This etching of Christopher Columbus by Henri Emile Lefort is from an anonymous portrait in the Naval Museum at Madrid, Spain, seen Sept. 18, 1943. (AP Photo)
Del saken
  •  
  •  
  •  

Columbus har tradisjonelt vært assosiert med noe positivt i amerikansk historie – som en heroisk oppdagelsesreisende og en habil vitenskapsmann. Dette synet har derimot blitt utfordret i de senere årene, da Columbus i større og større grad blir forbundet med erobringen og ødeleggelsen av den nye verden – med europeisk imperialisme og konseptet om hvit overlegenhet. I følge Gilbert T. Sewall, forfatter og spaltist i tidsskriftet ”The American Conservative,” står hans ettermæle nå i sentrum av en ny intellektuell bevegelse som ønsker å svartmale og undergrave den vestlige sivilisasjonen.

annonse

Annonse

Dette synet kommer spesielt klart frem i et utsagn av den amerikanske kristne paraplyorganisasjonen ”The National Council of Churches.” Organisasjonen har kalt Colombus’ ankomst til Amerika en ”nasjonal tragedie,” som representerer ”en invasjon” og markerer begynnelsen av ”slaveri og folkemord.” I følge Sewall, skyldes dette markante skiftet i den historiske oppfatningen av Columbus fremveksten av identitetspolitikk og anti-vestlig multikulturalisme – to tankegods som får større og større oppslutning i hele den vestlige verdenen.

I følge Sewall er det ingen tvil om at spanjolenes ankomst til Amerika var en brutal affære, men at dette er noe som vestens historikere stort sett er enige om og har tatt et oppgjør med. For noen kontemporære historikere, derimot, er ikke dette nok: De avskyr Columbus og anser monumenter reist i hans navn som ”forkastelige symboler på hvit overlegenhet.” Disse personene ”er ofte motivert av en urimelig og destruktiv anti-hvit holdning.”

annonse

Annonse

Sewall konkluderer med at ”krigen mot historiske monumenter og ettermælet til amerikanske helter handler mindre om estetikk og historie, og mer om hvem som kommer til å dominere nåtiden.” Det handler om makt – om å kontrollere narrativet i historien for å undergrave nåtidens politiske motstandere. Dette er en strid om selve sjelen og definisjonen til den vestlige sivilisasjonen, og midt i denne ”kulturkrigen” står Kristoffer Columbus.

annonse

Annonse

 

Les mer:

The American Conservative. Christopher Columbus: At the Center of the Culture War, 9. oktober 2017.

 

annonse

Annonse

 

 

 


Del saken
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
annonse

Les også: