett og praksis fra tilsvarende situasjoner. Krav om etnisk rensing kan ikke være en forutsetning for fred. For det fjerde er det slik at alle verdens flyktningepopulasjoner sorterer under mandatet til UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), men unntak av araberne i Palestina som har fått en egen organisasjon som heter UNRWA (United Nations Relief and Work Agency).  UNHCR er gitt et mandat som skal løse flyktningeproblemer, UNRWA er i realiteten et NAV-kontor som opprettholder status quo og flyktningepopulasjonen. I tillegg er UNRWA infisert med den antisemittisme som nå er epidemisk i FN-systemet. PDK vil legge ned UNRWA og underlegge denne kategorien samme definisjoner som det UNHCR opererer med og likestille løsningsparadigmet i Palestina med alle andre flyktninge-populasjoner i verden. Da vil vi komme veldig langt i å løse situasjonen.

annonse

Hva er da vegen videre? Løsningen ligger i dialog mellom partene selv, hvor fortsatt terror og drøm om å utslette staten Israel ikke er et alternativ.  Det norske politiske miljøet må finne tilbake til forståelsen til ledere som Haakon Lie og Trygve Lie. Israels venner i Norge, og alle vi som er opptatt av arabernes ve og vel, har nå en gylden mulighet. Stem Partiet De Kristne ved valget, og få en røst på Stortinget som tenker nytt, konstruktivt og løsningsorientert. Europa er i ferd med å synke ned i en ny epoke med antisemittisme. Jødene reiser nå hjem fra europeiske land i frykt og bekymring for utviklingen og jødehatet. Israel er en øy av frihet og demokrati i et hav av totalitære regimer, vold og undertrykkelse. Vil du ha et parti som vil jobbe for gode og nære bånd til Israel? Stem nytt! Stem trygt! Stem Partiet De Kristne!

PDK sier JA til et sterkt nasjonalt forsvar, JA til ekteskapet mellom en mann og en kvinne med barns rett til mor og far, JA til Israel, frihet og demokrati og et klinkende klart JA til en borgerlig regjering.

Valget er ditt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon