annonse
annonse

Til tross for kutt i dagpengeordningen øker utgiftene til folketrygden med over 9 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2018.

Totalt sett ventes folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 å bli 417 milliarder kroner.

Økningen skyldes hovedsakelig økte utgifter til alderspensjon, som totalt ventes å stige med 8 milliarder kroner. Regjeringen forventer at antallet alderspensjonister øker med 24.000 i 2018, noe som alene øker utgiftene med 5 milliarder kroner.

annonse

I tillegg bidrar økte utgifter til sykepenger til at folketrygden spiser opp mer av budsjettet. Totalt øker utgiftene med 0,9 milliarder kroner, til tross for at den siste tilgjengelige statistikken på sykefravær (2. kvartal 2017) viser en nedgang på 11,9 prosent.

Utbetalingen av arbeidsavklaringspenger ventes å øke med 0,3 milliarder, selv om antall mottakere ventes å gå ned både i resten av 2017 og videre i 2018. Økte gjennomsnittlige utgifter til hver enkelt bruker gjør imidlertid at kostnadene øker i 2018.

Uføretrygden ventes å øke med 2,5 milliarder kroner som følge av at antall uføretrygdede ventes å øke med 4.300 i 2017 og om lag 4.500 i 2018.

annonse

Den eneste posten som trekker budsjettutgiftene ned, er dagpengebevilgningen. I 2017 var denne på 16,3 milliarder kroner, mens i budsjettet for 2018 er bevilgningen nedjustert til 13 milliarder kroner.

Reduksjonen ses i sammenheng med positiv utvikling i arbeidsmarkedet, samt med regjeringens forslag om en endring i dagpengeordningens opptjeningsperiode.

(©NTB)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon