Illustrasjonsbilde. Foto: Berit Keilen / Scanpix
annonse
annonse

Jeg er veldig glad og håpefull fordi så mange av mine landsmenn har forstått hva som er i ferd med å skje med vårt fantastiske kontinent. Flere våkner og forstår at multikultur betyr slutten på vestlig kultur.

La det være helt klart. Det er nok ikke-vestlige innvandrere i Norge allerede. Vi klarer ikke å absorbere flere uten å ødelegge det gode som gjorde at de ønsket å komme hit i utgangspunktet.  Grensene må stenges. Familiegjenforening må strammes inn. Konvensjoner må avvikles og reforhandles. Hjelpen må fokuseres der folk bor og kommer fra. Å hjelpe hos oss er dyrt og selvdestruktiv.

Men, det bor en betydelig andel mennesker i landet vårt, med bakgrunn fra ikke-vestlige land. En del av dem er vokst opp i Norge. Som Abdirahman Hassan på 19, som studerer statsvitenskap og sto frem i Aftenposten, der han beskriver hvordan han, som føler seg norsk, ikke opplever å bli akseptert som det. Det mener jeg er et stort problem.

annonse

Denne gutten kjenner ikke noe annet hjemland. Det er mulig hans foreldre snakker gebrokkent norsk eller følger andre tradisjoner, men gutten deres har bodd i Norge i hele sitt liv, snakker først og fremst norsk og har norske referansepunkter, etter mange år i norsk skole og med norske venner. Her har vi i majoritetsbefolkningen en jobb å gjøre, vi må være inkluderende.  Jeg anser at jeg som er så kritisk til ytterligere innvandring, nettopp fordi jeg tror på en nasjon med kulturelt samhold og enhet, jeg har et særlig ansvar for å være inkluderende mot de etterkommere av innvandrere som faktisk bekjenner seg til Norge før noe annet land.

Dette er et ansvar vi har overfor våre medborgere med innvandrerbakgrunn og for nasjonen. Hvis vi skal bevare nasjonen Norge må vi først stoppe asylgalskapen, ytterligere innvandring bør kun baseres på hva slags kompetanse og arbeidskraft Norge trenger. Deretter er første prioritet å lege de sårene vi allerede har påført oss og bygge broer mellom alle som skal leve i Norge fremover. Det inkluderer mange med innvandrerbakgrunn.

Nordmenn og innvandrere med felles front

Jeg har møtt landsmenn med familiebakgrunn fra andre land, som ønsker høye murer og tungt bevæpnede grenser. Det er ingen automatikk i at personer med innvandrerbakgrunn ønsker åpne grenser. Flere og flere, akkurat som for resten av oss, skjønner at vi kun har sett begynnelsen på det såkalte flerkulturelle Norge, at det kommer til å forandre seg mye, mye mer og at det kommer til å påvirke oss alle, fordi velferden må skaleres ned og æreskultur blir viktigere. Det er ikke en ønskelig utvikling for noen nordmenn, uansett bakgrunn.

Jeg er ikke i den tro at om et norsk par drar til Japan og får barn, så er det barnet japansk. Jeg syns ikke hvem som helst kvalifiserer til å være norsk, og kanskje er det sånn at den som har innvandrerbakgrunn, kanskje særlig den som har bakgrunn fra et land med mange muslimer, må jobbe hardere enn andre, være litt norskere enn andre for å aksepteres. Jeg skjønner at det er en utfordring for mange, men verden er ikke rettferdig for noen. Vi må likevel kunne kreve en innsats og målet må være full assimilering. Det betyr ikke forbud mot utenlandske mattradisjoner, absolutt ikke. Det betyr at vi forventer at norske normer og grunnverdier adopteres av de som skal leve i vårt samfunn og ha tilgang på våre velferdsordninger.

Liker du Pakistan, så flytt dit

annonse

Jeg anser for eksempel ikke Fahad Qureshi som norsk. Han påstår han er det, jeg vet at han har papirer på det, men jeg vil ikke ha på meg at Qureshi og jeg er fra samme kultur. For meg blir det helt feil. Han bor i Norge men praktiserer en kultur som kommer fra Pakistan og er forbundet med reaksjonær islam, han håndhilser ikke engang på kvinner. Det er ikke noe befolkningen i Norge anser for å være norsk, og det er faktisk det som betyr noe. Skal du aksepteres som nordmann, ja, da får du følge de samme normene og kodene som resten av oss.

Fasthet, men inkludering

Mange med innvandrerbakgrunn gjør heldigvis det og det er ikke noe de tenker over, det er det eneste de er vant til. Qureshi er foreløpig i minoritet, og det skal han forbli. Det å ikke inkludere de virkelig integreringsvillige menneskene som fulle nordmenn vil bare gjøre samfunnet vårt mer fragmentert enn det kan være. Det er ikke først og fremst etnisitet som betyr noe, selv om det så klart er en verdi i seg selv at også norsk etnisitet står seg i Norge. Men kultur er mye viktigere. La oss som er på den innvandringskritiske siden gjøre det helt klart at vi mener Norge er et hjem for alle som ønsker å være lojale til nasjonen, vestlige verdier og det norske folk, også de som er etterkommere av innvandrere. Vi skyter oss selv i foten om vi skyver disse fra oss.

 

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon