Generalsekretær Mehtab Afsar (tv), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge. – Tilliten er ikke lenger til stede, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge (IRN), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.

annonse

– Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering. Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet. Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.

– Tilliten til IRN er ikke lenger til stede. Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre. Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.

Ikke overbevist

Statsråden sier de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN, og som departementet allerede i juni varslet at de ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner isteden.

annonse

– Vi sender nå proposisjon til Stortinget om at tilskuddet tilbakeholdes. Da sier vi også at vi mener midlene bør brukes av andre og at andre som jobber med dialog og samarbeid mellom trossamfunn og opp mot sivilsamfunnet i Norge, skal få søke på midlene, sier Helleland.

Helleland sier beslutningen er basert på en helhetsvurdering, og ikke knyttet til enkeltsaker, som ansettelsen av en administrasjonskonsulent som bruker nikab.

– Denne beslutningen hviler på en helhetsvurdering som vi har brukt mye tid på og gått grundig gjennom. Vi har vært opptatt av at IRN skal kunne vise at de arbeider for og oppnår de formålene som Stortinget har satt for midlene, men det kan vi ikke si at vi er blitt overbevist om. Den omtalte ansettelsen har ikke utgjort noen vekt for oss.

I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN.

Mange møter

I slutten av september ble det dessuten klart at fem organisasjoner melder seg ut fordi de var bekymret for retningen IRN har tatt. Til sammen har de rundt 20.000 medlemmer – om lag en firedel av IRNs totale medlemstall. Forrige måned kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN.

– Vi har hatt en prosess med flere møter med IRN. Vi har stilt mange spørsmål slik at IRN skulle få muligheten til å synliggjøre hvordan de skal oppnå de formålene som er satt for bruken av fellesskapets midler. Det er blant annet disse svarene som er med å utgjøre helhetsvurderingen. Vi skal sørge for at fellesskapets penger brukes på riktig måte, men vi mener at det ikke er blitt gjort, konstaterer hun.

På spørsmål om hun mener IRN har gjort mer skade enn nytte, svarer statsråden:

– Vi har vært i kontakt med mange ulike representanter innenfor det muslimske trosfeltet, men også andre aktører innenfor tros- og livssynsfeltet for å bidra til å danne oss denne helhetsvurderingen.

annonse

(©NTB)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon