Innvandringsbasert spekulasjonsøkonomi

Foto: Berit Keilen / NTB scanpix
Innvandringsdebatten er veldig skeiv i Norge, og i Europa forøvrig. Den dreier seg kun om avledning og avsporing, for å skjule den egentlige agenda som har utløst stor migrasjon.

Innvandringsdebatten domineres av hetsing og stigmatisering for å gjøre innvandrere til syndebukker for alt vi finner problematisk i samfunnet. Det gjøres ved å provosere frem historiske konflikter relatert til religion og kultur. En fullstendig avsporing av hva debatten skulle ha dreid seg om.

Debatten skulle dreid seg om å endre den politikken som fikk bred tilslutning i Europa allerede på 70-tallet, og som i Norge ble kopiert av en samlet høyreside, og dessverre iløpet av 80-tallet fikk støtte fra Ap. Det endte med EU tilpasning og abonnement på fri flyt politikken over åpne grenser, uten regulering og begrensning i henhold til EØS-avtalen.

Den store innvandringen siden 80-tallet er politisk villet og politisk stimulert. Det er dette innvandringsdebatten skulle dreid seg om, og om behovet for å endre på den politikken vi er forpliktet til å følge i henhold til EØS-avtalen og Schengen-avtalen. Det er forstemmende at en samlet høyreside pluss Ap legger lokk over enhver debatt relatert til dette, fordi en korporativ elite mener de er tjent med fri-flyt-politikken. En spekulativ kapitalistisk totalitær politikk, som belaster folk og land, slik at en globalisert korporativ elite skal bli enda mer formuende.

Den massive innvandringen overbelaster landets ressurser. Det gir seg utslag på mange områder. Med boligmangel, sosial dumping, stor konkurranse om arbeid og jobber, stor belastning på velferdssystemet, og stor belastning på offentlige service- og tjenestetilbud.

Uten regulert og begrenset innvandring tilpasset nasjonal kapasitet og evne til integrering, overbelastes de ordninger som skal sørge for assimilering av innvandrere til norsk arbeidsliv og kultur. Av det følger en rekke sosiale konflikter, som forsterkes via kulturelle og religiøse skiller i samfunnet.

Skal vi kunne løse dette må fokus rettes mot selve årsaken. Det at det kommer for mange, for fort, og at det er en konsekvens av villet politikk som har vært ført siden 80-tallet. Det er endring av den politikken som er løsningen.

Hets og stigmatisering av innvandrere opplever vi mye av for tiden. Det gjør bare problemene større. Det provoserer og polariserer enhver konfliktsituasjon til bristepunktet. Det skaper en farlig situasjon, med stor sosial uro, frykt, opptøyer, og eskalering til voldsbruk. Vi har allerede hatt alvorlige og grusomme eksempler på det, ref. Utøya.

Det som burde skje er en klar melding fra politikere, i alle parti, om at innvandringen må begrenses og reguleres. Det kan kun skje ved en radikal omlegging av dagens spekulative økonomiske politikk, som forutsetter massiv innvandring.

Det er ingen enkel omlegging, fordi alle bedrifter og institusjoner, som forutsetter tilgang på billig arbeidskraft, må ta del i omleggingen. Og slikt går imot deres tradisjonelle kapitalistiske vekstfilosofi.

Det må til en stor omstilling av hva god økonomisk politikk for Norge skal være. I øyeblikket bygger den på en evigvarende vekstspiral, som alle vet periodisk må kollapse og nullstilles ved periodiske boblebrister og økonomiske kriser som resultat, før ny vekst kan skje. Det er i realiteten en villet spekulativ kriseøkonomi vi følger. En økonomi kun spekulanter kan tjene på. De som tjener på krig og uro, og spiller på begge sider i en krise.

Skal Norge fortsette med denne spekulasjonsøkonomien, eller skal vi finne på noe nytt? Det er valget. De politiske partier må snarest få dette på sin dagsorden, ta debatten, og gi det prioritet.

(Teksten er tidligere publisert på Facebook)


Publisert: Oct 23, 2017 @ 2:08 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Geir Ivar Jørgensen

Pensjonert 68'er

Latest posts by Geir Ivar Jørgensen (see all)

 • heimevernet

  Jeg er enig i en god del av dette. Et par ting:

  “Hets og stigmatisering av innvandrere opplever vi mye av for tiden. Det gjør bare problemene større. Det provoserer og polariserer enhver konfliktsituasjon til bristepunktet. Det skaper en farlig situasjon, med stor sosial uro, frykt, opptøyer, og eskalering til voldsbruk. Vi har allerede hatt alvorlige og grusomme eksempler på det, ref. Utøya.”

