Om den lovlige rasismen

OSLO 20070824: Utenriksminister Jonas Gahr Støre besøkte moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Urtegata i Oslo. I forbindelse med besøket fikk Arbeiderpartiets bystyrekandidat Yasmin Mujahid være med ned i salen. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Last updated on October 25th, 2017 at 02:40 pm

I år er det 47 år siden Norge ratifiserte FNs konvensjon mot rasediskriminering. Dette innebærer en forpliktelse til å eliminere alle former for rasisme. Likevel har vi stadig flere former for rasisme som fortsatt er sosialt akseptert og helt fritatt for straffeforfølgelse. Det er på høy tid å ta et oppgjør også med den lovlige rasismen vi har i samfunnet vårt.

Jeg kom til Norge fra Iran sammen med familien min for snart 40 år siden. Som vaskeekte utlending med pigmentproduksjon over gjennomsnittet, har jeg selv flere ganger opplevd å bli diskriminert i forskjellige sammenhenger.

Da jeg var seksten år opplevde jeg å bli kalt terrorist av en fremmed mann på toget fra Oslo til Trondheim. Dette medførte at fire (hvite) personer straks hoppet opp fra setene sine på forskjellige steder i vognen og sørget for at stakkaren ble kastet av toget ved neste stopp. Dette er et soleklart eksempel på ulovlig rasisme, som det heldigvis ikke er rom for i Norge. Selv har jeg opplevd den bare denne ene gangen. For meg var det en veldig positiv opplevelse. Jeg blir fortsatt rørt når jeg tenker på de som av ren refleks hoppet opp fra setene for ta meg i forsvar. (Dere som fortsatt lurer på hva de norske verdier er: La gjerne disse fires spontane reaksjon være et eksempel på en av de gode verdiene som er solid forankret i den norske kulturen.)

Men som overskriften hinter om, er det ikke denne formen for rasisme jeg ønsker å ta opp.

Det er i Norge i dag systematisk forskjellsbehandling av mennesker basert på hudfarge. Forskjellige regler gjelder for forskjellige grupper. Kravene og forventningene man møter er bestemt av etnisk tilhørighet. Slik jeg ser det, er fargeblindhet dessverre en veldig sjelden dyd. La meg underbygge påstandene mine med noen eksempler.

Eksempel 1: Skjev nyhetsformidling. I Storbritannia har de nylig hatt en svært omfattende sak i rettssystemet (operation Sanctuary) (1). Saken dreier seg om organisert seksuelt misbruk av hvite jenter helt ned til 14 år. Hele 50 etterforskere har vært på saken i over tre år. Til nå er 461 siktet (og langt flere mistenkt) og nesten 300 av de 782 ofrene er identifisert. Saken er hinsides avskyelig, med bl.a. doping og gjengvoldtekt av barn på “fester”. Men dette er ikke dekket av media i Norge. Årsaken er at så å si alle gjerningspersonene er mørke i huden. De store avisene holder igjen, av frykt for å stigmatisere mennesker fra Asia. Hadde dette vært en pedofiliring med hvite overgripere, så hadde denne saken til nå hatt minst hundre forsider. Det er også verdt å nevne at i en tilsvarende sak fra Rotherham (fra 2010), svarte mange voksne (naboer, lærere og sosialarbeidere rundt ofrene) at de hadde veldig sterke mistanker eller visste om hva som foregikk, men at de valgte å ikke si noe av frykt for å bli kalt rasister (2).

Eksempel 2: Forskjellsbehandling i straffesaker. Tidligere i år var tre syriske asylsøkere (20, 21 og 25 år) tiltalt for å ha voldtatt to 13 år gamle jenter. De ble frikjent av Gulating lagmannsrett, på tross av at det forelå DNA-bevis for seksuell omgang. Juryordningen i Norge er slik at vi ikke får vite hvorfor de ble frikjent (juryen svarer bare ja eller nei på skyldspørsmålet), men en av jentenes bistandsadvokat har sagt at det ble prosedert på kulturforskjeller (3). Samme argument har også en av forsvarerne gitt til Haugesund Avis etter frifinnelsen (4).

Når retten her aksepterte at det ble prosedert på kulturforskjeller, tilsier det at retten ser kulturforskjeller som relevant i saken. Når saken ender i frifinnelse og erstatningskrav mot Staten (for varetektsfengsling) på grunn av kulturforskjeller, er ikke justisia lenger (farge-) blind. Det er helt klart rasistisk når etnisk tilhørighet har så avgjørende betydning for hvordan du blir behandlet av rettsvesenet.

Eksempel 3: Toleranse for hatspredere. For flere år siden kom Human Rights Service i skade for å publisere flere innlegg fra en hvit person med svært problematiske synspunkter (bl.a. raseteorier). Dette tok de selv kraftig avstand fra i 2011. Likevel må de fortsatt rett som det er svare på hvorfor de slapp til skribenter som bidro til splittelse og hat. Det er et gode at samfunnet vårt slår ned på slikt. Men det er et problem at dette gjelder i mye mindre grad for hatspredere som er brune i huden. På Søndagsrevyen 13. November 2016 gjorde NRK seg til mikrofonstativ for ledere i USAs terrormoské nr. 1 (5). Dette ble forbigått i stillhet da undertegnede påpekte det. Det er også flere av våre hjemlige hatspredere som har bred tilgang til å proklamere sine synspunkter gjennom norsk media. Basim Ghozlan har f.eks. talt varmt om selvmordsbombing av sivile mål og kurering av homofile (6, 7).

Her er det også helt på sin plass å peke på politikere som flittig besøker diverse moskéer som bidrar til radikalisering og utenforskap. Et godt eksempel på dette er Jonas Gahr Støres (og mange andre politikeres) besøk hos Central Jamaat Ahle-Sunnat. Det er her imam Nehmat Ali Shah holder til. Samme imam som i påsken i fjor reiste til Pakistan for å hedre drapsmannen til en guvenør som motarbeidet landets horrible blasfemilovgivning (8). Samme imam som i 2002 avslørte sine rasistiske holdninger mot nordmenn på skjult mikrofon (9).

Eksempel 4: Sosialt akseptert rasisme mot hvite. 9. Januar i fjor var Dagbladet svært bekymret for kvinnefotballens fremtid på grunn av “alle disse blendahvite jentelagene” (10). Det får absolutt ingen konsekvenser å bruke slike begreper om hvite. Men bare prøv å kalle en gruppe med mørkhudete for en “gjeng brownies”, så vil du straks innhøste en klekkelig (berettiget) straff for din ufølsomhet. Her må jeg legge til at Dagbladet også fortjener ros for å problematisere fraværet av minoritetsjenter i idretten.

Eksempel 5: Mer sosialt akseptert rasisme mot hvite. På debatten torsdag 19. oktober oppfordret Sumaya Jirde Ali integreringsministeren om å ta avstand fra hvite middelaldrende menn generelt, fordi den gruppen hetser henne (11). Er du hvit, middelaldrende og mann er du automatisk rasist og full av hat. Denne grove generaliseringen skled glatt gjennom, godt hjulpet av programlederen selv.

Eksempel 6, 7, 8 osv.: Fritak for svømmeundervisning for enkelte grupper, kvinner som bader fullt påkledd i offentlige svømmehaller, NRKs forskjellsbehandling av kors og hijab på sine programledere, mange feministers unnfallenhet når det gjelder likestillingsproblemer som er begrenset til minoritetsmiljøer, mm.

Siste eksempel: Særbehandling. På videregående hadde jeg store problemer med å klare å stå i norsk. På det tidspunktet var det ingen som visste at jeg har lese- og skrivevansker. Læreren min løste problemet mitt ved å utnytte at jeg er fremmedspråklig. Jeg har bodd i Norge siden jeg var 8 år, men min eksotiske utseende kvalifiserte meg for lavere krav. Hadde jeg blitt dømt som mine medelever, hadde jeg med mye flaks klart karakteren 2. Men siden jeg tok “norsk for fremmedspråklige” står det i dag 5 i karakterboka. Stakkars de hvite i mitt kull som også gikk gjennom skolen med udiagnostisert dysleksi.

Som utlending blir jeg mye mer provosert av den lovlige rasismen enn av den ulovlige, selv om den førstnevnte formen er mye verre når den først manifesterer seg. Men jeg påstår utfra mine egne erfaringer at den er nærmest ikke-eksisterende. Den lovlige formen blir jeg derimot konfrontert med relativt ofte. Enten jeg blir definert som ressurssvak eller som en som må kvoteres inn i arbeidslivet. Den lovlige rasismen er allment akseptert, mens den ulovlige varianten aktivt blir bekjempet og får derfor ikke noe fotfeste.

I media er det i dag dessverre et gjentagende mønster av personer som putter mennesker med minoritetsbakgrunn i offerrollen. Vi stakkars innvandrere er for eksempel utestengt fra arbeidsmarkedet, gjerne som følge av hvites rasisme. Det hjelper ikke at vi har forskning som sier noe annet (12). Vi stakkars innvandrere er utestengt fra leiemarkedet. Vi stakkars innvandrere må beskyttes mot kritikk av vår religion. Myten om den stakkars innvandreren blir aktivt holdt i live av noen med minoritetsbakgrunn som har gjort seg selv til talspersoner for alle innvandrere, meg inkludert.

Det hemmer integreringen at innvandrere ofte fremstilles som en svak gruppe med spesielle behov. Vi er en veldig heterogen gruppe, og det er helt feil å ha et eget sett med særbehandling og lavere forventninger for oss. Dette virker utvilsomt passiviserende for mange, slik at de fanges i en tilstand på nederste trappetrinn.

I en perfekt verden er vi alle fargeblinde. Alle har de samme rettighetene, og alle blir møtt med de samme kravene fra samfunnet, uansett etnisk tilhørighet. Første steg på veien dit er å anerkjenne at alle former for forskjellsbehandling er et samfunnsproblem. Vi må absolutt fortsette kampen mot rasisme. Men det er på høy tid å utvide kampen til å omfatte rasisme i alle former.

 

Kilder:

1: Daily Mail: “All white women are good for one thing”.9 August 2017

2: The Telegraph: Fear of being called racist stops people reporting child sexual exploitation concerns, Labour frontbencher claims. 10 August 2017.

3: Haugesunds avis: – Skuffet og lei seg. 27. juni 2017.

4: Haugesunds avis: Tre syriske brødre frifunnet for å ha voldtatt 13-åring. 26. juni 2017.

5: Farjam Movafagh til NRK på Facebook.

6: Dagbladet: “Homofili er synd og bør kureres”. 10. januar 2008.

7: VG: Selvmordsbombing akseptabelt. 28.09.2004

8: Aftenposten: Muslimske ledere mener imamen Nehmat Ali Shah bør trekke seg. 13. apr 2016

9: Hege Storhaug: Avslører imamene. Dagbladet, 3. februar 2002.

10: Esten O Sæther: Alle disse blendahvite jentelagene svekker Norge. Dagbladet, 9. januar 2016.

11: NRK Debatten: Æreskultur, skam og sosial kontroll. 19.10.2017

12: Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri: «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet» : En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger. Fafo-rapport 2014:33.

 

 


Publisert: Oct 25, 2017 @ 2:40 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Farjam Movafagh

Latest posts by Farjam Movafagh (see all)

 • Olaus Trøgheim

  Da debatten om kritthvite landslag var der sjekket jeg for moro skyld bilder av andre norske landslag. Hadde ingen problemer med å finne flere hvor det ikke var ett eneste hvitt ansikt å se. Selv syntes jeg ikke det var så rart, men prøvde å spørre noen av de som hisset seg opp over helhvite landslag om man ikke burde engasjere seg andre veien også. Selvsagt ingen reaksjon eller synspunkter på det.

 • Trond Andersen

  EN MILLION AV FEM MILLIONER MUSLIMER ER VILLIG TIL Å BRUKE VOLD I USA: .
  Denne var intererresant ;om hvor mange av muslimene som ønsker å følge landets lover de kommer til, eller sharia, og hvor mange som mener det er lov å bruke vold for å oppnå at sharia og at islam skal gå fram m.m. I følge islamforsker Bill Warner vil det i følge undersøkelsen foretatt blant muslimer være en million blant fem millioner muslimer i USA som er villig til å bruke vold for å få innført islam og sharia.

 • Lisa

  Meget gode refleksjoner.

 • Onkel Skrue

  Det er rett det du skriver. Denne type rasisme ser en spesielt i store Svenske aviser som Aftonbladet og Expressen. Men også her i Norge i blant annet Dagbladet, VG, NRK.

 • Dette er helt riktig! Godt og interessant skrevet. Har alltid tenkt hvor pinlig det må være for en innvandrer med et intelligent og godt hode, å være vitne til alt tullet norsk offentlighet og mange medinnvandrere driver med.

  • GHjo

   Muslimer er så og si enerådende med å spille “offer” og påberope seg diskriminering,islamofobi, rasisme og mas om særfordeler,som den øvrige befolkning ikke skal ha.Som f-eks. bønnerom på arbeidsplassen,”Halal-mat” til fengslede muslimske forbrytere, flerkoneri,muslimske kvinner virrende rundt i det offentlige rom påkldde ansiktmasker eller påkledd telt, med seg selv som stang.
   Alt dette i samsvar med sivilisasjons-jihad,som del av den jihad, krigføring mot “vantro”, som alle muslimer har religiøst påbud om å bidra i, for å erobre de vantros land og gjøre dem til slaver for den muslimske nasjon,Ummaen.
   Hvilket er allerede godt i gang.

   Det er bra at problemet, som er islamsk-fremdrevet, blir påpekt.
   Muslimer får seg forklart i moskeene at i vesten befinner de seg i “krigens hus”, hvilket betyr at her plikter de alle å bidra til erobring av land og underkue de vantro innbyggerne som i deres religion blir sammenlignet med dyr.

 • Leif Rømcke

  Ad Eksempel 4: Sosialt akseptert rasisme mot hvite.
  Glad at du ikke kalte det omvendt rasisme. Ble utsatt for en mildere form av dette i Botswana som ung mann og igjen som gammel mann i Filippinene. (Var i Norge som middelaldrene hvit mann. 🙂 )
  Takk for en grundig og god artikkel.

 • bitten

  Det eneste jeg vet når det gjelder denne lange listen her , er at minoriteter gjør seg selv til
  rasistofre så alt for ofte for et godt ord , som vil vel heller ikke inkludere seg i samfunnet .
  Så er det alt for store kulturforskjeller mellom den 3 verden ,
  og oss som bor i den vestlige verden også .
  JA og NRK legger seg langflat for den islamske delen av verden ,
  med vraking av kors på bekostning av en hijab kultur .
  JA det var jo rasistisk å vise bare hvite bein i norsk jentefotball ,
  ja dette rasistbegrepet har kommet helt ut av dimisjoner .
  JA som klager alt for ofte på , at man blir diskriminert ute i arbeidslivet ,
  som er vel ikke helt den fulle sannhet så alt for ofte heller .

  Så får jeg en kraftig bismak i munnen , når jeg ser bilde av Støre traske inn i en islamsk
  radikal moske , som der islam , vil ha full sosial kontroll over kvinner , jenter , er helt imot
  likestilling , demokrati der målet er et sharia – styrt samfunn , som Støre støtter ser man .

  • heimevernet

   “…er at minoriteter gjør seg selv til rasistofre så alt for ofte for et godt ord…”

   Det er vel en del islamister som bruker offermentalitet til å skape splid. Men man skal ikke glemme våre gode venner sosialistene som har offermentaliteten som en sentral del av sitt politiske spill. Ei heller mediene. Minoritetene er nok ofte de siste som bruker offermentaliteten etter islamister, sosialister og journalister. Men etter hvert begynner nok minoriteter selv å tro at noe er galt når islamister, sosialister og medier bygger opp under offerrollene.

 • Hanne Jensen

  Det er fint å høre noen innvandrere som kan se det norske samfunnet litt “utenfra”. Takk for at du skriver!

 • Cecilie_M

  Meget god skrevet Farjam! Kjenner meg igjen i mye av det du skriver også unlatelsessynden til pressen, takk for at du setter ord på det.

 • StemmerBlankt

  Er så hjertens enig i alt du her har skrevet.
  Flott at vi har fått Resett som slipper til slike skribenter!

 • Richard Krogstad

  Godt skrevet.
  Skal vi få til fungerende integrasjon i Norge, er det viktig også å tenke på hva og hvorfor, eksisterende nordmenn føler og mener som de gjør. Da kan vi ikke feie alle virkelige problemer under teppet fordi de ødelegger et godt bilde.

 • FAC2

  Terningkast 6

 • norskiUtlandet

  Takk for en grundig artikkel! Jeg har i det siste ofte tenkt på det samme. Det er en trend i tiden at etter vår iver i å ikke diskriminere lager vi spesielle lover mot diskriminering som favoriserer visse grupper, og glemmer at så snart vi starter favorisereingen så fortsetter diskrimineringen bare på et annet plan. De tilsvarende forhold kan en også se iforhold til kjønnsdiskriminering. Personlig mener jeg at begrepet “likhet for loven” burde vært tilstrekkelig.

 • Terje Bakken

  Kjenner til et par kvinner med utenlandsk opphav som i korte ordelag mener at nordmenn er feige – men, at de forstår hvorfor mennesker har løper til kjeller. Har man hvit hud, må man vokte seg for å uttale seg særlig høyt om innvandring. Disse flotte kvinner med langt mer kulørt farge til hud – kan skrike fritt opp om urett, uten at det kommer sinte marsjerende kvinner og menn bærende på høygafler med utdeling av merkelapper som rommer alt fra rasisme, til – islamofob. Eliten våger ikke å temme, stenge og fortie mennesker med langt mer svulstig farge til hud eller opphav.

  Hele venstresiden jobber for å undergrave den norske identiteten, gjørme vårt land. Dessverre er fortsatt ikke helt mette på seg selv – så deres kamp fortsetter med å tilintetgjøre alt av det som engang var. På samme tid – har ytre venstre klappet og jublet uhemmet for de nye som vil markere seg og sitt under “norsk nok” – eller, like norsk som alle andre. Lik menneskelig verdi er en sannferdig alle bør omfavne. Derimot – å tilsidesette de etniske mennesker, deres arv, historie eller tradisjoner? Faktisk underbygge “alt det gamle” – med å kun juble for det nye? Faktisk jobbe for særfordeler – og rendyrke åpen vei for nyrasismen? Det er særs lite velsmakende!

  Det som har blitt sett på som norsk – skal man latterliggjøre. Hele tiden undergrave, knuse eller gjemme det som engang faktisk skapet et velfungerende og vakkert land? Hvor går så ferden? Hvilken endestasjon er nå så målet med vårt samfunn?

  Såkalt “sosialistisk oppvekst og lære”, noe de fleste nordmenn har opplevd innen rettesnor ovenfor samfunn og liv. Der finner man blant annet viktigheten å kjempe mot urett, mot rasisme, mot særfordeler og, – at vi alle har lik verdi. Derfor er det helt uvirkelig å se den offentlige ulikhet spire og gro! Det er skremmende og gremmende å se at det tildeles helt skrekkelige særfordeler – selv innen straffesaker.

  Alle mennesker har lik verdi – men det er særs store kulturelle forskjeller. Kultur, historie, tradisjoner og religioner. Det kan se ut som våre myndigheter har glemt den biten innen deres ønske om en grenseløs verden. Sagt på en kvalm og oppriktig måte: Kan man reise til den store verden og begå voldtekter og drap – for å så enkelt unnskylde ved pek på kulturelle forskjeller? Kan man flåsete sagt – skylde på traumer og psykiske vansker som har kommet i kjølevannet av ferden til nye Norge? Selvsagt ikke!

  Drar man på ferie til såkalte langt mer eksotiske land – blir man velinformert om normer, regler og det levesett som der gjelder i landet man lander. Spesielt om det er muslimsk styrte steder. Her på bjerget derimot – her gjør man omvendt. Her er det alltid det norske folk som må til enhver tid forstå de nyankomne. Det er alltid Norge og nordmenn som må påta seg all form for skyld. Hva fører denslags til? Jo, det fører til den veien vi nå ser – hvor nyrasismen slår ut i full blomst, parallelle samfunn har alt slått røtter med økning av blodtørstig slaver for en ideologi som aldri vil passe inn.

  Har Norge blitt til et bedre land når faktiske norske lover regelrett blir tilsidesatt? I velkjent politisk stil – er det faktisk en regel for noen, en helt annen for andre. Skaper denslags fred og fordragelighet – eller vil det kulminere innen vrede? Når man ser at ledende grupperinger innen kampen mot rasisme, kun fekter en vei? Når sterke markante feminister hopper av krigsstien fordi gjerningsmann er alt annet enn norsk? Når aviser ikke våger å skrive hvem eller hva – men velger stillhet fordi det ikke er nordmenn bak ugjerningen? Listen over de norske som engang var mennesker – men som nå er skrevet inn som offer? Den er milevis og lang! Det skaper harme, sinne og – den velkjente smaken av urettferdighet.
  Denne likheten som ble meget omtalt fra hjem, til barnehage og skoler?
  Den har plutselig forsvunnet. Pekefinger, rettesnor, norske lover og regler – vårt land? Norge står i brann!

  Nyrasismen flammer over vårt Norge helt uten at noen fra eliten velger å hente brannslukningsapparat. Elitens kvinner og menn velger heller å helle bensin på det røde, hvite og blå. Det som engang var skal nå ofres og overrekkes til de som ikke vil ha. De som ikke vil ha – kun melke og breie seg til landevei eller ferdig bygget borg.De vil ikke videreføre vårt – de vil ha seg og sitt! Det finnes ikke et “de og oss” – det er kun et vi? Merkverdig hvordan syndens pekefinger først kommer til synet når de norske vil ivareta det norske? Nåde de nordmenn som tenker på sine og seg, arrogante egoister! Derimot – klarer et barn å slippe ned anker til vår hage? Når det dannes ulike miljøer som ivaretar ukultur gjennom ideologi, religion og oppdragelse? Det er visstnok rørende prisverdig …

  Med nyrasismen til førersete – er det tårevått å lese at de som faktisk bygget vårt land med svette, tårer og blod – blir tilsidesatt til dusj eller kott. Da skaper det kvalme når de nyankomne får særfordeler og alt blir lagt til deres hender. På toppen av det hele øker skatter og avgifter, hvor det fortsatt rulles ut rød løper til verdens befolkning vår vei. Politisk korrekt fasit oversendes verden, hvor politikere kjemper om å bli sett på som mest mulig heroisk der de gir bort vår arv, hele vårt majestetiske land.

  Det kommer intet godt ut av at man til enhver tid skal bøye og føye seg – hvor alt av premisser for respekt og ære blir diktert av de mektige horder som inntar vårt langstrakte land. Den vesle vise som startet med lite forståelse for de politiske valgte steg – har for lengst blitt knust. Den rosemalte scene har blitt forandret til å bli et utstillingsvindu innen ukultur og religion de nye visstnok engang rømte ifra. De som engang kjempet mot kristendommen – er fra seg av begeistring for den pedofile dødskult. Selv de som tilber han som ble spikret på kors jubler for de som ellers vil ha dem døde.

  Bøy dere – bøy dere, forstå, forstå! Man skal knele som treller og forstå alt av det nye er av mer verdi. Det gale skal unnskyldes og straffeutmålinger skal forgå. Det er ikke bare Staten som er vanskelig – det er selve hovedpulsåren som vokser og vokser fra disse som vil slå ytringsfrihet, fred og fordragelighet med ljå!

  Sannelig ikke rart at verden sporer mer og mer blod og at vårt land renner ut til rød sand …

 • Rudolf

  Jeg mener at det finnes så og si ikke rasisme i Norge.
  Personlig, så har jeg ikke møtt på en eneste en som misliker folk pågrunn av hudfarge, folk som misliker radikale muslimer derimot finnes det mange av, med god grunn og det er uavhengig av hudfarge.
  Hvite konvertitter kan foreksempel bli like gærne og radikale, det har man sett nok av eksempler på, etniske nordmenn som reiser ned for å slåss for galningene i ISIS, bare for å nevne noe.
  Islam er en nifs religion.

 • Scott Johansen

  Vi skal ikke se bort fra at stakkarsligjøringen av innvandrere er et resultat av sosionomiseringen som landet har gjennomgått de siste tiårene. Et Norge hvor alt er så dyrt, at til og med den høyere utdanningen av landets fremtidige arb.tagere har blitt gjort så billig som mulig. Dsv. det har blitt prioritert å utdanne billige sosiologer, sosionomer, barnevernspedagoger og til dels psykologer. En utdannelse for offentlig sektor, hvor denne sektoren har blitt fylt opp av disse «samfunnsviterne»(også kalt «dragefangere» da de ikke gjør noe produktivt arbeid) som så har fått definisjonsmakt. Til og med på politihøgskolen så jobber det sosionomer, som innprenter politistudentene at mange av de kriminelle har hatt en vond barndom eller lider av traumer, og at det derfor er synd på dem…

 • Infowarrior

  Innertier 🙂

 • Elev8or

  Når er man middelaldrende? Spør for en venn av meg.

  • knut e. berger

   Fra det øyeblikket man begynner å lure.

 • PatRiiiot

  Ja desverre så er dette den skjulte virkeligheten mange av oss har vist om i flere tiår og i flere tiår har vi blitt tiet ihjel og blitt kalt “rasister” for å spre denne sannhet til folket. Veldig riktig og godt skrevet Farjam, du slipper nok unna “rasiststempelet” 🙂

 • Tommy Zielinski

  Bra!!!

 • heimevernet

  Tusen takk for perspektivet ditt. Du uttrykker på en knallgod måte veldig mye av det jeg føler, og med referanser. Men jeg har lyst til å snu litt på konklusjonen. Du skriver:

  “Første steg på veien dit er å anerkjenne at alle former for
  forskjellsbehandling er et samfunnsproblem. Vi må absolutt fortsette
  kampen mot rasisme. Men det er på høy tid å utvide kampen til å omfatte
  rasisme i alle former.”

  I stedet for å gjøre den lovlige rasismen ulovlig tenker jeg at vi heller bør gjøre den ulovlige rasismen lovlig (tolk meg i beste mening). Begynn med å fjerne den delen av rasismeparagrafen som går på det å forhåne eller ringeakte noen på grunn av deres religion og nasjonalopprinnelse slik at man kan ha et meningsfylt ordskifte. Denne delen av paragrafen hindrer på ingen måte rasisme. Men den skaper mye irritasjon. Jeg frykter at den delen på sikt kan gjøre langt mer enn å skape irritasjon også.

  I første omgang bidrar rasismeparagrafen i sin nåværende form til at debatter som omhandler de vanskelige spørsmålene må foregå anonymt i smale fora i stedet for åpent i brede fora.

 • Geir Ivar Jørgensen

  En god og reflektert mening som fortjener å bli lest av mange.

 • Logikk Logikk

  Takk! Hjertelig takk for god info.

  Er det mulig å få denne (eller lignende artikkel) presentert som innlegg i en av de største mediene i Norge? Slik at flere kan bli opplyste om denne siden av samfunnet vårt?

 • Hans Henriksen

  Takk, Farjam for et knallbra innlegg og som hjelper oss “hvite rasister” til å tørre å heve røsten for den slags urettferdigheter som vi lenge har vært vitne til.
  Du har ḿin fulle respekt!

 • Wingsoftime

  Når forskjellsbehandlingen er såpass i rettsvesenet, skal vi gå rundt å tro at det blir likebehandling f.eks i nav da? De mange «ytelser» som jeg i en vanskelig livssituasjon får avslag for. hva med pensjonsrettigheter og opptjening?

 • BurreBarsk

  Gode betrakninger

 • Profet1

  Det er sånne artikler som dette som gjør at SSI har bestemt seg for å ignorere Resett i fremtiden. Saklig, referanser, velformulert og med en konklusjon som ikke kan endres uten fornektelse av fakta.
  Bra! 👍

 • Torgunn

  Dagens urfolk, som noen samer kaller seg, kom fra Finland til Norge utover 1800-tallet.
  Årsak var at Russland stengte grensen mot Norge i 1809.
  Mange kom som etniske finner og russerkareler/russere, og kalle seg samer.
  Samebegreoet er uansett sterkt utvannet, når kriteriet er at 1 av 8 oldeforeldre kan ha snakket samisk. Det er ingen kontroll.
  Dersom noen undrer på hvorofr folk melder seg inn i samemanntallet, så sjekk nettstedet til samteinget og se hvor mange millioner av skattebetaleres penger som gis til personer og grupper som arbeider for “samisk språk og kultur”. Sametinget synes de får for lite penger over statsbudsjettet, da en milliard pluss er ikke nok.

  • Jørn Helge Magnussen

   Oi, denne var spesiell.

   “Dagens urfolk, som noen samer kaller seg, kom fra Finland til Norge utover 1800-tallet.
   Årsak var at Russland stengte grensen mot Norge i 1809.”

   Hvor i granskauen har du dette fra? Kilder? Jeg tror ikke du finner en eneste forsker som er enig i det du skriver. Dette er jo reint sagt totalt sludder og fjas, og egentlig ganske skremmende at noen kan skrive så feil om norsk historie.

   https://snl.no/samenes_historie

 • Svein Olav Johansen

  Lovene mot rasisme er bare myntet på etniske nordmenn.

 • Skvatt

  Orsak, men av di det berre er kvite menneskje (nærare bunde kvite, hetrofile, fonksjonsfriske menn) som kan vêre sånne rasistar lyt ikkje noko or det du nemnar her kallast korkje rasistisk eller hatefullt på anna vis. Tvert um, lyt eg berre uppljose um. Og at sånne asylsøkjararar og andre innvandrarararar er svake grupper, sånne tapararar som ein seier, lyt me berre taka som sanning, av di kloke mediar som sjølvaste Rikskringkastinga og andre politisk korrekte meiningsbêrararar er heilt klåre på detta i si umtale or dei. Difor lyt me ikkje krevje noko or dei, hell’, sann, men syta for fleire monalege trygde- og stønadsordningar åt dei slik at dei slepp å verte nøydde til å jobba for pengjane. Nei, huff huff, no vart det altfor mykje oss og dei frå meg til å kallast eit politisk korrekt innlegg, eg seier meg lei for detta og steller meg lagelegt til for hogg frå Vetlevalden og andre samfunnsengasjerte sånne Blitsararar. Jau!

 • Jon Ali

  F.eks Norges cricketlandslag

 • Jon Ali

  F.eks Cricketlandslaget

  • Jørn Helge Magnussen

   Jeg er ganske sportsinteressert, men viste ikke vi hadde et cricketlandslag en gang. Relativt forstålig at det ikke er etnisk norske der…? En noe søkt sammenlikning Olaus kom med, mener nå jeg.

   • Leisha Camden

    Men hvorfor er det ikke problematisk at cricketlandslaget er helt brunt? Hvis det er problematisk om fotballslandslaget er helt hvitt? Personlig mener jeg at begge delene er uproblematiske. Men andre er uenige i det ene, men ikke i det andre. Det er en ulogisk og inkonsekvent posisjon å innta.

   • Olaus Trøgheim

    Du mener håndball er en utbredt sport i asia og afrika?

 • heimevernet

  Hva er ofrene deres? Milliardærer som er nødt til å bytte hovedkontor ofte, kanskje, på grunn av stadige endringer i skatte- og avgiftsregimer.

  Jeg tror det er mest vanlig at sosialistiske bevegelser spiller på offermentalitet. Sosialister må beskytte noen for å oppnå makt. Det kan være arbeidere, bønder, muslimer, etc. Ikke at andre bevegelser aldri står frem som en “beskytter av svake grupper”. Offermentalitet er noe iboende, evolusjonært. Så offermentalitet vil aldri gå av moten i politikken.

  Men det skal sies at jeg er svært lite fornøyd med etablissementet for tiden. Det handler ikke nødvendigvis om at de alle sammen spiller på offermentalitet, men mer om at de er uansvarlige. Frp har jeg aldri stemt, og jeg tviler på at jeg kommer til å stemme på dem.

 • John Magne Trane

  Sak 2.

  Kulturforskjeller…

  SÅ NORSKE JENTER SKAL VOLDTAS, PGA “KULTUR”?!

  Pur, pur rasisme.

 • Bjørnar Madshus

  “Men dette er ikke dekket av media i Norge. Årsaken er at så å si alle
  gjerningspersonene er mørke i huden. De store avisene holder igjen, av
  frykt for å stigmatisere mennesker fra Asia. Hadde dette vært en
  pedofiliring med hvite overgripere, så hadde denne saken til nå hatt
  minst hundre forsider.”
  Det er også et annen agenda med medias’ stillhet, De ønsker utvilsom å skjerme overgriperne, slik at de kan herje videre. Man kan ikke frykte eller protestere mot noe man ikke vet noe om.

 • Kjell Steinar Dyrstad

  Takk for en særdeles god beskrivelse av virkeligheten, Farjam. Det gleder mitt hjerte at du ser den som den er og tør ytre den. Jeg vet du er av godt materiale. Fikk gleden å lære deg å kjenne som yngre. God mann da også! Hilse..

 • Kjell Steinar Dyrstad

  Se heller inn i ditt eget parti.. Offerskaperne Arbeiderpartiet. Som ofrer hele folket for en råtten guru. Gro..