Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

De journalistiske metodene Eva Grinde benytter seg av for å forsvare DNs uriktige fremstilling av Resett er trist lesning. Hun unngår det kritikken fra Resett.no dreier seg om. Slaget står ikke som Grinde prøver seg på at det hovedsakelig er uenighet om ulike tidspunkter Mikkel Dobloug og Helge Lurås møttes for å diskutere etableringen av en ny mediekanal. Hadde DN fulgt prinsippet om tilsvarsrett og forelagt oss større deler av artikkelen før publisering, kunne faktafeil blitt rettet opp.

annonse

DN forela meg kun enkeltsitater. Det var umulig fra disse å korrigere den helhetlige fremstillingen som verken jeg eller noen av de andre ble forelagt. Med tanke på det ufordelaktige inntrykket artikkelen prøvde å skape av en forbindelse mellom partiet Alliansen og Resett.no, synes det å være et klart brudd med den samtidige tilsvarsretten som Vær varsom-plakaten pålegger. Kan journalistene Schultz og Madsen ha forstått at korrigeringer av fremstilte fakta her kunne ødelegge en god historie? Grinde bagatelliserer det hele med å skrive at artikkelens tone er «humoristisk og til tider lett ironisk». Mener hun at i en slik sjanger er fakta av underordnet betydning?

Grindes forsvarsskrift forbigår vårt primære ankepunkt, som går på hvordan artikkelen forsøker å knytte Resett til partiet Alliansen. Og det i en sammenheng hvor DN tillegger partiets leder, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, jødefiendtlige ytringer. Meldingene de siterer som dokumentasjon kom imidlertid fra en ondsinnet og falsk twitterkonto.

Det blir pinlig når Grinde på bakgrunn av en så uprofesjonell og uetisk journalistisk jobb hos sin egen avis skriver at «I Resetts lett konspiratoriske virkelighetsbilde formidler ikke journalister sannhet eller fakta.» Ja, hva kan man si? Ved to anledninger har journalistene i DN løpt fra seg selv i iver etter å hente ned sammenhenger fra løse luften. Den siste konspirasjonsteorien hos Grinde selv er at vi nå har fått et «Breitbart på norsk».

DNs kommentator lurer på om Resett representerer den «bølgen av infamt medie- og elitehat som har løftet Trump inn i verdens mektigste posisjon.» Men Eva Grinde, om du trenger et svar på hvorfor folk mangler tillit til mediene, kan du finne det blant dine egne journalister. DNs artikkel og Grindes forsvar underbygger ironisk nok hvorfor Resett.no blir et viktig tilskudd blant mediene i Norge.

annonse
annonse

(Artikkelen står også på trykk i DN lørdag 16. september. Tilsvaret er en respons til kommentator Eva Grindes artikkel «Har vi fått et Breitbart på norsk?» som sto i DN fredag 8. september)

 

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.