  Jeg tror at vi hittil i all hovedsak har sett den motsatte implikasjonen, selv om det opplagt ikke bare går en vei. Jeg tror at hetsen og stigmatiseringen av innvandrere skyldes det en delmengde av innvandrerne har foretatt seg i Vest-Europa (kriminalitet inkludert voldskriminalitet) heller enn at hetsen og stigmatiseringen har ført til problemer. Men på sikt vil så absolutt hets og stigmatisering av innvandrere få konsekvenser. Konfliktene vil eskalere.

  “En økonomi kun spekulanter kan tjene på. De som tjener på krig og uro, og spiller på begge sider i en krise.”

  Jeg er usikker på dette. En afghaner som setter sine ben i en velferdsstat blir umiddelbart konvertert fra en ikke-forbruker til en forbruker. En arbeidsløs afghaner i Afghanistan er sikkert ikke spesielt nyttig for Apple. En arbeidsløs afghaner i Vest-Europa, derimot…

  Stillingsprosenten virker i liten grad inn på forbruket til en ikke-vestlig innvandrer. Innvandreren skal ha det han skal ha av varer og tjenester i henhold til et vestlig liv. Enten får han det fra ytelser, fra kriminalitet, fra frivillig arbeid, fra slektninger (som igjen får mulige ytelser) eller arbeid for den saks skyld. Hvis innvandreren har ærlig arbeid, så vil inntekten i en velferdsstat være uforholdsmessig lav sammenliknet med ytelser. Så jeg er overbevist om at det er ganske mange bransjer som kan tenkes å tjene på ikke-vestlig innvandring – ikke bare spekulasjon knyttet til uro og konflikt.

  Men at konflikt er lønnsomt er det ingen tvil om. Det muslimske brorskapet må ha bidratt vesentlig til tysk bilindustri, for eksempel. Tenk bare på alle bilene som brennes i Vest-Europa. Dette skyldes at muslimsk ungdom driver dank og at de læres direkte og indirekte opp til å hate vertslandet. Muslimer skal ha mange barn. Og det er ikke så mange foreldre med lav eller ingen inntekt som kan tilby 5-8 barn en god oppvekst i en liten leilighet i et bedritent nabolag. Så resultatet gir seg selv.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Her må man forholde seg til helheten i det som skjer med den innvandringsbaserte innvandringen som er politisk villet. Det er en lenge etablert EU-politikk, som hadde et økonomisk vekst motiv. Det er lite som tyder på at det har hatt en slik effekt for andre enn en globalisert elite av korporasjoner. Bank, finans og børs har hatt vekst, og det har også korporasjoner knyttet til det militære industrielle kompleks. Det har også brakt vekst i de økonomiske ulikheter.

  Spørsmålet som må stilles er om det er en vekst folk og nasjoner er tjent med. Det er et spørsmål som krever bred politisk behandling, i regjering, på Stortinget og i media.

  For folk og land har det denne politikken ikke brakt annet enn økonomiske problemer, stor arbeidsledighet, sosial dumping, økende arbeids- og næringslivskriminalitet, kutt i velferd og voksende sosiale problemer.

 • Charles STØENG

  Du har nok mye rett i det du sier, men vi bør ikke glemme at mange av problemene kommer fra rett og slett inkompetanse og en håpløst naiv politikk.
  Det er sikker litt kapital og de som tjener på dette i bakgrunnen, ingen tvil om det. Men mye er dessverre bare reinspikket udugelighet fra politisk side.

  • Var problemet i Sovjetunionen den enkeltes udugelighet, eller var det ikke snarere ideologisk indoktrinering og overvåkning, forfølgelse og misbruk av statens voldmonopol ovenfor enhver reell opposisjon ? Jeg vil påstå at situasjonen hos oss ikke skiller seg vesentlig fra hvordan den var der. “Udugeligheten” skyldes i hovedsak selve rekrutteringen til og utvelgelsen innenfor disse private kultlignende foreningene som kaller seg politiske partier: “Man överlever inte dom politiska systemen om man inte är ekstremt anpasslig mot den som har makten, närmast fjeskande, unnfallande, lismande, det är en absolut nödvändig förutsättning”. Jeg ser ingen grunn til å tro at dette er stort annerledes i Norge. Og jeg vil si det er all mulig grunn til å tro at det er en prosess som for den enkelte “udugelige” begynner med selve rekrutteringen inn i de såkalte “ungdomspartiene” i en fase av livet hvor de fleste lett faller som offer for gruppepress. Det handler derfor ihvertfall neppe først og fremst om udugelighet slik dette vanligvis oppfattes, som f.eks. med en som dårlig mestrer et virkelig yrke eller en elev som ikke klarer å løse en oppgave.

   • Charles STØENG

    Ja helt ening!!
    Men jeg tror ikke vi skal se bort i fra den helt enkle udugeligheten, og det og aldri må stå til ansvar for sine politiske avgjørelser, er også en viktig faktor.

    Du har kanskje lest boken “The Strange Death of Europe” av Douglas Murray. Den tegner et meget bra bilde av det jeg prøver å legge frem.

   • BernstGunnar

    Skremmende å høre hvordan FRA ble drevet igjennom. Håper vi har politikere med mer intrgritet på tinget – alternativt får vi ‘Digitalt grenseforsvar’ (orwellian newspeak) her hjemme.

 • ARVEVOLDEN

  Det er ,ganske riktig,en villet spekulasjonsøkonomi.
  Men,det er ikke bare noen få som skor seg.Det gjør også mang en mindre boligspekulant.
  Hittil.
  Og grunnlaget ligger i den Eurotilpassede negativ-rentepolitikk. Med tilhørende kjøp av økonomiske søpleprodukter.
  Sentralbanksjefene bygger beskyttelsesmurer,for de forgjeldede og egentlig konkursbrabbede banker.
  Alt mens lavt produktive nasjoner bedriver intern devaluering-setter ned lønna og skjærer i de sosiale ytelser.
  Den økte levestandard de siste 30-40 år-for deler av befolkningen- er grunnet på økt gjeld.De ekstra (dyre) ferieriser og de billige varer betales med refinansering av huslån.Eller utstrakt bruk av varianter av avdragsfriheter.
  Og dette vil fortsette.Det uttaler alle eksperter og banksjefer-nesten.

  De som opponerer er de som er gamle nok,til ikke å risikere karrieren.Derfra kommer det unisont.:Gjeldsberget vil bryte sammen,før eller senere.Det bør da begrenses,ikke økes til det evt.leder til kriger.
  De skyldige er alle de som lar det fortsette,med masseinnvandring av (enda)billigere arbeidskraft-og med ran av solvente pensjonister og andre ikke-spekulanter-via negativ sparerente-som oppå det skal beskattes.
  Vi deltar i et eksperiment,der de mest veldrevne stater skal overbelastes ,til fordel for sammenbrudte stater.Samtidig som de aller rikeste -oljediktaturene-slipper unna alle sanksjoner.Det er “Vesten”s krig mot resten.
  Befolkningene i EU-landene lar seg bruke,i de geopolitiske spill om markeder.

  Det er altså flere skyldnere -bokstavelig talt,og overført -som lar det skje,som det minste av -onder.De vil ,om ikke før ,oppdage det når pensjonene deres er barbert til europeiske minsteytelser.Da er det for seint å angre.

 • Hanne Jensen

  Du snakker bla om hets og polarisering. Jeg har lurt på om jeg burde slutte å kommentere fordi dette skaper polarisering. Men i den grad jeg er harselerende i mine kommentarer, så syntes jeg det i hovedsak er rettet mot de politisk korrekte og ikke mot innvandrerne og muslimenene. Jeg kritiserer islam ja, men det er ikke fordi jeg liker å såre muslimene. Det plager meg derimot ikke om jeg sårer de politisk korrekte, fordi de har vært så ekle mot meg opp gjennom tidene. Og jeg tviler på om de blir såret uansett, siden de nok oppfatter seg som langt overlegne meg.

  Det var ikke det du ville diskutere, men jeg tok nå dette opp likevel. Ditt hovedanliggende er ett så stort tema, at det er vanskelig å vite hva man skal mene.

 • Berit Jacobsen

  Mye til ettertanke her, både i Geir Ivar Jørgensens hovedinnlegg og kommentarene under.
  Heimevernet skriver i sin kommentar:
  ” En afghaner som setter sine ben i en velferdsstat blir umiddelbart konvertert fra en ikke-forbruker til en forbruker. En arbeidsløs afghaner i Afghanistan er sikkert ikke spesielt nyttig for Apple. En arbeidsløs afghaner i Vest-Europa, derimot… ”

  Vi vet alle at hele den vestlige økonomien er basert på vekst, kontinuerlig vekst,
  og flater veksten ut blir det krisestemning.

