The Statue of Justice, depicted as a women with a sword in one hand and scale in her other, is seen on top of the London Central Criminal Court, the Old Bailey and is highlighted by strong sunlight in London August 12, 2005. Britain may reform laws to ensure efforts to deport foreign nationals deemed a threat to national security, are not blocked by judges over human rights concerns. REUTERS/Russell Boyce RUS
Del saken
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

I de siste dager har vi sett tegn som tilsier at vi er på vei mot en større og katastrofal omvelting av vår verden slik vi kjenner den. Derfor er også behovet for intelligent og saklig diskusjon større enn noensinne.

Den vestlige verden har blitt stadig mer delt og fragmentarisk. Det faktum at skillelinjene ikke lenger går langs den tradisjonelle venstre-høyre aksen i politikken gjør dialogen vanskeligere, men nettopp derfor oppfordrer jeg alle til å delta i denne viktige diskusjonen. Med dette i tankene tillater jeg meg å oppsummere hvor vi synes å stå i dag i lys av den forferdelige terrorhandlingen i Las Vegas, økt terrortrussel fra radikal islam, angrepet på empiri og logikk drevet frem av postmoderne akademikere på våre universiteter og, kanskje enda mer problematisk, trusselen som den politiske eliten utgjør mot både demokrati, rettsikkerhet og våre medfødte, iboende rettigheter.

Det synes for meg at politikere i alle leirer ikke lenger er villige til å akseptere demokratiske valgutfall. Det virker faktisk som om de er mer villige til å hause opp uro i stedet for å gi avkall på makt. Seiler de under falskt flagg? Jeg tror ikke noen tenkende person kan utelukke muligheten for at det er tilfelle. Og etterhvert som argumentene tilspisser seg så øker avstanden mellom partene og samtidig reduseres muligheten for intelligent diskusjon slik at vi kan bevare vår frihet iht. loven.

Her om dagen var det med tristhet at jeg måtte avvikle min tilknytning til det selvutnevnte “kulturelle parti” i Canada. Det var nettopp av samme årsak som nevnt over. I stedet for å skape dialog som skulle forene kanadiere, fant de all grunn til å fortsette den nåværende regjeringen nitide jobb med å dele kanadiere langs kulturelle og etniske skillelinjer. Jeg trenger ikke minne om det som skjedde i Europa på 1920- og 1930-tallet? Jeg har ingen ønsker eller intensjon om å infisere andre med etnisk retorikk, heller ikke vil jeg på noen måte være knyttet til fordommer eller fremme rettigheter for hvite over rettighetene til andre borgere. Dette bør være opplagt for noen som forstår loven.

Fru Justitia er blind for rase, trosbekjennelse, kjønn, farge, rikdom og tilknytning. Den eneste måten individuelle rettigheter kan beskyttes på er ved å opprettholde nettopp denne viktigste av alle juridiske realiteter. Faktisk har ingen gruppe mennesker rettigheter. Det er bare enkeltmennesket og individets rettigheter som er juridisk definert og forsvarte under loven. Gruppetankegang og kollektivisme fører til totalitært tyranni. Jeg inviterer alle som tror noe annet til å gi meg et eksempel på en regjering/et styresett som hevder at behovene til mange oppveier rettighetene til enkeltmennesket ikke har resultert i tyranni!

Og når samfunnet nå stuper inn i kaos og lovløshet, så synes jeg det er veldig vanskelig å tro at en ensom bevæpnet mann med helautomatisk våpen kan ha skapt et slikt morderisk kaos alene og at myndighetene ikke finner noe motiv for terrorhandlingen hans. Det faktum at hans målgruppe var et hovedsakelig konservativt publikum kan gi oss en anelse om hvem angriperne kan være. I likhet med mange andre brutale hendelser som trosser vår fatteevne så får vi sjelden de svar som berørte sårt trenger.

Imidlertid vet vi dette; grupper som Antifa og Black Lives Matter konfronterer grupper som kalles “høyreekstreme” i pressen og sannsynligheten for vold øker. Vi vet også at myndighetene praktisk talt er impotente når det gjelder å opprettholde lov og orden i møte med disse stadig mer voldelige protestene. Dette har vi sett gang på gang over hele Vesten. Den politiske eliten tilbyr kun én løsning, og det er at vi må gi opp mer av våre rettigheter og frihet. Loven ble skrevet for å beskytte oss mot en inkompetent herskerklasses begjær etter absolutt makt.

 

Vi trenger din hjelp. Gi en julegave til Resett i år!

 • kr

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
Andre måter å donere på finner du på Støtt oss siden.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]