Akademikernes makt øker, og de stemmer til venstre

Universitetet / Universitetsbygningene på Karl Johans gate. Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX

Akademikerne har fått stadig større makt i politikken, blant annet ved å befolke ekspertutvalg og embetsverk, skriver tidsskriftet Stat & Styring, som tar for seg denne problematikken i siste nummer.

Nesten 70 % av alle toppsjefene i regjeringsapparatet er utdannet ved Universitetet i Oslo. Akademikerne dominerer i alle forvaltningsorgan og i rettsvesenet. Denne dominansen gir en dårlig representativitet i utvikling av politikk, og er derfor et demokratisk problem.

Bare én av ti norske forskere støtter Frp og Høyre, skrev Universitetsavisa i april i år.

Hvis norske forskere fikk bestemme, ville partiene på venstresiden fått all makt. MDG ville vært over sju ganger så store som Frp, som ville blitt utradert.

Tallene baserer seg på en undersøkelse utført av Forskerbundet som ble publisert i Forskerforum tidligere i år. Over 7000 medlemmer i Forskerforbundet svarte på undersøkelsen. Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Svarene viste denne fordelingen:

Arbeiderpartiet 34,6 prosent
SV 15,8 prosent
Høyre 9,1 prosent
MDG 8,2 prosent
Venstre 7,5 prosent
Rødt 5,7 prosent
Senterpartiet 3,9 prosent
Kristelig folkeparti 2,7 prosent
Fremskrittspartiet 1,1 prosent

 

 


Publisert: Oct 21, 2017 @ 5:30 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Erik Pedersen

  Jaja, dette illustrerer ganske godt det vi vet fra før. Politikerne våre støtter seg på forskningsmiljøer som konkluderer langt ute på venstre flanke i de fleste sammenhenger. Er det noe rart at de borgerlige og blå vinner, folk protesterer mot slik ensretting…

 • DrD .

  Det er underlig at folk som visstnok skal være forskere ikke evner å se på flere sider av en sak.
  Å gå rett fra skole til universitet til forskerstillinger eller embedsverk er en uting. Det skulle vært et minstekrav om 5 års erfaring fra privat næringsliv; om man så jobber med å fylle hyller i butikker, for å få jobb i offentlig sektor. Spesielt politikere må inneha erfaring fra næringslivet, noe som vil føre til utsiling av en god del broilere.

 • Hermann

  Tallene avspegler kanskje primært hvordan 68erne inkludert AKP-ml, har vært instrumentelle mtp å infiltrere alt av maktposisjoner.

  Hovedknepet har vært å infiltrere universiteter og undervisningsinstittusjoner samt forskning og forskningsinstittusjoner for deretter å akademisere 68er tankegodset. Slik har tankegodset blitt allmenngyldig. Deretter har det blitt implementert i skole og undervisning, i politiet, i justis og rettsvesenet, i kriminalomsorgen, ikke minst også i media ( den første professoren i journalestikk i Norge var tidligere AKP-ml topp Sigurd Allern og både UIO, HIOA og Volda har hatt fremtredende venstrefasister blant lærerkreftene), i publikasjoner fra kultur-eliten, og fra 90-tallet også i den norske kirken m.m.

  La oss ta et eksempel:
  Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UIO er fullt med professorer med fartstid i AKP-ml. En av de er “Sauer er ålreite dyr” RV`ern. En annen er Kjersti Ericcson som var med i den sentrale kjernen av AKP en tid. En tredje er Guri Larsen, og der er flere.
  Sistnevnte sa dette i et portrettintervju for noen år siden:

  “Inndeling i nasjon og nasjonalstat fremmer rasisme (gjør det mulig å skille mellom Vi og De andre). Rasistisk undertrykking er del av imperialismens vesen, men rettferdiggjøres i dag med nasjonalstatens rett til å verne et nasjonalt fellesskap ? egne borgeres fellesskap mot folkeslag som oppfattes som uønsket i landet (med stengte grensers politikk og assimileringspolitikk). Samfunnsvernet mot «fremmede» er innebygget i den nasjonale suvereniteten, slik jeg ser det.”

  Dette kommer altså fra en person som utdanner kriminologer som blir sendt ut som viktige premissleverandører i strategiske staber i politiet.
  Ord blir fattige………
  Dette forklarer også hvorfor vi har kriminologer i eksempelvis den strategiske staben i Oslo-politiet som sitter å vasker kriminalitets-statistikk som omhandler “våre nye landsmenn”.
  https://www.dagbladet.no/kultur/kart-og-kompass-for-politiets-voldtektstall/60158905
  Eller som det så fint heter når man driver med slik statistikk-vasking, ref artikkelen:
  “Oslo politidistrikt har som mandat å fremme alle borgeres rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd, og kan dermed ikke bidra til å skape ubegrunnet mistillit eller stigmatisering.”…………

  • Astraios

   Er det rart at gutter og menn taper innen skole og utdanning?

   Det er radikale kvinner som dominerer debatten – og de har reformert utdanning slik at jenter og kvinner skal løftes frem samtidig som gutter kan seile sin egen sjø.

   Og det er ingen menn som våger å kjempe for sine sønners fremtid – de blir raskt satt sjakk matt i den offentlige debatten.

  • Roger Ytebon

   Det du skriver der er et av de beste bevis på aliens. Mye av kunnskapen på venstresiden er ikke av denne verden. Der det ikke er nasjonalstat, er det stammesamfunn, slike som råder i paradiset kallet Afghanistan.

  • Inger Svindahl

   Det var klar venstreside og grønn stragi fra tidlig i 70 åra. Utdann dere og infiltrer statsapparatet. Er det noen som ikke fikk med seg det dengang? Er det noen som tror klimareligionen ville inntatt alle bastioner uten arbeid fra innsiden.

 • MrFeyn

  Korrelasjon mellom forstand og dagens akademiske utdannelse er i beste fall anekdotisk og neppe kausal, på den bløte siden, men politikk i akademia, har der, som på mange andre områder, korrumpert og fordreid realitetssynet hos alt for mange.
  Denne undersøkelsen viser kun at folk med det som i dag går for å være akademisk utdannelse lissom, vet hvilken hånd som før dem. Hadde deres akademiske uærlighet blitt avdekket, ville det blitt ramaskrik.

  • Christian

   Hva mener du med akademisk uærlighet?

 • Olaus Trøgheim

  Skremmende.

 • Infowarrior

  Forskere og akademikere er stort sett lønnet av staten og stemmer på de som gir dem mest i lommeboka.

 • Karsten Eide

  FRP er altså likevel partiet for folk flest.

  • Karl Bedding

   Nei, de er partiet for om lag 15% av velgerne. Uansett, Sjølie lager en oppkonstruert kobling mellom faglig kompetanse og politisk ståsted. Satt på spissen skriver hun at hun ikke kan stole på forskningen dersom forskeren er politisk uenig med henne. Mistro skal altså være det bærende elementet. Det klarer jeg ikke ta på alvor.

   • Astraios

    Vil du påstå at politisk tilhørighet og kollektiv tankegang ikke påvirker hva som “forskes” på i norske forskningsmiljøer?

    Et godt eksempel er den såkalte kjønnsforskningen som ble så grundig avkledd i programmet Hjernevask. Det ble “forsket” og “forsket”, natt og dag, alle klappet og sang mens de jobbet – men keiserinna var naken….

    Nylig ble gutters vanskelige situasjon i en kvinnedominert skole tatt opp til diskusjon. Straks rykket en kvinnelig feministisk “forsker” frem og manet til ro i rekkene – slikt skulle ikke forskes på…..

    En forsker som vil ha funding eller beholde jobb og anseelse våger aldri å utfordre den kollektive politiske tankegangen i en forskningsinstitusjon. Vedkommende vil bli isolert og uglesett av sine kolleger.

    Beklager – men det er få norske forskere som får Nobelprisen – og godt er det.

   • Ante_Bergan

    Det er åpenbart forskjell på naturvitenskap og samfunnsvitenskap. I førstnevnte studerer en objekter som, kan man anta, i liten eller ingen grad lar seg påvirke av subjektet som studerer det.

    I samfunnsvitenskapen, derimot, studerer subjektet seg selv i en eller annen forstand, og ens perspektiv betyr plutselig langt mer enn hva er tilfellet i de harde vitenskapene.

    Nietzsches påstand om at det ikke finnes fakta, kun fortolkninger, gjelder derfor i stor grad for samfunnsfag og humaniora.

    For hva er egentlig poenget med å kvotere inn kvinner? Er kun for å behage deres ego, eller er det ut fra en tanke om at det kvinnelige perspektiv kan bidra med perspektiv som hever kvaliteten på totalen?

    • Inger Svindahl

     Hva med nåridens sammenblanding av naturvitenskap og samfunnsvitenskap? . Fakta er er de aller fleste såkalte klimaforskere hos Cicero kommer fra samfunnsviterne – ikke fra realfag.

    • Karl Bedding

     Ante Bergan: Med din referanse til Nietzsche annullerer du jo egentlig enhver påstand noen måtte komme med. Satt på spissen, naturligvis.
     Du mener X, jeg mener Y, men ingen av oss har egentlig rett. Så kan man sitter og diskutere mens verden går sin gang, og vitenskapen gir stadig nye midler til å hjelpe (eller ødelegge) mennesker. Problemet er at en slik misantropi ikke gagner noen. Og – paranoiaen om at sånn-og-sånn er “venstrevridd-med-en-skjult-agenda” tjener mest til å umyndiggjøre en selv (påtatt offerrolle) parallelt med individuell ansvarsfraskrivelse (det er noen andre sin skyld) osv. Det er med andre ord kanskje på tide å bli voksen, og bære ut søpla selv.

     • Ante_Bergan

      Jeg går ikke god for Nietzsches påstand i ett og alt, men jeg vil mene at problemet med at subjektive fortolkninger influerer studiet, er mer overhengende i samfunnsfag og humaniora enn i naturvitenskapen. Er du uenig i dette?

      Harald Eias Hjernevask-serie kan tjene som en illustrasjon på hvor lite vitenskap og hvor mye ideologiproduksjon som skjer blant norske kjønnsforskere..

      For øvrig, kan du forklare meg hvorfor vi skal kvotere kvinner i mannsdominerte sammenhenger, men ikke høyrevridde i et venstrevridd landskap?

 • “Nesten 70 % av alle toppsjefene i regjeringsapparatet er utdannet ved Universitetet i Oslo. Akademikerne dominerer i alle forvaltningsorgan og i rettsvesenet. Denne dominansen gir en dårlig representativitet i utvikling av politikk, og er derfor et demokratisk problem.”

  Det å være “akademiker” forbindes vel mest med vitenskapelig ansatte ved høyskoler og universiteter, ikke med folk som har tatt noen vekttall her eller der. Hvis ikke ville nok noen hver av oss ramle ned i denne kategorien.

  Og dessuten: I forvaltningen og i rettsvesenet er det jo behov for folk med høyest mulig formell kompetanse på sine spesialområder, så det er ingen ulempe at f.eks. dommere har fullført sine seks år på universitetet med rimelig gode karakterer. Det kan man ikke klage på.

  Men at stadig flere politikere har vært igjennom den samme mølla på UiO, og stadig færre har erfaring fra andre livsløp er et problem.

  Om håndverkere kun er noe fordyrende som kommer inn for å fikse badet ditt, så spiller det jo ingen rolle om de byttes ut med gjestearbeidere som jobber dobbelt så lenge for halv pris.

  Midelklassepolitikere vil føre politikk som gavner middelklassen, selv om de kaller seg et “Arbeiderparti”.

 • Trond Andersen

  Bill Warner, islamforsker, om å stå opp for det gode mot det onde og tåle å bli kalt ting fra venstresiden (jeg tror det er som Bill sier på tide å stå opp og snakke islam, venstresiden og mainstreem politkere midt imot og gjøre som Bill W. sier i de andre videone finne ut hva muhammed står for som for eksempel 24% jihad mot Kafir i Meccakoranen, totalt 9,30% jødehat i sira, hadith, Meccakoranen og Medianakoranen tilsammen vs mein kamf 7% osv. Det var for sent å gå imot hitler med fredelige midler i 1939 og det kan det bli i kampen mot muhammed og islam også): https://www.youtube.com/watch?v=VUjKQ7zDQt0

 • Jon H

  «..Akademikerne dominerer i alle forvaltningsorgan og i rettsvesenet. Denne dominansen gir en dårlig representativitet i utvikling av politikk, og er derfor et demokratisk problem..»

