Trondheim 20170130. Kirkemøtet vedtar ny vigselsliturgi som kan benyttes av både likekjønnede og heterofile par. Kirkerådslederen Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Ned Alley / NTB scanpix
annonse

Med det nye revideringsforslaget mener Den norske kirke at regjeringen tar tros- og livssynsmangfoldet i Norge på alvor.

Kulturdepartementet sendte torsdag et forslag til en total revisjon av den norske tros- og livssynslovgivningen ut på høring.

Den nye loven vil innebære at Kirkeloven av 1996 oppheves, og reguleringer som spesielt gjelder Den norske kirke reduseres til 9 paragrafer i en ny lov om tros- og livssynssamfunn.

annonse

Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, sier at det med dette forslaget ser ut til at Den norske kirke fortsatt sikres en trygg og stabil økonomi på nivå med dagens finansiering.

– Vi er glade for at departementet vil videreføre en offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn, og vil sikre en finansiering som gjør det mulig for Den norske kirke å fortsatt være en bred, landsdekkende og demokratisk folkekirke, sier Raaum.

I en pressemelding, skriver Den norske kirke at de fram mot høringsfristen 31. desember vil vurdere innholdet i lovforslaget i alle organer. I kirkemøtet har det vært et ønske å deregulere Den norske kirke og etablere en ny og mindre regelstyrt trossamfunnslov.

Kulturdepartementet har i høringsnotatet ikke tatt stilling til om den offentlige finansieringen av Den norske kirke bør overtas av staten, eller om dagens fordeling mellom stat og kommune bør videreføres.

(©NTB)

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]