Nytt hjelpemiddel for diabetikere, men det koster skjorta

FOTO: SCANPIX

Det har kommet et nytt hjelpemiddel som vil gjøre livene tilværelsen lettere for diabetikere. Det er bare en hake – det koster 16.000 kroner per år.

Nyvinningen FreeStyle Libre består av en sensor som festes på armen og måler blodsukkerverdien i kroppen. På en liten digital avleser kan man til enhver tid lese av verdiene. Den lager dessuten grafer over gjennomsnittlige verdier over en gitt tidsenhet, en dag eller en uke eller annet.

Dette hjelpemiddelet vil først og fremst hjelpe de med diabetes type 1, men kan også være et godt vurderingsøyemed for den som er i faresonen for å utvikle diabetes type 2. Hjelpemiddelet koster 16.000 kroner og brukes av 3 av 4 barn med diabetes.

Fremskrittspartiet, ved stortingsrepresentant Morten Wold, peker på at det er skapt et klasseskille i helsesektoren mellom de som har råd til Free Style Libre og de som ikke har det, som fortsatt må benytte seg av de mer tungvinte, eldre løsningene. Fremskrittspartiet fremholder at de ønsker refusjon på dette produktet så fort som mulig.

I Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland, Belgia, Østerrike, Sveits, Italia, Japan og Canada er FreeStyle Libre godkjent for refusjon. For at det samme skal kunne skje i Norge må et klarsignal fra Helse- og omsorgsdepartementet gis og en avgjørelse om administrative forhold må på plass. FrP vil at avgjørelsene fattes nå.

– Nå må vi slutte å være slike sinker. Nå er det på tide at Norges diabetikere blir tatt på alvor. FrP vil i dag legge press på Helse- og omsorgsdepartementet med krav om fortgang i saken, sier Morten Wold (FrP) i en epost til Resett.


Publisert: sep 13, 2017 @ 12:02 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.