  Ingen tvil om at dette utgjør et demokratisk problem. Spørsmålet er: hvordan løse dette?

  Et annet demokratisk problem er at journalister i stor grad er temmelig venstrevridde, og foretrekker SV, Rødt, MDG, AP fremfor Høyre og FrP. Dette er dokumentert år etter år, bl.a. gjennom Medieundersøkelsen (for årets resultater, se f.eks. https://journalisten.no/2017/05/norske-journalister-stemmer-fortsatt-knallrodt og https://www.medier24.no/artikler/dersom-journalister-fikk-bestemme-ville-rodt-mdg-og-sv-til-sammen-vaert-dobbelt-sa-store-som-hoyre-pa-stortinget/382840 ).

  Hvis norske journalister fikk bestemme sammensetningen av Stortinget så ville Ap, SV og Rødt alene fått 100 av 169 representanter. SV fikk 12,2 prosent, Rødt 8,3 prosent og AP 33 prosent. MDG fikk 8,1 prosent, og dermed hele 14 representanter, det samme som Rødt. SV ville fått 22 mandater og AP 64. Høyre 23, KrF 2, Venstre 18, SP 12 og FrP – med de usle 3,6 prosent som journalistene ga dem – ville fått 0 representanter på Stortinget.

  Det er ikke vanskelig å forestille seg at dette farger og preger journalistikken, noe da de fleste registrerer jevnt og trutt. Det er heller ikke uten grunn at NRK på folkemunne kalles ARK. Sjefen for NRK er forresten (selvsagt?) tidligere SV og AP politiker (men vil selv selvsagt blånekte for at dette preger noen beslutninger eller holdninger i det hele tatt).

 • Joakim Karlsen

  Unge mennesker som kommer rett fra indoktrineringsanstalten, blir satt i sentrale posisjoner, uten erfaring fra arbeidslivet, er skumle mennesker for et land som ønsker å kalle seg et demokrati. Dette danner fundamententet for en “deep state” funksjon for ap/venstresiden, som da i stor grad kontrollerer statsapparatet selv om de ikke er i regjeringsposisjon. Utdanningssystemet har de aktivt infiltrert de siste hundre årene, som de selv så så tydelig har erklært gjennom Edvard Bull sine ultra marxistiske verk. Aps sanne natur..

 • Tom

  Demokratiet i Norge er en vits! Hadde man erkjent det faktum at det er en elite som styrer Norge hadde opprøret vært et faktum! Valget hvert 4. år er tilrettelagt nettopp denne eliten, makten er ikke legitim, opprør er legitimt, uansett regjering!

 • Kaffermann

  Så med andre ord er det slik at akademikere ansetter andre akademikere. Og det er jo heller ikke merkelig på grunn av 2 ting. Man vet fra før av at folk liker å ansette andre som er like seg selv og mye er gjort gjennom kjennskap og vennskap. Og det kreves formell utdanning til flere yrker i praksis. Man har jo nesten ikke lov i Norge å ansette folk uten utdanning. Utdanning i Norge anser jeg alt for mange ganger til å være omtrent ren yrkesbeskyttelse siden utdanningen mange ganger ikke beviser noe som helst av kompetanse eller kunnskap som jobben krever.

 • Trond Andersen

  Kvinnesakskvinner mot kvinner. To ex-muslimene setter ord på dette og refererer til koranen,sira og hadith som sier at en manns vitnesbyrd i retten er verd to mot en i mannens favør. De snakker også om at de selv er dødsdømt av koranen, sira og hadith for å ha forlatt islam. https://www.youtube.com/watch?v=ov1Rf8RdfB0

 • Astraios

  Skremmende utvikling. Vi har et stort demokratisk problem når ultraradikale har overtatt forskning og forvaltning og det ser ikke ut som om trenden kan stoppes.

  Verre blir det at de er godt organisert i diverse lukkede nettverk, og har sine sympatisører plassert i de fleste norske redaksjoner der de sørger for at deres synspunkt blir hørt og fremført som sannhet (“forskning viser at”)……

 • Gamleoslo

  UIO. Går under navnet Karl Marx Universitetet på folkemunne..

