Oslo 20170927. Byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd Robert Steen møter pressen onsdag ettermiddag. Byrådsleder og finansbyråden går gjennom hovedtrekkene i byrådets forslag til budsjettet. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
annonse

Det kommer fram i det rødgrønne Oslo-byrådets budsjettforslag for 2018, som ble lagt fram onsdag.

I 2021 vil gjeldsgraden ha økt til 102 prosent. Så sent som i 2012 var gjeldsgraden på 45 prosent.

Fremskrivningen i budsjettdokumentene viser at gjelden øker fra 42,1 milliarder kroner i 2017 til omkring 67,6 milliarder i 2021.

annonse
– Låner over pipa

Veksten bekymrer Høyre, som viser til at gjelden øker selv om inntektene er høyere enn noensinne.

– Vi må gjøre de investeringene vi skal for at det skal være skoler, barnehager og sykehjemsplasser. Men når vi finansierer nesten alt med lån, har nå Oslo kommune snart tatt opp lån til over pipa, sier Øystein Sundelin (H), nestleder i bystyrets finanskomité, til NTB.

– Hvis byen opplever befolkningsnedgang, vil lånemengden per innbygger bli mye høyere og ta en større del av budsjettet. Da må man kutte andre steder, legger han til.

annonse

Veksten i gjeldsgrad er kraftigst i begynnelsen av perioden og flater ut mot slutten.

– Dette skyldes at investeringsnivået er lavere på slutten enn i begynnelsen av økonomiplanperioden, heter det i budsjettforslaget.

Oslo kommune måler gjeldsgraden som gjeld i prosent av eksterne driftsinntekter.

– Ansvarlig

Byrådet forsvaret imidlertid sin økonomistyring og viser til at det faktisk settes av penger til å betale ned gjeld i 2018.

– Gjennom ansvarlig økonomisk styring de siste årene har vi sikret et økonomisk handlingsrom som gjør at vi nå kan nedbetale gjeld for 1 milliard kroner, heter det.

– Vi har god kontroll på gjeldsutviklingen, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Han viser til den ekstraordinære nedbetalingen og kommunens AAA-rating.

– I så måte må kommunens økonomi anses som meget sunn, sier han.

annonse

Når det gjelder investeringsbehovet, viser byrådet blant annet til behovet for å bygge flere barnehager, skoler og sykehjem. Det gjør at rammen for strategiske tomtekjøp øker til 1,6 milliarder kroner i 2018 – samme beløp som kommunen forventer å få inn i eiendomsskatt neste år.

For øvrig øker byrådet neste år bunnfradraget i den mye omtalte skatten med 600.000 kroner, til 4,6 millioner.

Miljø og eldre

Byrådet brukte ellers mye tid på å snakke om sine satsinger på klima, miljø og velferd da budsjettet ble lagt fram.

Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser. For å unngå høyere priser håper Steen på et spleiselag med Akershus.

Byrådet foreslår videre utbygging av 1.500 ladestasjoner for elbiler og støtte til utbygging av inntil 8.000 ladepunkter i borettslag. Neste år skal det også bygges 12 kilometer ny sykkelvei og gjøres enklere å sykle om vinteren.

Byrådet varsler også at målet om 3.000 nye barnehageplasser vil bli nådd i løpet av bystyreperioden, og at målet om 200 flere lærere i Oslo-skolen nås neste år.

annonse

– For dem som måtte være i tvil: Det er eiendomsskatten som nå gir kommunen det handlingsrommet vi trenger for å gjennomføre dette, sier Steen.

Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne må nå forhandle med Rødt for å få flertall for budsjettet.

(©NTB)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse