Vi har et ansvar for å inkludere nordmenn med innvandrerbakgrunn

Foto: Berit Keilen / Scanpix

Jeg er veldig glad og håpefull fordi så mange av mine landsmenn har forstått hva som er i ferd med å skje med vårt fantastiske kontinent. Flere våkner og forstår at multikultur betyr slutten på vestlig kultur.

La det være helt klart. Det er nok ikke-vestlige innvandrere i Norge allerede. Vi klarer ikke å absorbere flere uten å ødelegge det gode som gjorde at de ønsket å komme hit i utgangspunktet.  Grensene må stenges. Familiegjenforening må strammes inn. Konvensjoner må avvikles og reforhandles. Hjelpen må fokuseres der folk bor og kommer fra. Å hjelpe hos oss er dyrt og selvdestruktiv.

Men, det bor en betydelig andel mennesker i landet vårt, med bakgrunn fra ikke-vestlige land. En del av dem er vokst opp i Norge. Som Abdirahman Hassan på 19, som studerer statsvitenskap og sto frem i Aftenposten, der han beskriver hvordan han, som føler seg norsk, ikke opplever å bli akseptert som det. Det mener jeg er et stort problem.

Denne gutten kjenner ikke noe annet hjemland. Det er mulig hans foreldre snakker gebrokkent norsk eller følger andre tradisjoner, men gutten deres har bodd i Norge i hele sitt liv, snakker først og fremst norsk og har norske referansepunkter, etter mange år i norsk skole og med norske venner. Her har vi i majoritetsbefolkningen en jobb å gjøre, vi må være inkluderende.  Jeg anser at jeg som er så kritisk til ytterligere innvandring, nettopp fordi jeg tror på en nasjon med kulturelt samhold og enhet, jeg har et særlig ansvar for å være inkluderende mot de etterkommere av innvandrere som faktisk bekjenner seg til Norge før noe annet land.

Dette er et ansvar vi har overfor våre medborgere med innvandrerbakgrunn og for nasjonen. Hvis vi skal bevare nasjonen Norge må vi først stoppe asylgalskapen, ytterligere innvandring bør kun baseres på hva slags kompetanse og arbeidskraft Norge trenger. Deretter er første prioritet å lege de sårene vi allerede har påført oss og bygge broer mellom alle som skal leve i Norge fremover. Det inkluderer mange med innvandrerbakgrunn.

Nordmenn og innvandrere med felles front

Jeg har møtt landsmenn med familiebakgrunn fra andre land, som ønsker høye murer og tungt bevæpnede grenser. Det er ingen automatikk i at personer med innvandrerbakgrunn ønsker åpne grenser. Flere og flere, akkurat som for resten av oss, skjønner at vi kun har sett begynnelsen på det såkalte flerkulturelle Norge, at det kommer til å forandre seg mye, mye mer og at det kommer til å påvirke oss alle, fordi velferden må skaleres ned og æreskultur blir viktigere. Det er ikke en ønskelig utvikling for noen nordmenn, uansett bakgrunn.

Jeg er ikke i den tro at om et norsk par drar til Japan og får barn, så er det barnet japansk. Jeg syns ikke hvem som helst kvalifiserer til å være norsk, og kanskje er det sånn at den som har innvandrerbakgrunn, kanskje særlig den som har bakgrunn fra et land med mange muslimer, må jobbe hardere enn andre, være litt norskere enn andre for å aksepteres. Jeg skjønner at det er en utfordring for mange, men verden er ikke rettferdig for noen. Vi må likevel kunne kreve en innsats og målet må være full assimilering. Det betyr ikke forbud mot utenlandske mattradisjoner, absolutt ikke. Det betyr at vi forventer at norske normer og grunnverdier adopteres av de som skal leve i vårt samfunn og ha tilgang på våre velferdsordninger.

Liker du Pakistan, så flytt dit

Jeg anser for eksempel ikke Fahad Qureshi som norsk. Han påstår han er det, jeg vet at han har papirer på det, men jeg vil ikke ha på meg at Qureshi og jeg er fra samme kultur. For meg blir det helt feil. Han bor i Norge men praktiserer en kultur som kommer fra Pakistan og er forbundet med reaksjonær islam, han håndhilser ikke engang på kvinner. Det er ikke noe befolkningen i Norge anser for å være norsk, og det er faktisk det som betyr noe. Skal du aksepteres som nordmann, ja, da får du følge de samme normene og kodene som resten av oss.

Fasthet, men inkludering

Mange med innvandrerbakgrunn gjør heldigvis det og det er ikke noe de tenker over, det er det eneste de er vant til. Qureshi er foreløpig i minoritet, og det skal han forbli. Det å ikke inkludere de virkelig integreringsvillige menneskene som fulle nordmenn vil bare gjøre samfunnet vårt mer fragmentert enn det kan være. Det er ikke først og fremst etnisitet som betyr noe, selv om det så klart er en verdi i seg selv at også norsk etnisitet står seg i Norge. Men kultur er mye viktigere. La oss som er på den innvandringskritiske siden gjøre det helt klart at vi mener Norge er et hjem for alle som ønsker å være lojale til nasjonen, vestlige verdier og det norske folk, også de som er etterkommere av innvandrere. Vi skyter oss selv i foten om vi skyver disse fra oss.

 


Publisert: Oct 16, 2017 @ 6:32 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Ten4

  “Dette er et ansvar vi har overfor våre medborgere med innvandrerbakgrunn”
  Jeg har ansvar for dem Maria?
  Jeg vil gjerne ha det skriftlig hvordan jeg har ansvar for noe jeg er i mot.

  • John Magne Trane

   Alle som kommer hit som flyktninger må tas godt mot, i den korte tiden de er her som asylanter. Og må hjelpes hjem igjen like raskt som vi selv ble hjulpet hjem, etter krigen.

   • Ten4

    Jeg gir blanke faen i hvordan asylmisbrukere tas i mot. Jeg er kun opptatt av at de ikke slipper inn i lykkeland

    • invernes

     Enig. 🙂

    • heimevernet

     Gitt hvordan prosessen var, så respekterer jeg det synet. Blanke faen er 100% legitimt.

    • Kaffermann

     Enten du er for eller imot. Så må du føreløpig forholde deg til det faktum. Kan du ikke forholde deg til det. Så blir du bare useriøs og lite nyttig.

     • heimevernet

      “Så blir du bare useriøs og lite nyttig.”

      Hvis det hadde vært snakk om at norske myndigheter på vegne av folket hadde haste-mottatt et passende antall flyktninger som senere skulle returneres, men som viste seg å ikke kunne returnere pga fortsatt krig og som var integrerbare, så hadde jeg vært enig. Men det er ikke det som skjer.

      Det som skjer er at det masseutdeles ut statsborgerskap over en lav sko. Påskuddene er

      1) Vi trenger dem for å bygge opp landet (i virkeligheten reker de gatelangs)

      2) Vi trenger dem for å ta hånd om våre syke og gamle (i virkeligheten har de lavere forsørgelsesgrad enn vi har)

      3) De flykter for sine liv (i virkeligheten reiser de hjem på ferie under samme sikkerhetssituasjon)

      4) Vi har for dårlig genepool (i virkeligheten har de søskenbarnekteskap)

      5) Befolkningen ville ellers ha vært på vei ned (i virkeligheten reduseres befolkningen vår mer med MENA-invasjon enn uten MENA-invasjon, for de fratar oss troen på fremtiden)

      Så det nordmenn trenger å ta stilling til er følgende forslag fra politikerne: Masseinnvandring fra MENA av valgfri årsak? Ja eller nei? Dette må diskuteres av mange generasjoner av nordmenn, ikke av “nordmenn”.

      At importen allerede er påbegynt kan vi ikke ta hensyn til når vi diskuterer fordeler og ulemper med masseinnvandring fra MENA. For da blir det ikke en fri diskusjon. For eksempel har jeg ikke lyst til å høre at jeg er useriøs.

    • John Magne Trane

     Jepp 🙂

    • Christian Valeur

     Hva med de som ikke er asylmisbrukere? Eller mener du at alle som søker asyl er asylmisbrukere? Bryr du deg noe om hvordan asylsøkere som ikke misbruker asylretten tas i mot? Kan det tenkes at en sleivete, hard “blanke faen”-holdning mot det du anser som asylmisbrukere fort kan oppleves som en hard holdning også av og mot de som har rett til asyl, eller de som er født i Norge, men med utenlandsk bakgrunn?

  • LasseRon

   Ansvar eller ikke. Man kan i hvert fall si at det er i din interesse, at flest mulig av de som allerede er her asimmilerer seg.

   • OlaPedersen

    Det er vel enda mer i min interesse at de sendes tilbake igjen. Det er den sikreste måten å garantere våre egne etterkommere enn trygg framtid, når fødselsratene er slik at vi blir en minoritet selv om innvandringen stanses.

    • LasseRon

     Det er lov å drømme.
     I mellomtiden kan realistiske mennesker som feks Maria Zahler prøve å tenke hvordan man gjør det beste ut av det som allerede har skjedd.
     Det er ikke det samme som å ønske seg mer av det samme hvis det er det du tror.

     • OlaPedersen

      Masseutsendelser basert på religion og etnisitet har skjedd gjentatte ganger i løpet av historien, og vil med stor sannsynlighet skje igjen. Det er min mening at dette er å gjøre det beste ut av det som allerede har skjedd. Du ignorerer fødselsrater.

     • Kaffermann

      Først må man stoppe importen før man fokuserer på noe annet.
      Og assimilering er ikke noe det skal jobbes med. Det skal kreves.
      Og før man snakkker om repatriering og evt. ett barns politikk for ikke nordmenn. Så må man slutte med pengeoverføringene og fravær av skattekontroll.

   • Hans Hansen

    Ja, jobber, bygger landet, skikker seg vel, snakker og skriver norsk og respekterer norsk lov og kultur. Det er det integrering handler om!!

   • Simon Hansson

    Hvordan er det det? Så vi gradvis kan utvaskes som folkegruppe og miste vår identitet? MIN interesse er å verne om mitt folks liv, velferd og framtid. En femte generasjons innvandrer fra Pakistan er like mye en del av mitt folk, som en hvit amerikaner er en indianer.

   • heimevernet

    “Man kan i hvert fall si at det er i din interesse, at flest mulig av de som allerede er her asimmilerer seg.”

    Ja, den mafiametoden der begynner nordmenn å bli vant til.

    Tenk deg at myndighetene gir bort en bit av hagen din til en nyinnflyttet nabo. La oss si den eneste biten av hagen der det er mulig for ungene å leke.

    Det neste som skjer er at halvparten av naboene dine (la oss kalle dem den varme halvpart) går sammen om å arrangere en overraskelsesfest som velkomst for nyinnflytterne. Symbolsk nok gjør de dette på tomten du mistet. Du er maktesløs og bestemmer deg for å bake en kake til festen.

    Nå sier den varme halvparten av naboene dine at du ikke bakte en fin nok kake og at du burde skjerpe deg. Du må ta bedre i mot den nye naboen din, for det er i din egen interesse at du tar godt i mot ham.

    Litt etter litt får du avsmak for den nye naboen din og retter sinnet mot ham fordi myndighetene er uangripelige. Kampen mot dem er en kamp som ikke kan vinnes.

    Den halvparten av naboene som ikke deltok på velkomstfesten (den kalde halvparten) støtter deg ikke i kampen mot myndighetene, men trekker seg tilbake og håper at det samme ikke skjer med dem i neste omgang. Som et ekko gjentar de den varme halvpartens formaning om at det er i din egen interesse at du tar bedre i mot naboen som fikk tomten din.

  • heimevernet

   Det avgjørende føler jeg ikke at er hvorvidt jeg er enig, men hvorvidt det har vært en passende beslutningsprosess som endte med et entydig, demokratisk ja til masseinnvandring. Hvis det hadde vært en slik prosess, så skulle jeg ikke ha satt meg på bakbena, uavhengig av min egen mening.

   Når det er sagt skal det på ingen måte være så omfattende masseinnvandring at hver eneste nordmann personlig skal måtte beskjeftige seg med integrering. Helt uavhengig av hvor omfattende prosess og hvor positivt svaret var.

   • LasseRon

    Vær hyggelig og skvær mot alle du møter, helt til de gir deg grunn til noe annet. Ikke forskjellsbehandle noen. Mer enn det trengs egentlig ikke.
    Resten ligger på dem.

    • heimevernet

     Det har jeg i grunn vært, for jeg er i relativt liten grad direkte påvirket (ennå) av masseinnvandringen. Men jeg vil ikke klandre de nordmenn som er direkte påvirket dersom de har utviklet ond vilje og forskjellsbehandler de nyankomne som en konsekvens av dette. Husk at den onde viljen fra en del nordmenn kommer av at myndighetene har gjort noe mot dem og er uangripelige. Så nordmenns sinne er nødt til å rettes mot de nyankomne. Et eller annet sted må sinnet rettes.

     • Christian Valeur

      Nei, man bør IKKE rette sinnet sitt mot uskyldige medmennesker. Hvis du treffer på noen som oppfører seg dårlig eller truer andre mennesker e.l. da kan du godt bli sint. Men du kan ikke formålsløst rette sinnet ditt mot “de nyankomne” fordi du er sint på myndighetene. Dette betyr ikke at vi ikke kan være sinte over utviklingen i landet vårt. Det kan vi være så mye vi vil, men vi er ikke “nødt til å rette sinnet mot de nyankomne.” Sinnet trenger ikke å gå utover andre mennesker som kommer til landet vårt og prøver å skape seg et trygt og rolig liv.

     • heimevernet

      “Nei, man bør IKKE rette sinnet sitt mot uskyldige medmennesker.”

      Vel, gjestfrihet er noe man utviser fra et hjem. For meg inkluderer et hjem trygghet. Hvis noen opplever utrygghet i det som pleide å være hjemmet, så er det vanskelig for meg å klandre dem for ikke å være gjestfrie. Men selv har jeg ikke opplevd det.

      Når jeg har opplevd det selv blir det lettere å vurdere hvor langt jeg skal gå når det gjelder å dømme og stigmatisere andre.

      Jeg er ikke så nervøs for akkurat det. Jeg tror det skal bli mulig for langt de fleste nordmenn å føle utrygghet om ikke så alt for lenge. Og dermed også lettere å sette seg inn i andres situasjon.

     • Christian Valeur

      En ting er å være gjestfri, noe annet er “å rette sinnet sitt” mot andre, som du skrev i første kommentar. Jeg syns det var noe farlig og ansvarsfraskrivende ved å påstå at vi “er nødt til” å la sinnet vårt gå ut over “de nyankomne” hvis vi er sinte på myndighetene. Jeg er veldig med på både å bli sint på både myndighetene OG de som misbruker gjestfriheten vår, truer tryggheten vår eller driver med umoralske, uhyrlige praksiser, men et blindt raseri som vi kanaliserer over på alle “nyankomne”, det må vi virkelig passe oss for å utvikle.

 • eDmulig

  Denne artikkelen tiltredes 100%. Slik bør, må og skal vi alle forvalte vår felles sjel; norske verdier, kultur og væremåte. Full assimilering. Kan ikke få rost deg nok, Maria. Kudos, kudos for dine tanker og understrekinger. Om noen var i tvil.

  • GHjo

   Og man hører aldri noe om hva man skal gjøre med alle de som ikke —vil— la seg innkludere.
   Er de også vårt ansvar?

   Det er forøvrig et åpent spørsmål om Kongen mener,at ikke bare nordmenn kommer fra Somalia, men mener han at også Samer kommer derfra?

  • Harald

   Hvordan har du tenkt å assimilere folk som tilhører en religion som forbyr integrering og assimilering? Det kunne det vært interessant at du sa litt mer om. Og i dette tilfellet er et kudos definitivt IKKE på sin plass. Maria skriver som oftest godt, men i dette tilfellet må hun ha spist noe hun ikke har tålt, eller fått i seg noe hun ikke har spist 🙂

   • Petter Simonsen

    Det går selvfølgelig ikke.

    Den gruppen må demonteres sakte men sikkert.

    Første steg, er å hindre den å vokse – ved å stoppe enhver tilflyt til gruppen fra utlandet.

    Deretter må den kritiseres og dras frem i lyset – avsløres for den den er.

    Over tid, vil den knekkes.

    Men, dette er kostnaden vi i Norge har tatt ved å vært naive i mange 10-år.

    • heimevernet

     “Men, dette er kostnaden vi i Norge har tatt ved å vært naive i mange 10-år.”

     Det skal sies at etablissementet har gjort det svært vanskelig å “ikke være naiv”. Pressestøtte, drastisk økning i vanskelighetsgrad for å danne nye partier. Sterkt press på mediene via stortingsmeld om multikultur for å skape støtte om eget prosjekt som aldri ble diskutert med folket. Passiv/stilltiende støtte til vold mot nasjonalister, etc.

 • HansVraalstad

  Spørsmålet blir om de fortsatt er muslimer eller ikke.

 • Tor Anders Engen

  “Dette er et ansvar vi har overfor våre medborgere med innvandrerbakgrunn og for nasjonen.”

  Nei vi har ikke noen ansvar for de som er her uten grunn. Det er de gale globalister som har dyttet på oss dette er skyldig og ansvarlige. Vi andre har ikke noen ansvar. Det er å legge ansvar på folk som er uskyldige.

  Det eneste man kan gjøre er å hjelpe dem hjem igjen.

  • Høyreekstrem???

   Det er riktig at innfødte ikke har et ‘ansvar’ for å integrere innvandrere, det er selvsagt innvandrerne som har et ansvar for å bli assimilert dersom de ønsker å bli oppfattet som naturaliserte nordmenn.

   Det artikkelforfatteren nok mener er å oppfordre innfødte til å ‘medvirke’ slik at de som ønsker å bli naturaliserte nordmenn får en fair sjanse.

   Mitt inntrykk er at innfødte flest er rause på dette området. Jeg har iallfall aldri vært vitne til noe annet i hverdagen. Personlig er jeg nøye med å opptre like høflig og normalt ovenfor innvandrere som innfødte, og oppfordrer alle andre til det samme.

 • Aurora Borealis

  Jeg er sterkt i mot ytterligere innvandring og vårt nåværende asylinstitutt. En av grunnene til dette er at jeg ser nordmenns misnøye øke i takt med våre åpne grenser. Før eller siden vil dette også gå ut over de som har noe her å gjøre, som til eksempel politiske dissidenter og ikke-vestlige innvandrere (evt. også adopterte) som åpenbart ikke ser spesielt norske ut men som er det i hjertene sine. Det er min bestemte mening at Norge ikke klarer å absorbere flere innvandrere. Jeg er helt enig med deg i det du skriver her Maria!

  Også kan jeg forresten gjenta det jeg nylig skrev på document.no: Finnes det overhodet en eneste innvandrer til Norge som er opptatt av hvordan etniske nordmenn egentlig føler det i forhold til den enorme endringen av både kultur og demografi som foregår i Norge akkurat nå? Vi får stadig høre at vi må være “ydmyke overfor de som flykter fra krig og forfølgelse”, men finnes det en eneste innvandrer som noen gang har uttrykt ydmykhet i forhold til de voldsomme endringene som har pågått her i Norge de siste ca 40 årene? Jeg har forresten også lagt merke til at de aller fleste innvandrere med norsk statsborgerskap, og selvom de oppfatter seg selv som norske, allikevel omtaler seg som “vi” og nordmenn som “dere” eller “dem”.

  • Fårkledd

   Meget presist formulert! Bra!

  • DeepGlacier

   Hjertens enig, Aurora. Jeg deler også din bekymring og ønske om at innvandringen må stanse.

   Jeg kjenner mange ikke-etniske norske statsborgere (som ikke er muslimer) som har bodd i Norge hele livet, er assimilert på alle måter, gift med etniske nordmenn og knapt nok vært tilbake i forfedrenes land.

   Har selv blandet bakgrunn, vokste opp i Norge, men har bodd i andre europeiske land i flere år. Kunne ikke drømme om å kalle meg noe annet enn norsk, og vil ikke at Norge skal være eller bli noe annet enn norsk. Flyttet tilbake til Norge nettopp fordi jeg hadde lyst å bo i Norge blant nordmenn.

   Bor man i utlandet må man assimilere seg til kulturen der, ihvertfall lære seg språket. Det samme gjelder for folk som flytter til Norge.

   Derfor er det frustrerende å se at Norge gir etter for kulturer som ikke er norske og som ikke har tenkt å bli det heller.

 • BernstGunnar

  Helt enig Maria!

 • Geir Ivar Jørgensen

  Det er vår særegne politiske kultur vi må verne om. Det inkluderer alle nordmenn som liker og støtter opp om den kulturen. Kommer det innvandrere som vil forandre vår politiske særegne kultur, da er de ikke velkomne. Da respekterer de ikke vår kultur.

  Selvsagt må vi få slutt på fri flytover åpne grenser, uten regulering og begrensning. Men skal vi få til det, må norske velgere slutte å stemme på Ap, Høyre, Frp, Venstre og Krf. Det er så enkelt som det.

  • Eirin Munkebye

   Hvem skal de stemme på da da? Forslag?

   • Kaffermann

    Alliansen

  • Petter Simonsen

   Men den norske kulturen, er jo den som har gjort at vi har kommet dit vi er i dag.
   Polsk kultur derimot, er sterk nok til å stå i mot.

   Så jeg vet ikke helt om det er noe å ta vare på vår norske politiske kultur (som inneholder alt fra Rødt til FrP).

  • Christian Valeur

   Er det fri flyt over åpne grenser? Har vi hatt det noen gang? Det har jeg i så fall ikke fått med meg. Høres grusomt ut. Det må vi virkelig få en slutt på.

 • Kaffermann

  Hassan har kanskje selv lyst til å bli 100% Norsk. Men det blir han ikke. Ikke hans barn engang.
  Men jeg skal gjerne ønske han velkommen som nabo og likemann. Men vil jeg gi han like rettigheter til å bestemme over landets fremtid. Så er svaret nei.
  Er dette rettferdig? Nei. Er det min feil? Nei.
  Selv etter hundre år og flere generasjoner er irer og italienere først og fremst irer og italienere før dem er amerikanere. Eller rett etter. Men USA er en Ide og ikke et folk som vi var i Norge i ca 100 år før 68 generasjonen kom på bedre tanker.

  • Eirin Munkebye

   Ikke ‘bedre’ tanker – men ‘andre’ tanker…

  • Petter Simonsen

   Hassan kan selvfølgelig ikke bli etnisk nordmann.
   Men han kan kulturelt bli det.

   Det siste er det viktigste for intern harmoni i landet.

   • Kaffermann

    Nei kulturelt kan han heller ikke bli det annet en rent hypotetisk.
    Kulturelt vil han selvfølgelig ikke oppgi sine positive erfaringer med sine foreldres kultur. Ergo så kan han heller ikke bli 100% kulturell Norsk.
    Ikke at jeg heller ønsker det. Da kan han jo bli slik en selvhatende venstreradikal som vi har nok av i Norge.

  • Birgitte Brattebø

   Nordmenn har vært et folk siden vikingtiden, og før det.
   Det fantes tidligere to etniske hovedgrupper her i landet. Nordmenn og samer. Begge har bodd her “lenger enn noen kan si med sikkerhet”, selv om mange prøver å fremstille det som om nordmenn er innvandrere i samenes land.
   Det er nå funnet en helleristning av et skip i Nordland som antageligvis er 10-11000 år gammelt. Dette er neppe hogget i fjellet av samer, og indikerer vel at nordmenn har røtter SVÆRT langt tilbake i landet vårt.

   • Kaffermann

    Nordmenn har ikke vært å anse som et folk en nasjon. Det ble gjort mye fornorskningsframstøt etter 1814 for at folk skulle se seg som nordmenn og ikke som først og fremst som bygda regionen de kom fra.
    Men opphavet vårt er jeg ikke uening i.

 • invernes

  Nei vi har ikke noe ansvar i det hele tatt, de som kommer til vårt land har det hele ansvaret for å rette seg etter vår kultur våre skikker, husk på at vi har ikke bedt om disse, politikerne har tvunget de på oss.

  • BernstGunnar

   Leste du før du kommenterte? Dette gjelder å behandle folk som søker ‘den norske væremåte’ skikkelig – selv om de ikke ser ut som de har bodd på Innherred i 8 generasjoner..

 • Hanne Jensen

  Hva betyr begrepet integrering og hva betyr begrepet assimilering? For meg betyr assimilering at innvandrerne er villig til å gifte seg med oss. Bare på den måten kan vi hindre at det oppstår ett islamsk parallellsamfunn. Vi få ta en “brainstorming” på hvordan vi kan klare å få muslimer til å gifte seg med kristne eller sekulære.

  • etnisknorsk

   Det er ikke vi som får ta den “brainstormingen”. Det må de som vil bo i vårt samfunn gjøre.

  • enell

   Minst.

  • Simon Hansson

   Så bare ved å miste oss selv og skylle vår identitet og arv i dass, kan vi redde oss selv fra et multikulturelt helvete? Ellers takk, til begge deler.

 • Stokke123

  Veldig bra Maria Zahler. Som vanlig! 🙂

 • invernes

  Det er ikke bare nordmenn som sier at grensen må stenges, asiater -polakker -Buddhister osv altså innvandrere som liker oss og vil hjelpe oss til å forbli et godt land sier det også, mange innvandrere er bekymret for oss og vårt land.
  Venstresiden og islam er vår største trussel.

 • bitten

  Den eneste gruppen vi burde ta vare på i samfunnet er våre egne borgere , så helt stengte grenser er nødvendig i fra den 3 verden , som må være målet i denne saken her .
  Skal Norge overleve som en en selvstendig norsk nasjon en gang i fremtiden ,
  og velferdsstaten skal ikke kollapse fullstendig økonomisk her i landet .

  På tide å legge ned denne pengeslukket av asylindustrien , som er ikke en dag for tidelig ,
  så får man hjelpe ekte flyktninger , i nærmeste trygge nærområdet heller .

 • etnisknorsk

  Jeg støtter dette fullt ut:

  Asylrett og repatriering
  «En flyktning har krav på asyl. Dette er imidlertid pr. definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat. Asyl har man krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Man kan, ikke helt treffende, men allikevel med en grad av relevans, sammenligne asyl med sykehusopphold – nødhjelp etter behov.
  De to hovedbegrepene i flyktningeretten er derfor asyl og repatriering – det siste betyr retur til eget land. Etter annen verdenskrig returnerte store folkemasser til land de hadde måtte forlate i diktaturenes tid. Norske flyktninger kom eksempelvis hjem fra Sverige, Storbritannia og andre land. Repatriering er hovedløsningen for verdens flyktninger.»
  (Jurist og tidligere dommer ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgh, Hanne Sophie Greve)

  • Kaffermann

   Asyl er ikke noe man har krav på. Men er noe som kan gis.

   • John Magne Trane

    Tror Greve mente de som var funnet å være ekte flyktninger.

    Hvor mange er ekte flyktninger i Norge i dag? Hvor mange har dratt hjem på ferie x ganger siden de kom hit? Hvor mange har sendt barna tilbake til “flukt”landet?

    Om 1 av 30 er ekte, tror jeg jeg overdriver…

    • Kaffermann

     Til og med ekte flyktninger har ikke krav på.

 • Høyreekstrem???

  Problemet er nok at det er vanskelig, for ikke å si umulig, i hverdagen å skille klinten fra hveten. Hvem er en sekulær norsk muslim og hvem er en radikalisert muslim med bajonett på innerlomma, for å sette det på spissen.

  Islamsk terror og innvandrerkriminalitet har skapt en skeptisk atmosfære som rammer blindt. Man kan beklage at det har blitt slik, men det rokker ikke ved realitetene.

  Det er viktig å gjøre innvandrere oppmerksom på dette forholdet så de ikke feiltolker en generell reservasjon i verste mening.

 • LasseRon

  Meget bra skrevet! Denne kronikken bør sendes til Dagbladet og Aftenposten også.

  • heimevernet

   Innleggsforfatter har mange sunne meninger og har skrevet mye bra. Akkurat dette innlegget er jeg bare delvis positiv til. For det første har jeg utviklet allergi mot setninger som starter med “Vi har et ansvar…”. Resten av enhver slik setning bør være nokså patriotisk.

   For eksempel kan jeg akseptere setningen “Vi har et ansvar for at den neste generasjonen av nordmenn overtar et land som er i vel så god forfatning som vår generasjon overtok.”. På sett og vis låner vi bare Norge inntil neste generasjon tar over. Jeg kan også godta “Vi har et ansvar for at vår del av jordkloden forvaltes på en etisk og bærekraftig måte.”. Liknende setninger som involverer kulturfellesskap, allianser og liknende kan man jeg typisk også godta innen rimelighetens grenser.

   Men når det gjelder mennesker andre steder på kloden, så er det “jeg”-et som må være i fokus. Har “jeg” lyst til å gjøre noe som ikke angår nasjonen? Ja, kanskje det. Men det er i så fall min sak og ikke noe jeg skal tvinge andre nordmenn til å delta i.

 • Eirin Munkebye

  Jeg har hund. Mange muslimer (de fleste?) anser hunden, på linje med gris, som “urene”.
  På tur med hunden min møter jeg ofte muslimer i full “uniform”. De går lange omveier for ikke å komme nær min “urene” følgesvenn.
  Men – idag traff jeg en tilsynelatende muslim- med hund!. Vi ble stående og prate om hundene våre, lenge, mens de lekte sammen. Han snakket flytende norsk.
  Ikke nok med det; for en stund siden traff jeg enda en tydelig muslimsk innvandrer, med en liten mopse-valp. Det ble hundeprat da også.
  Da tenker jeg; disse to hundeeierne må vel sies å være assimilerte innvandrere…?

  • heimevernet

   “Men – idag traff jeg en tilsynelatende muslim- med hund!”

   Flott. Mange muslimer leser ikke koranen, vet du. Og en del har heller ikke kontakt med religiøse ledere, for de går kanskje ikke i moskeen. Muslimer som ikke leser koranen og som ikke har kontakt med imamer er bare mennesker, heldigvis.

   • Christian Valeur

    En viktig presisering her: Muslimer som leser Koranen og har kontakt med imamer er også bare mennesker, heldigvis. Det høres sprøtt ut, men det stemmer faktisk.

    • heimevernet

     Nei. De er overmennesker. I islam er muslimer overmennesker, altså ikke bare mennesker. Ellers forklarer koranen grundig hvordan man skal se på øvrige levende vesener. Bokens folk har en annen status enn ikke-troende og polyteister under visse betingelser.

 • Dag Tore Vinter

  Jeg er stort sett enig i det som skrives i artikkelen, men jeg ville være forsiktig med å ta Abdirahman Hassan for seriøst. I hans artikkel i Universitas for halvannen uke siden går han hardt ut mot en rekke studentinstitusjoner for å ha altfor få representanter med minoritetsbakgrunn, med en ganske så rasistisk undertone. Han ser ut til å ha typiske venstrevridde politiske synspunkter, der fokus på enkeltindivider skal erstattes med fokus på hudfarge. Hyklersk spør du meg.

  http://universitas.no/side-2/62910/kritthvit-studentpolitikk

 • etnisknorsk

  Grunnen til at muslimsk «integrering» ikke vil fungere.

  På makronivå kan ulikhetene mellom etniske nordmenn og muslimer av ymse etnisitet, forklares slik:

  Norges Paradigme: Vestlige verdens kultur
  Norges ideologiske plattform: Grunnloven.
  Norsk teori: Alle er født like
  Norsk modell: Velferdsstaten
  Norsk metode: Sterk offentlig sektor.

  Muslimsk Paradigme: Islamsk verdens kultur
  Muslimsk ideologisk plattform: Koranen
  Muslimsk teori: Klan/kaste system
  Muslimsk modell: Sharia
  Muslimsk metode: Ingen offentlig sektor.

  To paradigmer kan IKKE kombineres eller tilpasses hverandre. Skal man gjør noe med dette må den ene fjernes og den andre overta. Eller man må lage en tredje variant. Den tredje varianten kan ikke inneholde noe fra en av de gamle. Det må i så tilfelle tenkes helt nytt av alle involverte.

  Er det noen som tror at vesten eller muslimene er interessert i å gjøre det?

  Et samfunn uten felles identitet og verdigrunnlag er dødsdømt.

  • Petter Simonsen

   Du har helt rett – de kan ikke kombineres.

   Tar du vekk (eller reduserer) betraktelig velferdsstaten, så forsvinner innvandringen som dugg for sola.

   • etnisknorsk

    Dette er noe av det først vi må endre på.
    Ser ut til at Østerrike får en regjering nå som vil innskrenke snylteres rettigheter.

    ” Sosiale ordninger lokker ukvalifiserte innvandrere
    Norge har seg selv å takke for at innvandrerne har lavere yrkesdeltakelse enn i andre europeiske land, sier Ruud Kopmans, en av Europas ledende forskere på integrering.”

    http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/18433

 • Harald

  Her har vi det gående igjen. Vi – det store “vi” – har et ansvar for å inkludere innvandrere som har fått norsk statsborgerskap. Jeg kjenner, har jobbet med, og har omgåttes med masse forskjellige innvandrere. Det har gått helt greit – det vil si – i de tilfellene der muslimer ikke har vært involvert. Muslimer vil ikke, kan ikke, skal ikke, får ikke lov til å bli integrert. Dette blir de proppet full av i moskeen hver eneste dag og med referanse til deres “hellige bok” som forbyr integrering i ikke-muslimske land.
  Spørsmålet som da gjenstår er som følger: Når skal Norge og nordmenn, Europa og europeere, erkjenne at de vi så sterkt ønsker et fargerikt fellesskap og multikultur med OVERHODET ikke er interessert i noen av delene? Hvor mange tusen år skal politikere og venstrerøkla bruke på å finne ut av det? Til det er for sent?

  • Karl Bedding

   Det fins faktisk sekulære muslimer, tilsvarende norske “hverdagskristne” – som har sin personlige tro uten å gjøre noe mer utav det. De er ikke så synlige i denne debatten, kanskje fordi de ønsker å leve sine liv som integrerte mennesker, og fordi de ikke føler behov for å assosiere seg med konservativ islam.

   • Harald

    Første del av første setning er jeg enig i, og resten er jeg helt uenig i. Jeg bor i et land hvor nesten 2 mill av en total befolkning på 6 mill er muslimer. Jeg kjenner, jobber litt med og omgås flere sekulære muslimer. Du får aldri en “sekulær” muslim til å ta avstand fra noe som helst som har med islam å gjøre. Blir de presset så “kommer muslimen frem” med en gang. Og disse sekulære er i “et skrikende mindretall”, spesielt i land utenfor den muslimske verden. Du fikk vel med deg historien om hun somaliske jenta i Norge som hevder at de hadde det mye friere i Somalia en de har det i Norge (og nevnte Stovner som ett skrekkeksempel).

 • densensurerte

  Dette er jeg fullstendig uenig i.

  Nordmenn har ikke det minste ansvar for å integrere ikke-nordmenn – selv om de er født i Norge eller ikke.

  Så – om denne Abdiraham vil bli nordmann og integrert, får’n ta ansvar for det selv.

  s

  • Christian Valeur

   Men kanskje vi kan hjelpe og bidra så godt vi kan? Slik jeg tolker artikkelforfatteren er det hennes eneste poeng her. Hun har hisset på seg enkelte her ved å bruke ordet “ansvar”. Min forståelse av ordet i denne sammenhengen er mer i “Vi har alle et ansvar for å være hyggelige og imøtekommende mennesker”. Men herregud, det er heller ikke et ansvar vi egentlig er NØDT til å ta. De fleste av oss bare gjør det, for at livet skal rusle av gårde på triveligst, roligst mulig vis.

   • densensurerte

    Ordene ansvar og integrering var to av de viktigste begrepene i artikkelen. Så – det er vel ikke så rart at man hisser seg opp over bruken av dette ordet.
    Forøvrig er nordmenn hele tiden hyggelige og imøtekommende – mot alle og enhver, for tiden – så akkurat det behøves det ikke særlig oppmuntring til, skulle jeg mene.

    • Christian Valeur

     Ja, vi får håpe at det er det generelle inntrykket av nordmenn. Jeg håper og tror at minst mulig av (den fullstendig legitime) skepsisen til sider ved Islam ikke ender opp som ubehagelige, respektløse episoder mellom nordmenn og innvandrere, for det tjener ingen på. Tviler på at nordmenn hele tiden, mot alle og enhver, er hyggelige og imøtekommende, men det er jo deilig med noen generaliseringer om oss nordmenn også. 😉

 • Hans Hansen

  Huff! Irriterende med språklige feil. “Nordmenn med innvandrerbakgrunn”?!!! -noe slikt finnes ikke!! Det er en selvmotsigelse!! Enten er du nordmann eller du er utlending/ innvandrer. En innvandrer med norsk statsborgerskap er nettopp det, men IKKE nordmann!! -for alltid!

  Følgende er faktum: Norge er en etnisk stat, ikke en multietnisk, som f eks USA og Brasil. En nordmann vil følgelig alltid kun være en hvit person med røtter i Norge fra generasjoner tilbake.

  • O.M. Hadland

   Ingen kan “bli nordmann” og der finnes ikke hvite herero`er eller rhoingya. Men når man har bestemt seg for å “omforme” landet kan man vel like gjerne ødelegge språket.

 • Jeg er ikke i den tro at om et norsk par drar til Japan og får barn, så er det barnet japansk. Jeg syns ikke hvem som helst kvalifiserer til å være norsk, og kanskje er det sånn at den som har innvandrerbakgrunn, kanskje særlig den som har bakgrunn fra et land med mange muslimer, må jobbe hardere enn andre, være litt norskere enn andre for å aksepteres. Jeg skjønner at det er en utfordring for mange, men verden er ikke rettferdig for noen. Vi må likevel kunne kreve en innsats og målet må være full assimilering. Det betyr ikke forbud mot utenlandske mattradisjoner, absolutt ikke. Det betyr at vi forventer at norske normer og grunnverdier adopteres av de som skal leve i vårt samfunn og ha tilgang på våre velferdsordninger.

  Kan knapt si at jeg selv er noen tilhenger av de “normer og grunnverdier” som i stadig større grad kom til å prege befolkningen i dette landet etter den andre verdenskrigen. Jeg anser meg selv f.eks. for å være priviligert fordi jeg flyttet såpass mye rundt omkring i hele Sør-Norge gjennom oppveksten at jeg i betydelig grad slapp å bli “integrert” på tilnærmelsesvis normalt vis. Fikk også en oppdragelse som snarere bar preg av de normer og krav som gjaldt en generasjon tidligere. Tror nok at jeg nettopp derfor også har en noe større enn gjennomsnittlig forståelse for at adskillige innvandrerforeldre ikke ønsker at barna deres skal bli “for norske”. Hadde “norske verdier og normer” vært som før den andre verdenskrigen, eller ihvertfall som før siste halvdel av 1960-tallet, ja så tror jeg det kunne vært litt enklere for tradisjonsbevisste og konservative innvandrere å forstå og respektere dem. Men nå er det jo desverre ikke slik. Det “Vi ” har endt opp med er i høyeste grad i stedet en kommersialisert kultur- og historieløshet. Hadde jeg kommet som innvandret muslim og bare sett hvordan russefeiringen foregår så ville det antagelig nesten vært nok i seg selv til å avskrive folket her fullstendig som det rene skjære søppel. Som nordmann vet jeg riktignok at det også finnes de som er ihvertfall så noenlunde enige med meg, om neppe helt og fullt. Men søppel er det likefullt, den ukulturen som dominerer og når det kommer til stykke aksepteres. Desto sikrere føler jeg meg selvsagt bare også på at innvandrere, og fremforalt konservative muslimske foreldre, vil gjøre hva de kan for å holde fast ved sine egne verdier og normer. Spiller knapt noen rolle hvor gale disse verdiene og normene er. Man kan jo bare forestille seg en norsk familie anno 1905 med reellt norske verdier og normer og bevissthet om egen kultur og historie transplantert inn i dagens “Norge”. Ville de ønske å bli “integrert” her ? Tror for min del snarere de ville blitt sjokkert og fortvilet. En del innvandrere ønsker seg muligens hit nettopp hit for å ta del i disse “verdiene”. Men mitt inntrykk er at de fleste kommer hit av rent materielle årsaker. Verdier og normer sørger de snarere for selv. Alt annet ville da også være temmelig uansvarlig.

 • Trond Andersen

  Islamforsker Bill Warner svarer på spørsmål om islam. Veldig nyttig for de som ønsker å sette seg litt inn i hva Islam står for: https://www.youtube.com/watch?v=SnITHRb3hKc

 • Ole Hansen

  Nei Vi har ikke ansvar for slike som Hassan som bedriver typisk venstrevridd identitetspolitikk og opptatt av hudfarge: http://universitas.no/side-2/62910/kritthvit-studentpolitikk

 • staleg

  Vi har selvsagt alle et ansvar for å oppføre oss som folk og behandle hverandre skikkelig.

