Forskjellen på FrP og Demokratene

To skranker, en for EU / EØS-området og en med teksten Alle Nasjonaliteter. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Hva er forskjellen på FrP og Demokratene?

Mange har bedt meg om å  utdype forskjellen, jeg skal prøve å gjøre det så kort som mulig.

Den største forskjellen finner vi i det ideologiske grunnsynet. FrP er et liberalistisk parti, mens Demokratene er et nasjonalpatriotisk parti. Derfor tar FrP avstand fra Sverigedemokratene mens Demokratene ser på dem som søsterparti.

FrP støtter EØS avtalen, nooe som innebærer fri flyt av varer og tjenester, og også mennesker, dette ut ifra en liberalistisk og globalistisk tankegang.
Demokratene er imot EØS- avtalen. Vi mener det er en husmannskontrakt som kun tjener eliten, bedriftseierne. Norske arbeidere kan ikke konkurrere med de lave lønningerne som østeuropeere har. Vi vil ivareta den norske arbeideren.

FrP er for Schengenavtalen, Demokratene er imot. Det er umulig å trygge våre egne grenser med en slik avtale. Nå må man gå med lua i hånden og spørre EU om lov til å ha egen grensekontroll. Vi har heller ingen kontroll med flyktningstrømmen så lenge vi er med i EØS og er en del av Schengenavtalen.

Også i flyktningpolitikken er det store forskjeller. Demokratene vil kun ta imot kvoteflyktninger som ikke er muslimer, mens FrP ikke har den holdningen. Demokratene vil på sikt også forby utøvende islam, dette er FrP imot, for de mener vi må behandle alle religioner likt.

Også i landbrukspolitikken er det store forskjeller. FrP ser på matvareproduksjon som en hvilken som helst annen vare. Demokratene mener det er viktig å ivareta det norske landbruket og styrke det. Vi ønsker å være selvforsynt med mat, og ser dette i sammenheng med en krigssituasjon, eller en annen uventet krise. Trygg norsk mat er viktig for Demokratene. 
Dette er vel de viktigste forskjellene.


Publisert: okt 2, 2017 @ 7:28 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Jan-Ove Fromreide

Demokratene i Norge

Latest posts by Jan-Ove Fromreide (see all)