NB: Bildet er manipulert Gravstøtter på kirkegård. Livssyn. Kristendom FOTO: SCANPIX
Del

De skandinaviske land er de mest sekulariserte i verden. Jeg har ingen ajourførte norske opinionstall, men man kan visst anta at omkring halvparten av oss fem millioner nordmenn «tror på Gud», hva nå det skal bety. Ifølge de nyeste målinger er det nå mindre enn 50 % av svenskene som tror på noen gud.

Ved en Grunnlovsendring er nå det tette sambandet mellom stat og kirke oppløst; vi har ikke lenger noen «statskirke». Men kong Harald har personlig grepet inn og trumfet igjennom at enhver norsk konge nå og i framiden skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion (§ 4). Besynderlig. Men han har altså greid å presse sin vilje igjennom. Religionsfriheten, som er instituert annetsteds (§ 16), gjelder for alle andre, men ikke for ham og hans eventuelle etterkommere på tronen.

Vi vender blikket en annen vei: Når folk dør, kommer de i avisen. Jeg leser den svenske avisen Dagens Nyheter regelmessig, og der er det hver dag et par sider med døsannonser. Som i norske aviser.

annonse

Ønsker du å bidra til å holde Resett gående?

Tegn medlemskap eller Støtt oss med et enkeltbeløp

Husk at du også hjelper Resett når du kjøper fra våre annonsører

Men det er en markant forskjell: I Sverige er annonsene utstyrt med de forskjelligste symboler: golfkøller, fiskestenger, fotballer, robåter, sjakkbrikker, racerbiler osv. De annonsene som har det kristne korssymbolet, er i klart mindretall, anslagsvis 5-10 %.

Også i Norge er annonsene iblant utstyrt med forskjellige symboler, f.eks. blomster, trær og dyr, men den overveiende del har kristenkorset.

En markant forskjell, som sagt. Men jeg tør ikke bestemt si at dette forhold, som faller en i øynene ved bare en overflatisk betraktning, betyr at avkristningen er kommet lenger i Sverige enn her.

For øvrig er det mitt inntrykk at det kristne symbolet i dødsannonser er mer alminnelig i den såkalte provinspressen enn i hovedstadspressen. Stikkprøver i Sarpsborg Arbeiderbladet viser at kristenkorset er helt dominerende; andre symboler forekommer bare unntaksvis.

(Teksten ble først publisert på Finn Erik Vinjes blogg og er republisert med tillatelse fra forfatteren)


Del