Del saken
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Til tross for kutt i dagpengeordningen øker utgiftene til folketrygden med over 9 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2018.

Totalt sett ventes folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 å bli 417 milliarder kroner.

Økningen skyldes hovedsakelig økte utgifter til alderspensjon, som totalt ventes å stige med 8 milliarder kroner. Regjeringen forventer at antallet alderspensjonister øker med 24.000 i 2018, noe som alene øker utgiftene med 5 milliarder kroner.

I tillegg bidrar økte utgifter til sykepenger til at folketrygden spiser opp mer av budsjettet. Totalt øker utgiftene med 0,9 milliarder kroner, til tross for at den siste tilgjengelige statistikken på sykefravær (2. kvartal 2017) viser en nedgang på 11,9 prosent.

Utbetalingen av arbeidsavklaringspenger ventes å øke med 0,3 milliarder, selv om antall mottakere ventes å gå ned både i resten av 2017 og videre i 2018. Økte gjennomsnittlige utgifter til hver enkelt bruker gjør imidlertid at kostnadene øker i 2018.

Uføretrygden ventes å øke med 2,5 milliarder kroner som følge av at antall uføretrygdede ventes å øke med 4.300 i 2017 og om lag 4.500 i 2018.

Den eneste posten som trekker budsjettutgiftene ned, er dagpengebevilgningen. I 2017 var denne på 16,3 milliarder kroner, mens i budsjettet for 2018 er bevilgningen nedjustert til 13 milliarder kroner.

Reduksjonen ses i sammenheng med positiv utvikling i arbeidsmarkedet, samt med regjeringens forslag om en endring i dagpengeordningens opptjeningsperiode.

(©NTB)

Vi trenger din hjelp. Gi en julegave til Resett i år!

 • kr

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
Andre måter å donere på finner du på Støtt oss siden.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]