  Den vestlige verden har i noen tiår vært målet for vår tids største folkevandring,
  og i mine mest konspiratoriske øyeblikk har jeg syslet med samme tanker som
  Heimevernet.
  En forflytning av innbyggere fra den fattige del av verden til land med god økonomi og velferd vil unektelig legge veien åpen for videre vekst?

  • Buddy O

   “En forflytning av innbyggere fra den fattige del av verden til land med
   god økonomi og velferd vil unektelig legge veien åpen for videre vekst?”

   Ja, men veksten er ikke bærekraftig. Derfor stiger gjelden, både privat og offentlig, i de fleste vestlige land.

 • Dogen

  EU betaler Tyrkia mangfoldige milliarder for å holde migranter tilbake i Tyrkia. Tyrkerne skal først motta 3 milliarder € i nær fremtid, og ytterligere 3 milliarder € på et senere tidspunkt.

  I 2016 besluttet EU å betale 62 milliarder € til Afrika for å holde migranter tibake.

  Omkostningene for vanviddet, som sikkert ingen har tall på, betales av den vanlige mann i Europa, og fortjenesten deles på noe få.

  I Norge har vi foreløpig ikke hatt et reelt EU-skeptisk alternativ å stemme på. Dessverre.

  http://www.breitbart.com/london/2017/10/23/merkel-turkey-billions-euros-asylum-seekers-europe/
  http://www.express.co.uk/news/world/685897/EU-62billion-African-migrant-crisis-European-Union-Angela-Merkel

 • Geiseric

  Denne teksten tilfører intet nytt og inneholder heller ingen dokumentasjon eller referanser som kan underbygge opphavsmannens synspunkter på en troverdig måte.

  Massemigrasjon har i hele etterkrigstiden vært et globalt fenomen (inkl. Nord-Amerika og Australia). EU/EØS er bare toppen av isfjellet (østeuropeisk arbeidsinnvandring siden 2004) og kan neppe brukes som forklaringsmodell for å avdekke dypere årsaksforhold.

  Strømmen av familieinnvandrere, flyktninger og asylsøkere har (om noen) bare marginal sammenheng med EU/EØS. Rammene for norsk “innvandringspolitikk” var på plass lenge før Schengen og EØS.

  • heimevernet

   Kanskje en av de viktigste motivasjonsfaktorene for innvandring er å garantere forbruk? Hvis man flytter en arbeidsløs afghaner fra Afghanistan til Norge synes afghaneren umiddelbart å bli en forbruker av varer og tjenester, helt uavhengig av om han får arbeid. Altså blir han nyttig for mange bedrifter.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Det er mange å skylde på, men dette er først og fremst en konsekvens av høyresidens ny-liberalisme, som de beklageligvis fikk Ap med på ved Gro Harlem Brundtland og de som har fulgt etter henne i ledelsen av Ap.

  Dette er konsekvenser knyttet til kapitalistisk ny-liberalisme og fast abonnement på den politikken ved EØS-avtalen og EU-tilpasning.

 • Geiseric

  På økonomispråket tilsvarer vel det du omtaler som “garantert forbruk” nye markeder. Dette har man hatt rikelig av de siste 25-30 år (BRICS-landene er gode eksempler).

  Uansett vil styrken i din hypotese bero på om du kan vise at NHO m/forbundsfeller har vært en tidlig og førende kraft bak den demografiske utviklingen i etterkrigstiden. Videre er det en ting å vise at det var noen “kapitalister” som i sin tid hadde slike visjoner og kanskje også mulighet til å få gjennomslag for dem politisk. En annen ting er å forklare hvorfor denne utviklingen ikke møtte nevneverdig motstand, men fikk fortsette i tiår etter tiår.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Ja, det er mange skyldige. De politisk skyldige i Norge er EU-tilhengerne. De politiske EU-tilhengerne finner vi i Ap, Høyre, Frp, Venstre og Krf. Det er noe norske velgere som er uenig i EU-tilpasning og EØS-avtalens okkupasjon av nordmenn og Norge må merke seg.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Det er mange som er skyldige. Det er alle JA til EU politikerne. De som har innført fri flyt over åpne grenser, uten reguelering og begrensning.

 • Geir Ivar Jørgensen

  De skyldige er en samlet borgerlig gjeng pluss Ap. Det er dem som vil ha globalisering med fri flyt over åpne grenser, uten regulering og begrensning.