Oslo 20100623. Venstres leder Trine Skei Grande under pressekonferanse i bakgården på Justisen. Politisk regnskap og Venstres viktigste saker fremover blir presentert. Venstres logo i grønt og hvitt i bakgrunnen. Foto: Berit Roald / SCANPIX

Venstre setter av 8 millioner kroner til arbeidet mot atomvåpen i sitt alternative budsjett og krever klare svar fra den nye utenriksministeren.

annonse

– Uansett hvem det blir, så må den nye utenriksministeren møte i Stortinget og svare på hvordan regjeringen skal jobbe for å bidra til en verden fri for atomvåpen, sier Venstres utenrikspolitiske talsperson Abid Raja til NTB.

– Det kan ikke være slik at det norske engasjementet mot atomvåpen nå er over fordi regjeringen nekter å skrive under på FN-traktaten om et forbud, tilføyer han.

Første spørsmål?

Venstre-profilen har levert et skriftlig spørretime-spørsmål som fort kan bli det første som den nye utenriksministeren må besvare i Stortinget.

Konkret vil Raja vite om ministeren – etter alt å dømme Ine Eriksen Søreide – mener regjeringens beslutning om ikke å slutte opp om FN-traktaten mot atomvåpen, er forenlig med et anmodningsvedtak i Stortinget som sier at regjeringen skal «arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen».

annonse
annonse

– Vi mener regjeringen helt åpenbart burde ha signert traktaten. Det er viktig å opprettholde idealet om en atomvåpenfri verden, sier Raja.

8 millioner

At det betente spørsmålet om norsk støtte til atomvåpen-traktaten i FN blir noe av det første som møter den nye utenriksministeren på Stortinget, er imidlertid ikke nok for Raja og Venstre.

Samarbeidspartiet som i løpet av vinteren kan bli del av regjeringen, mener Høyre og Frp i realiteten har kuttet støtten til en rekke freds- og nedrustningsorganisasjoner med minst 4 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.

– Vi er ikke ferdig med det alternative budsjettet vårt, men Venstres stortingsgruppe har samlet seg om et første konkretisert budsjettkrav: Vi vil reversere regjeringens foreslåtte kutt på rundt 4 millioner kroner til organisasjoner som jobber mot atomvåpen.

– I tillegg legger vi på 1 million til de samme organisasjonene samt 1 ekstra million til Leger mot atomvåpen. På toppen av dette legger vi inn 2 millioner kroner til fredsprisvinner ICAN. Dermed blir totalsummen 8 millioner kroner til kampen mot atomvåpen, fortsetter Raja.

– Uforståelig

Regjeringen fjernet i 2015 støtten til ICAN – og i forslaget til statsbudsjett for 2018 avvikles tilskuddsordningen som kalles «Opplysningsarbeid for fred».

Resterende midler legges inn i bistandsbudsjettet, men organisasjonene frykter at de ikke vil få utbetalt støtte – eller iallfall langt mindre enn før – fra UDs nye budsjettpost på i alt 10 millioner kroner. Årsaken er at det i kriteriene ikke står noe eksplisitt om støtte til det sivile samfunn – noe SV og KrF også har bemerket overfor NTB.

– At regjeringen av hensyn til NATO avstår fra å signere FN-traktaten mot atomvåpen følger en logikk som er til å forstå, selv om jeg er uenig. Men at regjeringen samtidig struper støtten til organisasjoner som jobber for nedrustning – det kan jeg ikke med min beste vilje skjønne, sier Raja.

(©NTB)

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.