  Hvis noen mener det er urettferdig å bli pålagt et slik ansvar, har de et problem som ikke er forårsaket av innvandring…

 • BernstGunnar

  Jeg mener Maria Zähler gjør en god jobb med å nærme seg en betent problemstilling på en pragmatisk, men klar måte. Hun er realistisk, løsningsorientert og uten fordommer. For meg er dette Resett på sitt aller beste. Samtidig viser kommentarfeltet at pragmatisk tilnærming er en utfordring, mange faller ned i sine (godt etablerte) posisjoner og låner ikke øre til nye tanker. Selv er jeg minst like opptatt av å opprettholde norsk kultur og væremåte som andre, jeg ser dette som totalt suverent og som et resultat av et langt og hardt arbeide. Det er mange kamper og forsakelser som ligger til grunn for at vi er der vi er i dag. Dette må ikke tas for lett eller relativiseres bort! Samtidig er jeg klar på at når jeg ønsker å ta en øl med en skikkelig nordmann, velger jeg kanskje heller Mahmoud Faramand enn mange i dette kommentarfeltet.

  • Mons

   Mahmoud Faramand er selvsagt ikke nordmann.

  • staleg

   Enig.
   Å stadig gnåle om å “sende alle muslimer tilbake der de kom fra” er lite konstruktivt, siden en ikke ubetydelig andel av de faktisk kommer fra Norge i og med at de er født her.

   • OlaPedersen

    Jeg tror de sikter til opprinnelseslandet, og da gjør du deg vel bare vanskelig ved å opprette stråmenn og late som du ikke forstår?

    • staleg

     Så du mener det er fullt mulig å sende voksne folk som er født i Norge tilbake til landet som deres avdøde foreldre kom fra?

     • OlaPedersen

      Hvorfor late som om det ikke er mulig? Det er vilje det står om, så diskuter heller det.

 • Lyn_Gordon

  Det hadde være letter å ønske velkommen ekte dissidenter som politisk asyl-ordningen var ment på. Ikke som nå hvor 90%+ er asylsvindlere eller etterkommere av svindlere. Flaut og frustrerende hvordan norske myndigheter lar seg lure så lett. Og hvordan systemet virker med at det tar årevis å avslå helt enkle søknader, og med anking helt til “humanitært grunnlag” og “barnas beste” slår inn. Som om Norge alltid er den beste plassen for barn fra den andre siden av kloden..

 • Øystein Steiro Sr.

  Vel skrevet. 100% enig. Klarer de innvandringsliberale å skjønne at det er mulig å være kritisk til ytterligere økonomisk innvandring og til ikke integreringsvillige innvandrere, òg samtidig positiv til de integreringsvillige innvandrerne som allerede er kommet hit? Tror ikke det. Det blir ttolig for nyansert for det politisk korrekte meningstyranniet.

 • heimevernet

  “Spørsmålet er da hvordan vi kan gjøre det beste ut av den situasjonen, som jo er nettopp det Maria Zahler prøver å si noe om her.”

  Jeg er villig til å være med på å diskutere hvordan jeg kan bidra til å løse situasjonen som andre har skapt. Men den diskusjonen må nordmenn få ta i ro og fred. Og jeg nekter å få skjellsord etter meg mens jeg diskuterer.

  Hvis utfallet blir at nordmenn ikke ønsker å løse situasjonen, så må det også respekteres. Alt annet blir mafiametoder. I så fall får politikerne oppfylle sine forpliktelser overfor de nyankomne på annet vis. Det er tydelig at de anser sine forpliktelser overfor de nyankomne som viktigere enn forpliktelsene som følger av vervene deres i den norske staten.

  • LasseRon

   Jeg snakker ikke nødvendigvis om nyankomne. Jeg snakker primært om de som det er bestemt at skal bli her permanent og generasjonene etter førstegenerasjon.
   Hvordan skal vi best mulig integrere en tredje generasjons innvandrer født i Norge med norsk statsborgerskap?
   Om vi nekter å ta tak i slike problemstillinger vil det bare slå tilbake på oss selv i form av segregering, fiendtlighet, økte velferdskostnadet og til slutt kanskje til og med borgerkrig og etniske voldshandlinger.

   • heimevernet

    “Jeg snakker primært om de som det er bestemt at skal bli her permanent og generasjonene etter førstegenerasjon.”

    Det er nyankomne i mine ører. Tredje generasjon er så absolutt en nyankommen. Den personen jeg er, er et produkt av foreldre og besteforeldre samt også en arv fra oldeforeldre og tippoldeforeldre via foreldre og besteforeldre. På samme måte tar integrering mange generasjoner. Ofte har man ikke assimilering etter hundrevis av år.

    “Om vi nekter å ta tak i slike problemstillinger vil det bare slå tilbake på oss selv i form av segregering, fiendtlighet, økte velferdskostnadet og til slutt kanskje til og med borgerkrig og etniske voldshandlinger.”

    Ja, nettopp. Men å ta tak i problemstillingene er veldig fjernt fra en garanti for et bra samfunn. Derfor synes jeg ikke vi skal prøve flerkultur. Utgangspunktet må være retur etter fullført arbeid/asyl.

    Det holder ikke at vår generasjon vil. Det holder ikke at vi og neste generasjon vil. Alle fremtidige generasjoner må i prinsippet ville ha assimilering. For hver generasjon kan i prinsippet ha et generasjonsopprør. Og hvis bare en av de muslimske generasjonene i Norges fremtid søker seg mot en konservativ form for islam, så er det nok til at det kan bli borgerkrig. Husk at når pakistanerne i Norge åpner koranen om 200 år, så står det akkurat det samme der som i dag.

 • Jon H

  Bra skrevet, støtter tanken bak dette. Men vi har et stort problem i at ikke-vestlige innvandrere – da først og fremst muslimer – ikke ønsker å bli assimilert. De tviholder på kulturen fra hjemlandet. Foreldre gjør alt de kan for å hindre barna i å bli for vestlige av seg og småjentene pådyttes hijab så raskt som bare mulig. Foreldrene tenker gjerne at som gode muslimer er det deres plikt å sørge for at barna også blir gode muslimer. For å oppnå dette må barna i stor utstrekning holdes adskilt fra norske barn og lære om og forstå alle de dårlige vestlige holdningene og væremåtene, slik at de får motstandsdyktighet mot dette. Foreldrene, backet opp av hele det muslimske miljøet rundt dem, ummaen, sørger for at det ikke blir noen god assimilering. Det motsatte skjer: I stedet for at de tilpasser seg norske verdinormer, vil de heller prøve å tilpasse Norge til islam og kulturen rundt dette.

  Dessverre har alt dette blitt støttet opp under – og nærmest oppfordret til – gjennom bjørnetjenesten «multikultur» fra det offentliges side. Dette er som en ren katastrofe å regne, i forhold til alt som har å gjøre med assimilering til det norske storsamfunnet. Vi må snarest vekk fra multikultureksperimentet og holde fokus på norske verdinormer – som jo også er inkorporert i lovverket vårt gjennom Menneskerettsloven – og at det er disse verdier og regler som teller her i landet.

  Vi må informere alle som kommer hit, fra dag 1, om at i Norge så gjelder norske verdinormer. Det er ikke noe rom her i landet for skikker knyttet til æreskultur, streng sosial kontroll, tvangsekteskap, kvinnediskriminering og -undertrykking, kjønnslemlestelse osv. – alle disse skikkene fra en oldtidskultur som frontkolliderer med vestlige, humanistisk orienterte verdinormer og med menneskerettigheter inkorporert i grunnloven. Vi må si klart ifra om at vi ikke aksepterer slike oldtidsholdninger og -praksiser. I Norge gjelder norske verdinormer og norske lover.

  Vi må også legge til rette for at alle som ønsker å forlate miljøer med tenke- og væremåter fra oldtiden trygt kan gjøre det, ha et støtteapparat rundt dette og hjelpe dem. De må føle seg trygge, slik alle norske borgere skal. De skal ikke føle at de står alene og de skal ikke føle seg utrygge. De kan bli sosialt utestengt fra familien og miljøet de er vokst opp i, kanskje også med trusler rettet mot seg.

  Vi må snarest mulig vekk fra multikultureksperimentet, som fører til konflikter og problemer. Vi skal være inkluderende, det er en del av våre verdinormer og det faller oss stort sett ikke spesielt vanskelig – men det er ikke så helt enkelt å være inkluderende med noen som ikke vil bli inkludert, men vil leve livet i stor grad segregert fra det norske storsamfunnet. Alle som vil tilpasse seg norske verdinormer vil finne det mye lettere å bli inkludert av den enkle grunn at de inkluderer seg selv. Så enkelt og så vanskelig er det. Men storsamfunnet må legge til rette for dette, og ikke motarbeide det gjennom et multikultur-eksperiment – som er en bjørnetjeneste både overfor innvandrere og etnisk norske.

 • Nils Petter Mikkelsen

  Du skriver godt. Sånn er det 😉

 • Andrea

  Mange gode tanker her, Maria Zähler. Men det er stor forskjell på innvandrere, Muslimer som tviholder på sin religiøse tro, har små muligheter for å integreres slik vi nordmenn ønsker det. Det kan mange skrive under på. Innvandringen har gått over stokk og stein, og resultatet er ikke bra. Ellers vil jeg bare få si at kommentarfeltet her er velsignet dannet, i motsetning til hva som foregår på enkelte andre diskusjonsfora der man knapt kan skrive noe innvandringskritisk uten at rasismebeskyldningene hagler.

 • tomnico

  Nordmenn med innvandrerbakgrunn? Mener Maria Zeler norske statsborgere med innvandrerbakgrunn?

 • Kjersti Berg

  Situasjonen vi i Norge er i i dag er alt for håpløs til at vi kan bruke tid på dette..føler man seg norsk så tar man del i det norske samfunnet selv og man får en norsk væremåte, så bli man møtt med våre måte å være på..det å ikke føle seg godtatt..er ikke noe vi nordmenn får gjort så mye med…!! Han får bare stå på 👍🏻🇳🇴 Å så får vi håpe at vi får ut alt som ikke vil være norske som bare snylter her…grøss😖

 • Ola Nordmann

  Vi Nordmenn er folket som har norsk blod i årene, vi som har en slekt som gjennomgående har befunnet seg i de nordligste områdene i Europa. Jeg må “arrestere” deg frk. Zähler for at du bruker betegner utlendinger som nordmenn, det hører ikke hjemme noe sted! en utlending, kan aldri bli nordmann, i beste fall kan de bli norske statsborgere. Om du ønsker å være relevant i innvandring/utvandrings debatten, er det best du tar til deg dette, og foholder deg til det.

  • Christian Valeur

   Blir sønnen til en norsk kvinne og en iraner til “en nordmann”? Er det nok “norsk blod i årene” da? Bare nysgjerrig på grenseoppgangene her. Og hvorfor er det så farlig at noen kan kalle seg nordmann hvis de føler seg som en nordmann? Jeg skjønner ikke dette opphenget her. Svekker det oss “nordmenn” at folk som ikke er “like” oss også med stolthet vil kalle seg nordmenn og bli godtatt som nordmann av andre vennligsinnede nordmann? Hva er det FAKTISKE problemet her? Er det slik at noen folk rett og slett ikke “fortjener” å bli omtalt med hedersbetegnelsen nordmann? Da bør vi i så fall ha et statlig utvalg som setter seg ned og avgjør hvem som kan kalle seg nordmenn og ikke. De kan gå gjennom vandelsattester og verdier og hvor mye de bidrar til samfunnet osv. Og så får vi en årlig opplesning av hvem i landet som er nordmenn og ikke. Nå tenker jeg bare høyt her. Jeg kan skjønne behovet for språklige presiseringer i innvandringsdebatten, men jeg skjønner ikke denne viljen, det ukuelige ØNSKET om at “Utlendinger” ALDRI kan bli nordmenn. Det fremstår så forknytt og utrivelig.

   • heimevernet

    “Blir sønnen til en norsk kvinne og en iraner til “en nordmann”?”

    Man er gjerne et produkt av de siste forfedrene sine. Men noen mennesker skuer langt tilbake i sitt folks fortid for å finne sin identitet og hvilke tradisjoner han er opptatt av. Det er vanskelig å si noe helt generelt.

 • May Day

  Helt enig, vi må hjelpe de som er i landet på best mulig måte, uansett hvor de kommer fra, men vi kan ikke fortsette å ta i mot mange fremmedkulturelle. Samfunnet har allerede store utfordringer i flere tiår framover. Men vi kan gjerne øke hjelpen til land som behøver hjelp betydelig. Det er ingen mening i at vi skal velte oss i luksus mens andre lever i ytterste nød, det er en urettferdighet vi kan gjøre mer for å redusere. Da kan vi også hjelpe til å bevare nasjonene og multikulturen i verden. Å blande nasjonaliteter i stor skala gir ikke multikultur, det tar knekken på nasjonale kulturer.

 • Leif Arne Stople

  For å få bli i Norge må den enkelte innvandrer bevise sin integreringsvilje.Dersom man nekter å jobbe og sender barna til skole i Drittistan har man ingenting her å gjøre.La oss slutte å sutre og begynne å kreve!

 • Eddy Haavik

  Må du like brunost, pølse og stå på langrenn for å være norsk eller? Føler meg norsk men jeg gidder ikke å like alt som er urnorsk. Jeg er meg selv. Ikke er jeg religiøs og ikke er jeg altfor opptatt av 17 mai heller.

  Norge er ikke flinke til å ta imot folk med høy kunnskap og som sitter med kompetanse innen visse felt. I Norge er innvandringen mest fra den tredje verden. Norge kunne heller prøvd å få folk i høye stillinger fra utlandet til å komme her. Eller folk som vil starte business i Norge. Kjenner en japansk kokk som fikk jobb i en av de beste restaurantene i Oslo men fikk avslag og fikk ikke opphold. Det er vanskelig for en japaner feks for å bosette seg her selvom han eller hun allerede har jobb men en fra Somalia eller Syria som ikke har jobb kan bosette seg her. I store verdensbyer som New York, London. Paris, Tokyo, Singapore ser man utlendinger i høye stillinger. Det gjør man ikke i Norge så innvandringen i Norge er litt rar. I Tokyo har indere masse penger feks. De jobber innen IT eller driver handel. De må klare seg selv. Tjener de ikke nok har de ikke opphold. Det er kapitalistisk. Og syns det er greit.