 • Arne Sølvberg

  Forskerforbundet organiserer for det meste humanister og samfunnsvitere og er knapt representative for hele forskerbefolkningen.

  • Ten4

   Nettopp! Kjønnsforskere og div meningsløse titler. Mange har kritisert bl.a. Master utdanningen i Norge, for å være altfor meningsløs. Du kan nær sagt få Master i potetskrelling. Før vi fikk denne ordningen, var det Ingeniører som hadde slike titler. Altså naturvitenskapen.
   Nå er det kreti og pleti.

   Men det er nettopp disse som tar grader innen “sosialantropologi”, “samfunnsvitere” og andre tilsvarende ubrukelige fag som får toppjobbene. Fordi de er på ytre venstre, og leker forskere og eksperter.

 • invernes

  Med en slik utvikling ser jeg meget mørkt på vår fremtid, en skremmende utvikling er dette.

 • Hans Hansen

  Trist at bare akademikere får jobb bak et skrivebord. Det er å diskriminere eldre m/ erfaring og alle andre med alternativ, god utdanning. Jeg kaller dette uvesenet utdanningsfascisme.

 • Roger Ytebon

  Med den store formuen som Norge har går det greit å holde liv i veldig mye unødvendig som ikke kaster noe av seg og få har nytte av.
  De har bare mulighet til liv så lenge vi har overflod, eller så blir det som med kreftceller. De fjernes eller så tar de livet av verten og dermed seg selv.

  • W.Kirkehøyden

   Ja, er ikke “akademikere” så søte, når de har levert politiske bestillingsverk fra venstresiden, og den borgerlig regjering – særlig Listhaug – ikke tar hensyn til dem. Det kaller de forakt for “kunnskap.”

   Og ofte kommer de opp med “forskning” over natten, som ikke er noe mer enn ad hoc politiske ytringer. I grunnen har de fått stillinger av nettverket, etter at deres politiske holdninger ble opphøyet til “vitenskap” fra 70 tallet. Etter de måtte finne seg jobber, og ikke kunne leve av ren poltisk gateaktevisme, derfor fant de opp Blitzerne. Jeg var der som konservativ student helt fra starten.

 • pandor99

  Vi må skille mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap/filologiske fag. Førstnevnte følger i langt større grad vitenskapelige metoder enn de sistnevnte. Samfunnsfagene er i stor grad politisert, og de tydeligste eksemplene er kjønnsforskning og kriminologi. Likedan er historie og journalistikk sterkt politiserte fag. I praksis betyr dette at man får aksept for veldig ideologiske tilnærminger – slik som feminisme, marxisme, eller en sjelden gang klassisk liberalisme i akademiske avhandlinger. F. eks kjenner jeg til en religionsviter som fikk topp-karkater for en avhandling som reduserte alle religioner til et uttrykk for patriarkatets makt – den kollektive manneguden styrer alle samfunn via religionen. Veldig opplysende!

  I prinsippet kunne man begrenset akademias tilnærminger innen samfunn og historie etc til det empiriske. Det er i seg selv en krevende oppgave. F.eks taterne i Norge – hva har de levd av, hvilket utdanningsnivå haddde de, hva kjennetegner språket, hvilket nivå lå kriminalitsraten på sammenignet med andre – og slike ting. Det er et subjektivt element allerede her i utvelgelsen av varibler. men det store problemet oppstår når man går over til forklaringer og analyse. Hvorfor er ting som de er. Da setter politiseringen inn for alvor – det finner man allerede Eilert Sundts klassiske undersøkelser fra 1800-tallet, men også i dag med de forskjellige “skolene” om storsamfunnets represjonsmekanismer. At folk på gårdene også var redd for omstreifere, blir en altfor enkel modell innenfor denne tenkningen. Det er nødt til å være noe med strukturell vold og rasisme som ligger bak de overgrep som den norske stat gjorde.

  Saken er at academia for tiden er gjennomsyret av “kritisk”tenkning, og det gjør at mange forskere trekkes mot ideologier som er helt styringsudyktige, slik vi i dag ser i Venezuela, og tidligere i en haug med kommuniststater.