NB: Bildet er manipulert Gravstøtter på kirkegård. Livssyn. Kristendom FOTO: SCANPIX
annonse

De skandinaviske land er de mest sekulariserte i verden. Jeg har ingen ajourførte norske opinionstall, men man kan visst anta at omkring halvparten av oss fem millioner nordmenn «tror på Gud», hva nå det skal bety. Ifølge de nyeste målinger er det nå mindre enn 50 % av svenskene som tror på noen gud.

annonse

Ved en Grunnlovsendring er nå det tette sambandet mellom stat og kirke oppløst; vi har ikke lenger noen «statskirke». Men kong Harald har personlig grepet inn og trumfet igjennom at enhver norsk konge nå og i framiden skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion (§ 4). Besynderlig. Men han har altså greid å presse sin vilje igjennom. Religionsfriheten, som er instituert annetsteds (§ 16), gjelder for alle andre, men ikke for ham og hans eventuelle etterkommere på tronen.

annonse

Vi vender blikket en annen vei: Når folk dør, kommer de i avisen. Jeg leser den svenske avisen Dagens Nyheter regelmessig, og der er det hver dag et par sider med døsannonser. Som i norske aviser.

Men det er en markant forskjell: I Sverige er annonsene utstyrt med de forskjelligste symboler: golfkøller, fiskestenger, fotballer, robåter, sjakkbrikker, racerbiler osv. De annonsene som har det kristne korssymbolet, er i klart mindretall, anslagsvis 5-10 %.

annonse
annonse

Også i Norge er annonsene iblant utstyrt med forskjellige symboler, f.eks. blomster, trær og dyr, men den overveiende del har kristenkorset.

En markant forskjell, som sagt. Men jeg tør ikke bestemt si at dette forhold, som faller en i øynene ved bare en overflatisk betraktning, betyr at avkristningen er kommet lenger i Sverige enn her.

For øvrig er det mitt inntrykk at det kristne symbolet i dødsannonser er mer alminnelig i den såkalte provinspressen enn i hovedstadspressen. Stikkprøver i Sarpsborg Arbeiderbladet viser at kristenkorset er helt dominerende; andre symboler forekommer bare unntaksvis.

annonse
Reklame

(Teksten ble først publisert på Finn Erik Vinjes blogg og er republisert med tillatelse fra forfatteren)

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.