Status for klodens klima – august 2017

Universitetet på Svalbard (UNIS), Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX .

Her presenteres noen sentrale temperaturdata for august 2017, hentet fra Climate4you. 

Figurene nedenfor er gjengitt etter tillatelse fra professor Ole Humlum, Svalbard Universitet.

Først skal det gis noen kommentarer til denne presentasjonen.

Dokumentene i climate4you.com benytter de 10 siste år som referanse, dette er fordi den offisielle WMO normale perioden 1961–1990 er påvirket av kuldeperioden 1945–1980. Derved vil sammenligning med denne perioden vise seg som «varmere», mens en meningsfull sammenligning er m.a.o. de ti siste år.

Det bør også presenteres en beskrivelse av temperaturmålingene til GISS – Goddard Institute for Space Studies. GISS foretar hyppige administrative «justeringer» av temperaturmålinger utført i fortid, ved at tidligere temperaturmålinger justeres alltid ned, som medfører at nåtidige målinger viser stigning. Dette gjør vitenskapelig holdbare etterkontroller umulig. Et bisart eksempel er at temperatur-stigningen fra januar 1915(!) til januar 2000 steg med 0,45 grader C, rapportert i mai 2008, mens i september 2017 hadde økningen på mysteriøst vis økt til 0,69, en økning i forskjellen på over 50%.

Derfor – her presenteres temperaturforandringene relatert til de 10 siste år, uten administrative forandringer.

 

ANNONSE:

 

Disse figurene viser en temperaturnedgang, som også vises i nedenstående presentasjon av havtemperaturen i Nord-Atlanteren.

 

Det er flere tegn som  tyder på at sol-aktiviteten er på vei ned, det antas å være bakgrunnen for flere kalde vintere i vårt land i perioden 2000–2009. Hvis disse formodningene er riktige vil vi i de nærmeste år merke en temperatur-nedgang.

Og hvordan passer så dette inn med orkanene på USA’s østkyst? Politikerne, fra FNs generalsekretær og nedover, kunne kategorisk fastslå at orkanene var  grunnet menneskeskapte klimaforandringer. Imidlertid; det var sterkere stormer på USAs østkyst på 1930- og 40-årene, og det var en like sterk orkan i det Karibiske hav som Maria – for hundre år siden. Bare så det er nevnt.


Publisert: sep 22, 2017 @ 9:54 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Bjørn Brevik

En av de første med cand. real. graden, fra Universitetet i Oslo 1973, med hovedfag konsentrert rundt avansert IT, nærmere bestemt basis programvare (system software). Hovedinteresse er å følge med i utvikling av (applikasjoner med funksjonstype) kunstig intelligens, AI, og bidra til øket forståelse av denne utviklingen.